תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

בעמוד הפנימי

23/05/2004
עמודים ניסן - אייר תשס"ד (682) 7
בעמוד השער הפנימי
תערוכה בקמפוס

עבודות גמר באמנות ועיצוב
של תלמידי כיתה י"ב, מגמת אמנות
בית ספר שק"ד, שדה אליהו

התערוכה הוצגה באולם הכניסה לספרייה המרכזית
באוניברסיטת בר-אילן.
את פתיחתה החגיגית בי' באדר
כיבדו בנוכחותם ד"ר אהרן שאר-ישוב, יו"ר ועדת התערוכות באוניברסיטה
מרים בר-יוסף, מנהלת בית הספר, נציג הקיבוץ הדתי, ראש המחלקה לאמנות יהודית,
תלמידי המגמה מבית הספר וסטודנטים.
התערוכה הוצגה למשך חודש ימים וננעלה לקראת חג הפסח.

הקשר לאוניברסיטה: יהודית גורפיין, דוברת הקיבוץ הדתי.
אוצרי התערוכה: זיוה וייס וקני גולדמן, מגמת אמנות, בית ספר שק"ד.
חסר רכיב