תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

23/05/2004
דבר העורכת - ניסן-אייר תשס"ד (682) 7
דבר העורכת

"מפית למצות"
ברוב עדות המזרח נהגו לצרור את המצות במפית מיוחדת
ולשים אותו על השכם ולהסתובב בחדר ולומר:
"זכר לאבותינו שיצאו ממצרים ומשארותם צרורות
בשמלותם על שכמם".
ואכן, "צררנו מפית" והלכנו בימים אלה בעקבות סיפורי
המפעל החלוצי של עליית הנוער, שציין 70 שנה להקמתו;
ו"צררנו מפית" מיוחדת לסיפורי הלינה המשותפת
שפתחה צוהר לאמהות בשלוש הדורות של התנ' הקיבוצית
אולי על משקל "4 אימהות" בהגדה, ועמידתן של מרים "אחותנו"
ושפרה ופועה המיילדות, שהעזו מול המלוכה הרשעה;
גם עם תנועת בני-עקיבא "צררנו מפית" מיוחדת
לכבוד ועידתה ה-כ"א
וציון 75 להיווסדה של התנועה, על ברכיה התחנכנו רובנו;
על בנייה בקיבוצים, ועוד, תמצאו בגיליון.

נציין את החברים העמלים בצנעה ועושים ימים ארוכים
בעשייה של נתינה וצדקה ב"קמחא-דפסחא" שלפני חג הפסח
בשעה שרבים מתושבי המדינה חסרים את מוצרי החג הבסיסיים.

בימים שלאחר החג אנו נעים כמטוטלת בין שמחת החג ליגון
פסח ולאחריו יום השואה, יום העצמאות ולפניו יום הזיכרון,
ובסימן הימים הללו אביא מדבריו של אלי שריר, מרכז המשק
וחבר מירב, שעמד מול צוותי המשק החקלאי בטיול שקיימו, ואמר:
"...לאחרונה הגיע לידי, לראשונה, מסמך עדות שנתן סבי אליעזר ע"ה
שאני קרוי על שמו, חודשים ספורים לאחר מלחמת העולם השנייה
כאשר יצא מהמסתור בו שהה עם אבי במשך שנה,
בבור תחת ערימת זבל, בחצר של איכר אוקראיני...
מסתבר שסבי היה לפחות דור רביעי של חקלאים באוקראינה.
התרגשתי מאוד מהעדות כולה אך במיוחד מהעובדה שאני זכיתי
לסגור מעגל ולעסוק בחקלאות בארץ ישראל..."

חג פסח כשר ושמח וימי אביב טובים

יונה ברמן
חסר רכיב