תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

25/03/2004
עמודים (681) 6 אדר תשס"ד
תנועה בתנועה

מחלקת משק

מכסות מים לחקלאים: גשמי הברכה של החורף, וחורף מבורך בשנת תשס"ג, הביאו את נציבות המים ומשרד החקלאות לידי החלטה על ביטול קיצוץ המים באגן היקוות הכינרת, והקטנת הקיצוץ בשאר אזורי הארץ. החלטה זו, שהתקבלה ממש בחודש האחרון, אומרת ש-92 מיליון קוב מתוך הקטנת הקיצוץ יחולקו על ידי משרד החקלאות לפי קריטריונים שייקבעו.
החקלאים מתנגדים למהלך הזה של חלוקה על פי קריטריונים באופן גורף ורואים בו צעד ראשון בכיוון של הלאמת המים. ראוי לומר, שלצד שמחת החקלאי להקלה שתבוא, יש פה ביטוי למערכת היחסים הבעייתית בעניין ראיית הקרקע והמים בין החקלאי למשרדו – משרד החקלאות - מה גם, שבנושא ביטול קיצוץ המים, יהיו משקים חקלאיים שאינם מסוגלים לנצל וליהנות מהביטול הזה, ותחושתם היא כמו "עצם" שנזרקה לכיוונם.
רשימת הזכאים לניוד מכסות חלב: במסגרת חיסולה של רפת קריית ענבים, חולקו האפשרויות לרכישת המכסה שלה ל-12 קיבוצים, ובהם 3 קיבוצים שלנו: סעד, מעלה גלבוע ועלומים. כל אחד יקבל מכסה נוספת של 250 אלף ליטר.
ועוד, שר החקלאות החליט על מתן תוספת של 3 אג' לליטר לרפתות שמייצרות עד 800 אלף ליטר בשנה. המשמעות היא מחיר דיפרנציאלי לחלב על בסיס סקטוריאלי (במילים פשוטות, המושבניק יקבל יותר מהקיבוצניק). ההתנגדות למהלך הזה הינה גורפת ומקיפה, הן את הקיבוצים והן את תנועת המושבים.
אני מודה ומתוודה שחודשיים בתפקידי, הוכיחו לבחור כמוני מה נורא הריקבון בשלטון וזה ממש מדכא אותי!
משקי גוש עציון: אנחנו עוסקים היום באיחוד מטעים של הקיבוצים בגוש עציון, כשעוד לא גמרנו ללקק את פצעי הרפת. אני עומד נוכח מצב שבו אין קיבוץ מבין השלושה שמוביל ולוקח את העסק לידיים. ובשורה התחתונה, אנחנו עלולים להפסיד גם את המטעים.
כינוס בנושא קרקעות: רוב הקיבוצים שלנו אינם עסוקים בנושא החלטות המינהל לגבי הקרקע בקיבוצים. צריך לדעת שגם מי שלא מתעתד כרגע לטפל בנושא "שיוך הדירות", צריך להיות מודע וער לנושא. לשם כך הזמנו את אנשי המשק מהקיבוצים למפגש בדובנוב 7, בו שמענו מפי יונתן בשיא (שדה אליהו) על החלטה 979. בנושא זה ייצג יונתן את התנועה הקיבוצית במשא ומתן מול המינהל, ויחד אתו היה נחום איצ'קוביץ, מטעם תנועת המושבים.
במפגש קיבלו המשתתפים סקירה על תהליך קבלת ההחלטה 979 של המינהל, שעדיין לא נחתמה. כמו כן שמעו את האדריכל ערן מבל, שעובד בתכנון עם קיבוצים רבים, על הליכי תכנון, בנייה והרחבה בקיבוץ ועל גורמים שיש להתחשב ולקחת אותם בחשבון.
ועדת משק מורחבת: בישיבת המזכירות המורחבת הקרובה תוגש הצעה לבחירה מחדש של ועדת משק של הקיבוץ הדתי. בנוסף לעבודה השוטפת של הוועדה, נבחן מחדש יעדים ומטרות של המערכת המשקית המרכזית של הקיבוץ הדתי.
דובי מילר meshek@kdati.org.il

אגף הכספים

מעורבות פעילה: בתקופה האחרונה קיימנו פגישות בקיבוצים רבים: סעד, עין הנצי"ב, בארות יצחק, שדה אליהו, טירת צבי, עלומים, מירב, לביא, עין צורים, ובקרוב: יבנה, כפר עציון, ועוד.
במקביל, משתתפים אנשי האגף המשקי בהנהלות ראש צורים, מגדל עוז, מעוז-מגדל עוז ובית רימון, באופן שוטף. שאלת ההתערבות מנקרת, כאשר אנו חשים שבשל הניסיון הנצבר, יש לא פעם מקום להופיע באופן בהיר יותר כנאמן של חברי הקיבוץ ולאו דווקא כתומכים "אוטומטים" של ה"מימסד" המקומי. במספר קיבוצים אנחנו מאתרים מהלכים הראויים להסתכלות שונה ממה שמתנהל בפועל.
גמר שנה ותקציב שנת 2004: עם גמר שנת 2003, הוחל בסיכום הכלכלי של פעילות מוסדות הלימוד של הקיבוץ הדתי, וזאת בניצוחו של יענקל'ה רוט, גזבר התנועה. כן הוכן תקציב התנועה לשנת 2004 לאחר דיונים וקבלת מידע מהפעילים. התקציב מובא לדיון ואישור המזכירות המורחבת שמתכנסת בימים אלה.
מאפייני תקציב 2004: הידוק חגורה והתייעלות, הקפדה נוספת על מספר פינות שלא היו ממש סגורות, מאמץ מרוכז לתוספת הכנסות מגורמים חיצוניים, כל זאת כדי לצמצם ככל האפשר במיסוי המוטל על חברי הקיבוצים, תוך שחיקה מינימלית בתפוקות המזכירות הפעילה.
אירועי ביטוח: קיבלתי לאחרונה נתונים לגבי תאונות דרכים בהן היו מעורבות מכוניות קיבוצי הקיבוץ הדתי. התמונה העולה מכך מחרידה:
בשנים האחרונות היו כ-325 אירועי ביטוח בממוצע לשנה, כלומר 27 לחודש = 1 ליום...
כ-14 אירועי total-lost (ללא גניבות) בשנה, כלומר, למעלה מ-1 בכל חודש.
כולנו יודעים ומבינים שמעבר לנזק ברכוש ובממון (כי לא כל הנזק מכוסה על ידי הביטוח, מחד גיסא, וריבוי תאונות מייקר מיידית את הפרמיות, מאידך גיסא), יש נפגעים בגוף.
אנחנו מבקשים לעודד מעשים כדי להילחם בתופעה הקשה הזאת. על מנת להכיר את העובדות, אודה על העברת מידע בקצרה לגבי הנושאים הבאים:
- נהלים כנגד נהגים המעורבים בתאונות;
- נהלים לתשלום קנסות תעבורה (לא חנייה);
- מגבלות לנהגים צעירים (?);
- פעולות הדרכה לכלל הנהגים, ולמגזרים מוגדרים.
קוראי "עמודים" מוזמנים להתייחס
אלי סומר keren@kdati.co.il


מחלקת משימתיות

עוד זורם הנח"ל: גרעין "אופק" בקיבוץ עלומים עומד לסיים את השל"ת המוקדם שלו בימים אלו. כ-32 בנות ובנים שהתגייסו לנח"ל באמצעות הנוער הדתי הלומד והעובד. לקראת סיום השל"ת הכין הגרעין מסיבת סיום שאליה הוזמנו הורי הגרעין וכל הקיבוץ מקטון ועד גדול.
הכנת היום וביצועו המצוין על כל שלביו, היו של חברי הגרעין. היום כולו והמסיבה שחתמה אותו החזירו לעלומים את עלומיה - קבוצת בני-עקיבא השלישית שחבריה רובם ככולם בוגרי גרעינים מהארץ ומחו"ל.
תשאלו: מעשה נסים? התשובה: לא. קבלת הגרעין עברה תהליך מסודר של קבלת החלטות בעלומים. הקיבוץ היה שותף בהרכבת הגרעין ובתהליכים החינוכיים המלווים, באמצעות 3 חברי קיבוץ שחלקו ביניהם את העבודה. עכשיו נערך הצוות לביסוס מערכת הקשרים בין הגרעין ובין הקיבוץ במהלך השירות הצבאי. בנוסף, נערך הקיבוץ לקראת קליטת הגרעין הבא בתשס"ה.
הוא אשר אמרתי - עוד זורם הנח"ל!
מִרכוז מאמץ: שנת פעילות זו של מחלקת המשימתיות מתאפיינת בהידוק הקשרים והעבודה המשותפת בין מחלקת המשימות למחלקת הביטחון, שעיקר פעילותה היא בפעילות משימתית של שנת ה-י"ג ושנת השירות השלישית. תוך כדי עבודה משותפת אנו מעצבים דפוסי עבודה חדשים וכל זאת כדי להעצים את הפעילות המשימתית של הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית.
במאמר מוסגר אומר ש"העצמת" הפעילות המשימתית בקרב חברי הקיבוצים מתנהלת בעצלתיים.
במסגרת שיתוף פעולה זה השתתפתי לאחרונה גם במפגש ה-י"גימלים שלנו (ראה דיווח זאביק) וגם במפגש השנתי של הי"גימלים של התנועה המאוחדת.
פעמיים הופתעתי שם: התמונה המהממת של 500 י"גימלים נאספים, קיבוצניקים ועירונים, מושבניקים וכו', וכולם תחת מטריית התנועה הקיבוצית , והמכנה המשותף בין כולם זו האחריות האישית שכל אחד מהם נטל על עצמו באשר לחברה הישראלית והחלטת כל אחד מהם לתרום שנת התנדבות בנוסף לשירות בצה"ל, כדי לתרום לחברה הישראלית.
הפתעה נוספת, שהוכיחה לי שוב עד כמה חשוב המפגש בין חלקיה השונים של החברה בישראל, חילונים, דתיים, קיבוצניקים, עירונים וכו', שבחלק מהם אנו נוטלים חלק פעיל. מפגש היוד-גימלים של התנועה הקיבוצית הוקדש לדיון ב"גבולות הציות" עקב תופעת "הסרבנות" בצה"ל. התרשמתי שרובו של הנוער מזדהה הזדהות עמוקה עם המדינה ועם צה"ל לפי אופי קריאות הביניים ומחיאות הכפיים לדוברים. הדיון היה מלא עוצמה ואותי באופן אישי הוא ריתק.
לפני המפגש ועוד יותר לאחריו, חשבתי לעצמי: האם אנו מסוגלים לרכז 500 בני נוער דתיים-לאומיים בשנת י"ג – שנת תרומה נוספת לחברה בישראל?!

שמריהו מלר mesimot@kdati.org.il


מחלקת החינוך

מסיבות פורים שכבתיות: בפורום רכזי תיכון בצפון עסקנו באינטנסיביות בנושא. המטרה שלנו הייתה לאפשר מסיבות שהולמות את אורח חיינו.
אני מקווה שבסופו של דבר נגיע לנוהל שגם הנוער יקבל ויפנים ובכך ניצור אצל הנוער נורמות גבוהות יותר בכל הקשור למסיבות ולתרבות הפנאי, עם גבולות מוגדרים וברורים.
"פזמונסניף" של הקיבוץ הדתי: התקיים בסוף חודש שבט בקבוצת יבנה. הופיעו 11 סניפים עם 11 שירים. כל השירים עסקו בנושא: "בקיבוץ שלי – מבט אל העבר", שזהו גם הנושא שבחרה תנועת בני-עקיבא כנושא של הפיזמונסניף המחוזי.
כל הסניפים שהשתתפו השקיעו והביאו שיר מפרי עטם, וכל סניף זכה בתעודה על התחום שבו הצטיין.
הזוכה במקום הראשון היה, לא פחות ולא יותר, סניף משואות יצחק שאנו מקווים לראותם שותפים בפעילויות נוספות שאנו מקיימים.
יישר כוחם של יבנה, בכלל, ושל עידו עפרוני המפיק, בפרט, על הפקת האירוע והכנסת האורחים המושלמת!
סמינר הדרכה למדריכים מכיתות י': הסמינר התקיים בקבוצת יבנה בימים חמישי-שישי ד'-ה' באדר ויועד למדריכי בני-עקיבא שנכנסו או נכנסים להדרכה השנה. זהו סמינר המשך לסמינר שקיימנו בקיץ האחרון עם ורד אופנהימר מנוב, שהייתה קומונרית בכפר עציון ועם יונת מועלם מלביא, שתיהן ריכזו והדריכו את הסמינר בקיץ ועושות את זה גם הפעם.
משתתפים כ-50 בנים ובנות.
תכנית הסמינר כוללת יחידת היכרות, דילמות הדרכה בטכניקות של אימפרוביזציה ולימוד האימ' ככלי עבודה עם החניכים, יזמה אישית בהדרכה, מטרות בהדרכה וישיבות צוותיות עם המדריכים והקומונריות.
ציפי סטרשנוב chinuch@kdati.org.il

מחלקת ביטחון

מפגש היוד-גימלים: אנו נמצאים באמצע שנת י"ג של בוגרינו, הן במכינות ובישיבות והן בפעולות המשימתיות, וכך, באמצע השנה נפגשנו כולנו – היוד-גימלים שלפני צבא, והש"ש שאחרי צבא. במפגש הזה השתתפו לראשונה כ-60 חבר'ה מכל המסלולים, מה שתרם לאיכות הדיונים ביום כולו.
בחלק הראשון של יום המפגש העלינו שאלות לגבי ה-י"ג, שאלות שמעסיקות גם אותי כמרכז ועדה, וגם את הקיבוצים. את הדיון קיימנו בקבוצות שבהן התבקשו החבר'ה לענות על מגוון שאלות, מתוך מטרה ששאלות אלו יעלו בישיבת המזכירות המורחבת (במזמו"ר) הקרובה. היה לי חשוב לשמוע את דעתם של הבנים והבנות שלנו שנמצאים בעיצומם של מסלולים אלו, והם אכן הוסיפו מאוד לדיון.
השאלות שדנו בהן:
- האם להגדיל את מסגרת ה-י"ג מחוץ לקיבוצים?
- האם להיות במקומות דתיים בלבד?
היה בהחלט מדהים לראות את החבר'ה מאמינים בעשייה שלהם וטוענים כנגד כל מגמה שיכולה לצמצם את הפעילות.
לי באופן אישי היה הדיון חשוב ביותר ובו חשתי ולו במעט את התייחסות הצעירים למסלולים בהם הם משרתים.
לאחר שסעדנו ארוחת צהריים בצוותא במדשאה הקטנה שליד בית הקיבוץ הדתי, המשכנו את היום יחד עם "תיאטרון פשוט" - צמד שחקניות ממגדל עוז, גילאת עמרוסי-כהן ושירה כהנא, שבאמצעות אימפרוביזציה המחישו את ההתמודדויות היום-יומיות של בנינו הצעירים, הן בקיבוץ והן בשירות שבו הם נמצאים. גילינו כמה בעלי כישרונות משחק בין החבר'ה ואלה הוסיפו להצלחה בהעברת המסרים.
סיימנו בחלק השלישי של היום, בסיור משותף במוזיאון הפלמ"ח - חוויה מדהימה שאסור להחמיץ.
המפגש הבא, יתקיים אי"ה אחרי פסח, ויעסוק בהכנות לקראת הגיוס. תהיה התייחסות מיוחדת לבנות שהחליטו על שירות לאומי.
במפגש הרביעי והאחרון לשנה זו מתוכנן טיול סיום שנה ואני בהחלט מצפה להשתתפות מלאה בשני ימי המפגש האלו.
הכנות לשנה הבאה: בני כיתות י"ב מסתובבים בשטח ומחפשים את המסלול והמקום המתאים להם. אני רוצה להזכיר שאפשר בהחלט להתקשר ולהתייעץ אתי לגבי המסלולים.
אתר אינטרנט חדש לקיבוץ הדתי: בימים אלו עובדים על פתיחתו. מחלקת הביטחון וש"ש תהיה שותפה פעילה בעיצוב האתר של המחלקה. אני שואף לכך שכל הטפסים, המקומות והמידע הקיים, ייכנסו לאתר לשימוש הגולשים הצעירים. אני מכין את החומר הנדרש, ובעז"ה, כשהאתר יעלה, אשמח לקבל הערות והארות לשיפור השירות.
כתובתי: www.bitachon@kdati.org.il>www.bitachon@kdati.org.il
המשך עשייה פורייה לכולם
זאביק כהן


חסר רכיב