תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לא בבית ספרנו

21/03/2004
עמודים (681) 6 אדר תשס"ד
"לא בבית ספרנו" - ציפי סטרשנוב
אסיף

"לא בבית ספרנו"

מסיבות הפורים של הנוער הן נושא טעון שעולה לשולחן הדיונים מדי שנה בהיותו מורכב ושנוי במחלוקת. חלק מהמורכבות שלו היא בכך שאין אחידות בקיבוצים של הקיבוץ הדתי לגבי "הקווים האדומים" בחיינו בכלל ובחיי הנוער בפרט

ציפי סטרשנוב, מח' החינוך של הקיבוץ הדתי, וצוותי החינוך בקיבוצי הצפון הקדישו לנושא למעלה מ-5 ישיבות.
אומרת ציפי: "זה הגיע לידי כך שלביא ושדה אליהו אסרו לפני שנה על נוער התיכון שלהם לקחת חלק במסיבות הפורים השכבתיות. ואולי זה היה צריך לקרות", היא מהרהרת, "כדי לגרום לנו שגופי החינוך מהקיבוצים יתכנסו יחד אתי וננסה להתקדם מהמקום שבו המסר מן המשקים אינו אחיד ויוצר מצב בעייתי ממש".
זה יושב מדי שנה כ"תפוח אדמה לוהט" על שולחן מרכזי החינוך
מרכזי החינוך ומדריכי כיתות התיכון במשקים הם הכתובת לנושא לאחר שבית הספר התיכון בשדה אליהו התנער ממסיבות הפורים ואמר "לא בבית ספרנו". בית הספר קלט את הבעייתיות של המסיבות לנוער ולא היה מוכן שהן יתחוללו בתחומו, כולל האחריות להן, וכך זה עבר לאחריות מרכזי החינוך בקיבוצים.
ציפי: "לקיבוץ הדתי לא הייתה מעורבות בנושא ואני החלטתי שבמסגרת כניסתי למחלקת החינוך התנועתית, אני כן מתערבת. חשבתי שצריך להיות מישהו חיצוני שיתערב ויעזור לקיבוצים להגיע למסר משותף שיעבור אל הנוער".
הדיסקו במסיבות, למשל, הוא חלק מהוויכוח. בלביא זה לא חלק מתרבות הפנאי. יש משקים שלא מסכימים לדיסקו בכלל, ועד למשקים שלא רואים בזה בעיה בכלל, "כי במסיבות הפורים שמארגנת ועדת תרבות יש דיסקו".
"לא יאומן כמה זמן ואנרגיה השקענו בנושא"
ציפי: "בישיבות המשותפות שקיימנו, ניסינו להגיע לנוהל שיהיה מקובל על כל המשקים, מי יותר ומי פחות. הגענו לאיזשהו נוהל, בסופו של דבר, שבמסיבות הפורים לא יהיו ריקודים מעורבים. לחלק מהמשקים היה קושי לקבל את זה כי אצלם רוקדים מעורב ואין להם בעיה עם זה, ומה פתאום נגיד לנוער משהו אחר. אני ניסיתי מאוד להוביל את הקו שיש למערכת החינוך מנדט למשוך לנורמות דתיות קצת יותר גבוהות ולא לנורמות המשותפות הנמוכות ביותר".
הנוער בחלקו יקבל את זה קשה
לא כולם יאהבו את ההחלטה של פורום החינוך. בשלב הבא ניפגש עם נציגי הנוער. כל שכבה אמורה לבחור נציגים שלה שאחראים על המסיבה השכבתית.
ציפי: "מבחינת סדר הפגישה היה חשוב לי להתחיל מנקודה מסוימת ולא ללכת אחורה. כשאנחנו באים בפני הנוער, חשוב לי שהפורום יציג עמדה משותפת ולא יחזור למחלוקות שבינינו. הנוער מספיק מבולבל ממה שרוצים ממנו ומהמסרים השונים, וחשוב שנעמוד כולנו מאחורי העמדה שסיכמנו".
מה הוחלט?
הפורום קבע שקיבוץ שמארח מסיבת פורים שכבתית, יהיה כפוף לרוח הדברים שהתקבלה בפורום, ובתנאי שרכז התיכון באותו יישוב ייקח אחריות על המסיבה. כלומר, ליווי הצוות שמכין את המסיבה, נוכחות במהלך המסיבה, קביעת שעות התחלה וסיום מראש והסעה שתבוא לאסוף כל קבוצה ליישוב שלה. וכמובן – לא אלכוהול, לא עישון או תופעות התנהגותיות אחרות בלתי רצויות.
ציפי: "אין לך מושג איזה מאבקים היו על זה. לא יאומן כמה זמן ואנרגיות השקענו בזה, אבל אני הולכת באמונתי שיש לנו בחיים הרבה סתירות ודברים בלתי מושלמים, ויחד עם זה אני לא חושבת שזה מתיר לנו לרדת ברמה בתחום החינוך, כי 'לא פתרנו את כל הסתירות, או כי בקיבוץ
שלנו מחצית הלילה רוקדים דיסקו ומה שרוצים'".

חסר רכיב