תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

19/03/2004
עמודים (680) 5 שבט תשס"ד
תנועה בתנועה
תנועה בתנועה

מזכירות פעילה

פרידה מבעל תפקיד: בישיבת המזכירות האחרונה נפרדנו מאבשלום דולב אשר סיים את תפקידו כמנכ"ל מועצת החלב. בעבר, במסגרת חלוקת התפקידים בין תנועות ההתיישבות, נחשב תפקיד זה כ"שמור" לקיבוץ הדתי. לצערי, במסגרת שבירת מרבית המערכות המרכזיות וההסכמות הבין-תנועתיות מונה לתפקיד מנכ"ל שאינו חבר הקיבוץ הדתי ( למעט נקודה זו, אין מחלוקת על כישוריו והתאמתו לתפקיד ) על אף שאנו מצִדנו הצגנו מועמד מתאים וראוי.
אבשלום ציין את השינוי המשמעותי שעברה החקלאות כולה ובמסגרתה גם משק החלב, במהלך השנים בהם כיהן כמנכ"ל. המגמה הכללית היא של אי הלימה הולכת וגדלה בין הממסד החקלאי ובין החקלאים. עד כה השכיל ענף החלב, על כלל השותפים בו, לשמור על רמה גבוהה של הסכמות אך גם בענף זה מתגלים סדקים המסכנים את עתידו. המזכ"פ הודתה לאבשלום על שנות כהונתו, וצוין כי על אף כל המחלוקות, בשורה התחתונה – "לא ניתן להתווכח עם הצלחות".
דוברות: קיימנו דיון ארוך בשאלת תפקיד ה"דוברות" בקיבוץ הדתי. יהודית גורפיין הציגה את תפיסתה באשר לתפקידה, ובדיון שהתפתח העלו הדוברים את הצורך להגביר המודעות לתקשורת הן במזכירות הפעילה והן בקיבוצים. כפועל יוצא, הודגש הצורך בהזרמת אינפורמציה ליהודית, על אירועים ופעילויות, על מנת שתוכל להפיצם במקומות הרלוונטיים. במקביל לפעילותה כדוברת, משמשת יהודית גורפיין כמרכזת פורום התיירות התנועתי, העוסק בפרסום ויחסי ציבור לפעילות התיירותית בקיבוצי התנועה.
עמותת "תקווה לשלום": המזכירות הפעילה החליטה לתמוך ביזמת עמותת "תקווה לישראל", הפועלת להגיע להסכמות ציבוריות ופוליטיות בנושא חובת שירות לאומי – צבאי או אזרחי - לכלל אזרחי המדינה. הבענו דעתנו כי המהלך צריך להיות מושתת על בניית הסכמות בין המגזרים ולא על בסיס מחטף פוליטי נקודתי.
הרחבת הקשר התנועתי: בהמשך לפגישות ושיחות שנוהלו בעבר, החליטה המזכירות הפעילה להעמיק הקשר עם משואות יצחק. בעקבות ביקור ופגישת היכרות שערכו נציגי המזכ"פ עם נציגי מזכירות משואות יצחק, סוכם על שורה של נושאים (כנסים, פעילות משימתית, שנת י"ג, פעילות פעילי חינוך, ליווי חיילים וכו') בהם יש מקום לקשר מובנה יותר מזה המתקיים כיום. סוכם כי צוותים משותפים יכינו את הנושא לדיון שיתקיים במוסדות הרלוונטיים בשני הגופים.
הקיבוץ המסורתי והקיבוץ המתחדש: הוזמנו על ידי התנועה הקיבוצית לפורום משותף העוסק במסקנות העולות מדו"ח ועדת "סיווג הקיבוצים". הוועדה הוקמה על ידי ממשלת ישראל, ועיסוקה - שאלת האבחנה בין הקיבוץ המסורתי לקיבוץ המתחדש. עד כה טרם החליטה הממשלה אם לאמץ את מסקנות הוועדה. בדיוני הפורום עלו נושאים שונים הקשורים רק לקיבוצים המתחדשים (גם אצלנו קיבוצים העונים להגדרה זו), וגם נושאים שעניינם בכלל הקיבוצים, כגון: כללי העזיבה, תקנות האגודות השיתופיות לענייני הקיבוץ, ועוד. הנושאים טכניים ומשעממים, לעתים, אך עשויה להיות להם השפעה רבה על תפקוד הקיבוץ הבודד, בעיקר אם וכאשר מתגלעות מחלוקות העוברות להכרעת גופים חיצוניים.
קורס מנהיגות צעירה: קורס מנהיגות מחזור שני, הנערך על ידי הקיבוץ הדתי בניצוחו של רפאל צרפתי, מתקרב לסיומו, ובעקבות כך עלתה שאלת ההמשך. בשני המחזורים שהתקיימו גם בצפון וגם בדרום, הוכשרו כ-60 חברות וחברים בגילאי 25–35. נדמה לי כי למספר גדול שכזה צריכה להיות תפוקה תנועתית גם מעבר לתועלת האישית שמפיקים משתתפי הקורס. בכך, בין השאר, נעסוק בדיון שנקיים עם בוגרי הקורס ובמסגרות אחרות. נבחן את האפשרות לפתיחת מחזור נוסף, והאם נכון להרחיב טווח גילאי המשתתפים, ציפיות וכו'.
מזכירות מורחבת: ישיבת המזכירות המורחבת הקרובה תתכנס בקיבוץ שלוחות ב–26/2/2004. בין שאר הנושאים נעסוק בתקציב התנועה לשנת 2004 , בתכנית שנת הי"ג – הרחבתה ומיסודה, ובבחירת ועדה רעיונית-מדינית וּועדת משק. חומר בנושאים השונים הועבר לקיבוצים כחומר רקע וכהכנה.
יאיר רינמן

המחלקה המשימתית

תכניות רב שנתיות: מתקדמים בצעדים קטנים.
לביא - ימשיכו כנראה בפרויקט "נעל"ה-רוסיה;
שדה אליהו - התקבלה החלטה מזכירותית להמשיך למחזור שלישי של נעל"ה-צרפת, מותנה באישור אסיפת הקיבוץ. אנו מחפשים מדריך דובר צרפתית בחצי משרה לנעל"ה-צרפת בשדה אליהו!!
הכשרה של "יהודה הצעיר" (חניכים דתיים) – תתבצע אף היא בשדה אליהו;
עלומים – בודקים אפשרות לקלוט גרעין נוד"ע – נוער דתי עובד, נוסף;
תכניות לא סגורות: מחפשים קיבוץ מתאים להכשרת בני-עקיבא העולמית מאירופה ל-3 חודשים. גרעין בנות אתיופיות במסגרת "בת-עמי" – עדיין לא קיבלנו תשובה אם הפרויקט מתוקצב;
חיילים בודדים: אנו ממשיכים בקליטת חיילים בודדים, והיענות הקיבוצים בהחלט יפה. לאחרונה השתנתה מעט הטכניקה של צורת התשלום עבור שירות החיילים הבודדים ב-120 הקיבוצים. את פרטי התשלום אני מעביר לאחראים בקיבוצים.
הכנס החצי-שנתי של נעל"ה: הכנס החצי-שנתי של המנהלים ורכזי נעל"ה, בהשתתפות מאות חניכי נעל"ה, התקיים באווירה של התרוממות רוח וגאוות יחידה של החניכים עצמם והעוסקים במלאכה, ובראשם מנהלת נעל"ה, בניהולו של ידידנו ישעיהו יחיאלי. הכנס נערך באולם צוותא בתל-אביב, מה ששידרג את האירוע בצורה מרשימה, מה גם שהנהלת צוותא החליטה לקבל על עצמה את אירוח נעל"ה באופן קבוע. כל הכבוד!
הכנס נפתח בתערוכה שהציגה הישגים נאים של הנוער בתחום האמנות הפלסטית. התקיים שיח מנהלים-רכזים בו סקרו את הקשיים לצד ההישגים. יש להזכיר ולציין שנעל"ה מעלה ארצה נערים ונערות מארצות רבות בעולם, בהם גושים מרכזיים כמו ארצות חבר העמים, מדינות דרום אמריקה, צרפת, והיום מדברים אפילו על ארה"ב.
בכנס לקחו חלק מנהלים מכל קשת החברה הישראלית – חילונים ודתיים, שמאלנים וימניים ואפילו אנשי חב"ד – כולם עוסקים במפעל החשוב והמצליח של קליטת עליית הנוער ושילובו בחברה הישראלית. אפשר היה להיווכח בהצלחתו של המפעל כשבכנס השתתפו בוגרים רבים שהם חיילים וקצינים בכל חיילות צה"ל. ראוי לציין שבמקרים רבים עולים ההורים בעקבות ילדיהם, שהשתלבו יפה בחברה הישראלית.
הינריקו, מרכז אמל"ט בנעל"ה, ריגש את קהל המשתתפים כשהודיע שבאותו לילה עומדת לנחות בארץ קבוצה חדשה של נעל"ה מברזיל.
החלק השני של הערב היה החלק האמנותי שבו שמענו ביצועים מוסיקליים, שירה ומופע הברייקדאנס לסיומו של הערב – ביטוי נוסף לאיכויות האוכלוסייה הנקלטת בנעל"ה.
יישר-כוח לכל התורמים, שגם נתרמים בוודאי, שעוסקים במצווה החשובה של יישוב ארץ ישראל. אני תקווה שגם אצלנו נפתח מסגרות נוספות של נעל"ה.
זהות ישראלית בצבא: אנו תומכים, כידוע, בקורסי זהות יהודית הניתנים על ידי חיל החינוך בצבא. במסגרת הקורס שמתקיים היום ברובו בקריית החינוך בירושלים, מתארחים החניכים ל-2 שבתונים בקהילות שונות בארץ. השבתון הראשון נערך בסיום השבוע החמישי והשבתון השני בסיום השבוע השביעי. הראשון – שבת בקהילה – נועד להכיר באופן בלתי אמצעי חיי קהילה דתית בשבת. הם מתארחים במשפחות, מסיירים ביישוב ומקיימים גם פעילות לימודית. בשבתון השני מתפזרים החניכים בקהילות בארץ ומתארחים באופן מלא אצל משפחות שהופכות להיות המשפחות המלוות גם לאחר סיום הקורס.
גם הקיבוצים שלנו שותפים לאירוח השבתונים. "שבתות קהילה" תתקיימנה בתקופה הקרובה בשבתות פרשת "בא", "בשלח", "יתרו" ו"משפטים".
בשבת האירוח שהתקיימה בפרשת "לך לך" התארחו ביישובים ובקיבוצים למעלה מ-250 חניכי הקורס מקריית מוריה ומחווה גולן. ההדים חיוביים מאוד.
מחזור י' של קורס "נתיב" נפתח בתחילת חודש טבת ומשתתפים בו 250 חניכים וחניכות. באמצע חודש טבת נפתח קורס ל-50 בוגרי נעל"ה במחווה אלון, וכן, - קורס של 120 חיילים בודדים בתחילת שירותם, רובם בנים ומיעוט בנות.
אני קורא לקיבוצים להמשיך ולהעצים את פעילות האירוח של חניכי הקורסים השונים לזהות יהודית, המבוצעים במהלך השירות הצבאי באמצעות המכון ללימודי יהדות.

שמריהו מלר, mesimot@kdati.org.il


מחלקת חינוך
פורום רכזי תיכון וחטיבה בצפון – ניפגש לסדרה בת 4 מפגשים עם היועצת החינוכית-ארגונית, סימונה לוי. במפגשים מתקיימת למידת תכנים רלוונטיים, החלפת דעות ושיתוף החברים בנושאים שנעשים במשקים. שביעות הרצון של המשתתפים גבוהה. אני מקווה שבזמן הקרוב נפגיש פורום דומה גם בדרום.
יום עיון לרכזי תיכון וחטיבה – התקיים ביום ראשון י"ט טבת (13.1) בבית התנועה בתל-אביב. ההשתתפות הייתה גדולה והמשובים שהגיעו הביעו עניין רב במפגש ורצון להרחיב את הפעילות הזו.
רכזי תיכון בדרום: הרכזים נפגשו במטרה לצאת בסדרת מפגשי סוף שבוע – אחת לחודש - לשכבת י"ב, כל פעם בקיבוץ אחר. אני מקווה שהיזמה תביא בעקבותיה פעילויות ברוכות נוספות, בין-קיבוציות.
בני-עקיבא – ה"פיזמונסניף" של הקיבוץ הדתי: יתקיים השנה בעז"ה בקבוצת יבנה ביום חמישי כ' בשבט (12.2). יפיק את האירוע עידו עפרוני, חבר קבוצת יבנה שעד לאחרונה היה רכז התרבות בקיבוץ ועתה נרתם לעזרתנו. הנושא הנבחר הוא: "הקיבוץ שלי – מבט אל העבר". אנו מקווים מאוד שמירב הקיבוצים ישתתפו ויופיעו.
השתלמות מחנכים בחינוך הבלתי פורמלי של הקיבוץ הדתי: ההשתלמות שהייתה אמורה להתקיים בימים ראשון ושני, ט' – י' בשבט (2/2-1) במרכז יעקב הרצוג בעין צורים, בוטלה לצערינו בעקבות השביתה בבתי הספר שמנעה מצוותי חינוך להגיע. ניצני ההרשמה בישרו לטוב, וקיוויתי שיגיעו משתתפים רבים ויזכו להעשרה ואוורור מהעבודה החינוכית השוחקת, כדי לשוב מלאי כוחות, רעיונות ומרץ להמשיך ולמשוך בעול. אני מקווה שנקיים את ההשתךמות במועד אחר.

ציפי סטרשנוב

התנצלות ותיקון (עמודים-טבת):
חברנו, דב רפל ז"ל
נולד: כ"ג בתשרי תרע"ז 20.10.1916
נפטר: כ"ח בכסלו תשס"ד 23.12.2003

חסר רכיב