תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מאמינות בעולם מורכב

27/06/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים סיון תשע'א (6) 749
מאמינות בעולם מורכב
הרב אסי בלנק אחרי נישואיי התחלתי ללמוד ניהול ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. במקביל, למדתי אז באינטנסיביות ב"כולל" בישיבת הר עציון, וצורת הלימוד שלי באוניברסיטה הייתה מתוך התבוננות מעמיקה ונסיון לחפש משמעות רוחנית בלימודים האקדמיים. אחד הקורסים שהשפיע עלי מאוד היה קורס בניהול השיווק. למדנו, כך לפחות אני זוכר, שתכלית השיווק היא לספק ללקוח את הצרכים האמיתיים שלו. לא תמיד יודע הלקוח מהם, ולא תמיד הוא מודע למכלול הצרכים שלו, ועל איש השיווק לחקור לעומק ולהבין מה בדיוק הלקוח צריך, ולספק לו צורך הזה. באחת השיחות הראשונות שלי עם הרב אלי, אמרתי לו שלדעתי יש דמיון גדול מאוד בין שיווק לחינוך. גם המחנך מנסה למלא את הצרכים האמיתיים של התלמיד. לא תמיד התלמיד מודע למכלול הצרכים האמיתיים שלו, ותפקידו של המחנך הוא לסייע לו לגלות את צרכיו האמיתיים. אודה על האמת, הרב אלי לא אהב את ההשוואה הזו. לפני כחמש שנים, בעת לימודי התואר השני שלי במינהל עסקים, למדתי שוב קורס בשיווק. אחת המשימות בקורס הייתה לנתח את הארגון שבו אני עובד. במסגרת המשימה, הגעתי לתובנה שהרב אלי לא משווק את המדרשה בדרך נכונה. הוא פשוט היה צנוע מדי - כאשר היה מגיע לתיכון כדי לדבר עם שמיניסטיות על המדרשה, הוא לא יכול היה לומר שבבית המדרש שלנו יש אנשים גדולים בתורה, כיוון שלא יכול היה להגיד את זה על עצמו. לכן ביקשתי לעסוק בשיווק של המדרשה. במסגרת התפקיד, חיפשתי סיסמא שתוכל להציג את השקפת עולמה של המדרשה בצורה תמציתית ומרוכזת. למדנו באוניברסיטה שתפקידה של סיסמה טובה הוא לארגן את כל פעילות הארגון סביבה. לאחר מחשבה, הגעתי לסיסמה "מאמינות בעולם מורכב" . מדוע? המשפט הזה הוא דו משמעי. לימוד מעמיק מוביל בדרך כלל להבנה שיש יותר מפירוש אחד לכל טקסט נלמד, ואם במדרשה מושתת עולמנו על לימוד מעמיק, אזי כל תלמידה אמורה להבין שיש בסיסמה כפל משמעות. מהו כפל המשמעות? א.נשים שמאמינות שהעולם מורכב ב.נשים מאמינות המודעות לכך שהן חיות בעולם מורכב הנחת המוצא של רבים בצוות המדרשה, אשר נוסחה בשלב מאוחר יותר על ידי הרב יצחק בן פזי, היא שרבות מן הלומדות בבית המדרש שלנו מגיעות מעולם מורכב ורווי בערכים, אך הן לא בהכרח מקשרות ערכים אלה לעולם של אמונה בקב"ה. במידה מרובה, תפקידו של בית המדרש הוא לאפשר תהליך שבו המפגש האינטנסיבי עם לימוד תורה מגוון יוביל למפגש עם נותן התורה ויגרום לכך שהלומדות לא רק תאחזנה בסט מורכב של ערכים, אלא אף תראינה את עצמן כנשים שעבודת ה' והאמונה נמצאות במרכז חייהן בתוך העולם המורכב שבו הן חיות. אני מקווה שנזכה לעוד שנים רבות שבהן נלמד תורה בעומק וברוחב, ועל ידי כך תזכינה התלמידות הלומדות בבית המדרש להימנות על המאמינות שיודעות איך להתמודד עם עולמנו המורכב. מדרשת עין הנצי"ב מובאות הבנתי שהרב אלי לא משווק את המדרשה בדרך נכונה. הוא פשוט היה צנוע מדי - כאשר היה מגיע לתיכון כדי לדבר עם שמיניסטיות על המדרשה, הוא לא יכול היה לומר שבבית המדרש שלנו יש אנשים גדולים בתורה, כיוון שלא יכול היה להגיד את זה על עצמו...
חסר רכיב