תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דואר נכנס

08/05/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים אדר תשע"א (747) 4
דואר נכנס
הקרן החדשה - תגובות

 

החלטת הקיבוץ הדתי בנושא 'הקרן החדשה' עוררה רבים מחברינו להגיב. התומכים והמתנגדים שלחו מיילים בהם נמקו, עודדו, מחו והסבירו. מפאת מגבלת מקום פורסמו במלואם רק דבריהם של נחמיה רפל מזכ"ל התנועה ויוסקה אחיטוב, ששלחו את הדברים ישירות למערכת העיתון, ובכל זאת הנה לפניכם לקט קצר מתגובותיהם של שאר הכותבים (הגרסאות המלאות נמצאות באתר הקיבוץ הדתי):

 

...יפה עשתה הוועדה המדינית של הקיבוץ הדתי בהחלטתה השפויה והרציונאלית וראוי לפרסם זאת ברבים, כדי להוביל מהלך ציבורי נגד הקרן, בתקווה שזה ישפיע גם על חלק מהתורמים שלה. פעולה ומחאה ציבורית נגד הקרן היא פעולה בעד הדמוקרטיה, בעד היהדות, בעד ההומניזם ובעד השפיות, ואני מתכוון לכל מלה, עומד מאחוריה, ומוכן להוכיח אותה. (אמנון שפירא, טירת צבי)

 

...הייתי מצפה שהוועדה המדינית של הקיבוץ הדתי תזמין את ארגוני הקיבוץ הדתי והקשורים אליו כמו 'קולך', 'הרצוג', 'מדרשת עין הנצי"ב' ו'נאמני תורה ועבודה', ותשאל את הארגונים מהו אופי עבודתם עם הקרן. מדוע לא הוזמנו נציגי הארגונים לדיון? מדוע נכח בו רק נציג 'נאמני תורה ועבודה'? מישהו שמע מאתנו במה עזרה לנו (מרכז הרצוג) 'הקרן החדשה'?האם אתם יודעים שזה היה הארגון הראשון שתמך בבתי מדרש להדברות והבנה הדדית בין אנשי הנגב המערבי ומפוני גוש קטיף? האם הוועדה יודעת שבזכות תמיכת 'הקרן החדשה' הצליח 'מרכז הרצוג' להפעיל במשך חמש שנים בתי מדרש לנשים דתיות וחילוניות בשדרות וב'מרכז הרצוג' (כ-200 נשים) ולקיים תכנית ל-50 נשים כל ר"ח במשך שלוש שנים? האם יש בזה אלמנט שלילי? ...

אני מתביישת שנפלנו להחרמות ונסחפנו אחרי קבוצות קיצוניות של הימין הקיצוני שמוכנות להשמיד כל עמדה שתומכת בשילוב אזרחי ישראל שאינם יהודים והגנה על זכויותיהם!!! רוב פעילות הקרן ממוקדת בפעילות שעלינו להיות גאים בה (תמיכה בעולים חדשים, מלחמה בעוני, קידום ארגונים יהודיים פלורליסטיים, העצמת קבוצות מוחלשות, קידום נשים וכיו"ב). לכן, גם אם יש הסוברים כי טעתה הקרן החדשה במקצת מתמיכותיה אין זה פוסל את שיתוף הפעולה אתה בתחומים בהם אנו שותפים למטרותיה! והם רוב רובה של העשייה של 'הקרן החדשה'! (גילי זיוון, סעד)

 

...אני מבין מהמכתבים שהמידע על התמיכה של הקרן לקו האנטי-ציוני ולעצם ההתנגדות לקיומה של מדינת ישראל כמדינת היהודים, היו ידועים לכותבים. אם כן, איך קיבלו הכותבים החלטות שקשרו את הקיבוץ הדתי לקו הזה? ...איני מבין למה הקו של הכותבים מהווה "דמוקרטיה ופתיחות" והקו של עמידה איתנה לערכי הציונות והמדינה היהודית מהווה עמדה השוללת זכויות שוות לאזרחים לא יהודים. (דב וולפה, לביא)

 

...ערכים שאינם מרוסנים מרוצצים את עצמם. הפתיחות והפּלורליזם שלי אינם כוללים גילויים כהניסטיים, הפקרות מינית מוחלטת ועוד. האם פתיחות כוללת קבלת מימון מישיבת 'הרעיון היהודי' של כהנא או, להבדיל, מגורמי החמאס הפועלים בישראל או אולי מארגון מסיונרי מובהק - כדי לטהר את שמם ולהתייצב בציבור כתורמים למטרות חיוביות? - לטעמי לא! (יוחנן בן-יעקב, כפר עציון)

 

אני בטוח שאיני היחיד בתנועה החש מורת רוח מהחלטה זו, כמו גם מהחלטות ומהצהרות אחרות של הוועדה הרעיונית-מדינית. קבלת החלטה זו בשבוע שבו מחליטה הכנסת על הקמתן של ועדות חקירה כנגד ארגונים אזרחיים, ממקמת את תנועת הקיבוץ הדתי במחנה האנטי-דמוקרטי ההולך ומתהווה לנגד עינינו. אני מציע למזכירות הפעילה לדון בכובד ראש במשמעויות של החלטה זו ולקדם את קיומו של דיון עקרוני על דרכה הרעיונית-מדינית של התנועה במזכירות המורחבת. (יואל קרצ'מר-רזיאל, עין צורים)

 

ייתכן ופה ושם העמדות של הקרן אינן מקובלות על חלק מחברי הוועדה, אבל, אני שואלת, היכן הפתיחות והפלורליזם שלנו?? וכי אנחנו מסכימים בכל הנושאים הפוליטיים והדתיים עם התק"צ, וכי בשל אי-הסכמה איננו יכולים לשתף פעולה בנושאים אחרים?? האם הקרן העמידה לצורך תרומותיה תנאים מסוימים לקיבוץ הדתי?? בזכותה של הקרן - וכל קרן - להחליט באלו מן הפרויקטים היא תומכת!! (טובה אילן, עין צורים)

 

לדעתי, המילים 'דמוקרטיה', 'פלורוליזם' ובמיוחד 'קונספירציה' הן שם קוד של השמאל האינטלקטואלי כדי להכפיש וליצור דה-לגיטימציה לכל מי שלא מסכים אתו. בשורה התחתונה הכל תלוי בממצאים של אלישע - האם אתה מקבל מה שהוא חקר ואמר או לא. אני כן מקבל את זה ולכן אני עומד בהחלטתנו ולא מפחד לפרסם אותה ברבים. (אברם ברניגר, בית רימון)

 

שיהיה ברור, אינני בעד 'ארבע אמהות', אני יותר בעד ששת סדרי משנה. כואב לי וכועס אני על שהשמאל השתלט על קרן כה חשובה שקמה ממטרות טובות, לתמוך בגורמים לא ממסדיים. אני חולק על דרכה של הקרן אבל אינני רואה פסול מלשתף אתה פעולה בתחומים שאותם רואים אנו עין בעין אתה. (זאב ספראי, קבוצת יבנה) 

 

'נאמני תורה ועבודה' ו'קולך' הן עמותות שהמסר הערכי שלהן הוא ברוח תורה ועבודה / אורתודוכסיה מודרנית, שזו גם הזהות האידיאולוגית של הקיבוץ הדתי. בניגוד לקיבוץ הדתי, שתי העמותות הללו נשענות על כספי קרנות, והקרן החדשה לישראל היא עמוד תמך משמעותי עבורן. אם יוצרים דה-לגיטימציה של ארגונים הנהנים מכספי 'הקרן החדשה', מפקירים אותם ואת המסרים שלהם. מי עוד תומך היום בפלורליזם דתי? הפוליטיקה מזמן צמצמה למינימום את עיסוקה בנושא ונרתמה לארץ ישראל כערך-על. הזרם המרכזי של היהדות הדתית לא תומך כלכלית בגופים כאלה. האם הקיבוץ הדתי ימלא את החור הזה? (דינה ספראי, קבוצת יבנה)

 

 

 


מאומה מן החרם

ת.ד

 

לנחמיה שלום,

אני בוש ונכלם נוכח החלטתה של הוועדה הרעיונית-מדינית להצטרף אל מטילי חרמות. ההיסטוריה של החרמות בישראל מעולם לא הוסיפה כבוד, לא קידשה שם שמים ולא תרמה מאומה לתיקון עולם. מאידך, חרמות תמיד חסמו דיאלוגים והעצימו מחלוקות ופילוגים בישראל.

לגופו של הדיון שהתקיים בוועדה כפי שהתפרסם, עולה שחברי הוועדה נתפסו לתיאוריות של קונספירציות כביכול של חברי 'הקרן החדשה לישראל', וביניהן המזימה לנצל את הקיבוץ הדתי ומוסדותיו כדי שישמשו כ"עלה תאנה". מהלכים כאלה של ייחוס כוונות קונספירטיביות לזולת – מבלי שנבדקו כראוי – אינם שונים באופיים מייחוס כוונות קונספירטיביות לכל הצעירים הערבים במדינת ישראל שזוממים להדיח בנות ישראל כשרות לנישואי תערובת, ואיני רוצה להפליג בתקדימים דומים אחרים.

בין השאר פורסם שתמיכתה של 'הקרן החדשה' בפעילויות של הקיבוץ הדתי היא "בסך הכל בסכומים מעטים". האם הייתם מקבלים החלטה שונה אילו התמיכה הייתה בסכומים גדולים יותר?

פרסום החלטה חמורה זו מטילה צל כבד על כל תנועת הקיבוץ הדתי, ואני כלל אינני בטוח שהיא מייצגת את כלל הקיבוץ הדתי. בכך אתם כביכול גוזרים - לפחות עליי - התנתקות והסתייגות מדרכו הנוכחית של הקיבוץ הדתי, במיוחד כאשר אני משווה את הקלות בה העזתם לפרסם החלטה כזאת עם ההססנות בה נמנעתם מלהסתייג ממכתב הרבנים ומייצוגים אחרים של דת ישראל הסותרים ערכי מוסר יסודיים.

 

וכמה הערות קצרות:

1.      ההחלטה הזאת מובילה את הקיבוץ הדתי לנתיב פוליטי מובהק, שעיקרו פעילות בדעת הקהל. זו נאיביות לחשוב שבכך נשיג איזשהו הישג ממשי, כמו למשל שנשפיע על הנהלת 'הקרן החדשה לישראל' והיא "תלמד לקח". לפעילות כזאת שעיקרה בזירה הפוליטית וכל עיקרה הצגת מחאה, יש דינמיקה משל עצמה. בין השאר היא מחייבת פרסום ברבים, ומחייבת הצגה של 'הקרן החדשה' אך ורק בהיבטיה השליליים. ככל שיושחרו פניה כן תגדל ההצדקה של ההחלטה הזאת. ואני, עם שאינני מצדיק מראש את כל פעולותיה – אינני מוכן להמעיט בתרומתה החשובה בתחומים השונים של חיינו בישראל.

2.      אינני מבין לא את התבונה המדינית ולא את התבונה המעשית בפרסום החלטה זו. את מי ואת מה משרתת ההחלטה? במבט רחב – הקיבוץ הדתי הולך ונצבע באופן חד ממדי בצבעים פוליטיים מסויימים והוא עלול לאבד בכך את יכולתו להשפיע במקומות הראויים על כלל החברה הישראלית. מאז ומעולם שיתפנו פעולה עם תנועות ועם מוסדות שונים, גם עם אלה שלא הסכמנו לחלוטין עם דרכם.

3.      הקיבוץ הדתי הוא תנועה התיישבותית ולא מפלגה פוליטית, שאת מאמציה היא מנתבת ככל יכולתה מאז ומעולם לבניית חברה ראויה. למיטב הכרתי, תנועה זו אכן זכתה עד כה ליוקרה מוסרית המוסכמת על כל גוני החברה הישראלית. יש בחברה הישראלית שלנו - הדתית והחילונית כאחת - כל כך הרבה מוקדים שראוי שהקיבוץ הדתי יגייס את יוקרתו כדי להשפיע על תיקונה ואת העיסוק הפוליטי ישאיר לזירה המפלגתית.

4.      זה לא הקיבוץ הדתי, אתו יכולתי להזדהות שנים ארוכות.

 

יוסקה אחיטוב

 

 

חסר רכיב