תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

סעד לקראת עוד צעד

07/05/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים אדר תשע"א (747) 4
סעד לקראת עוד צעד
ושינויים משינויים שונים ליפא אהרוני תהליך השינויים דרש מהחברים ידע והתמצאות בנושאים כלכליים ובקיאות במושגים מוניטאריים. להלן קטעים וביטויים שימחישו את המציאות: אכן זה פופולארי טריוויאלי ואלמנטארי להתייחס למצב המוניטארי לדון במאזן האקטוארי באופן פרטיקולארי, להיות סולידארי לתכנן האגרארי, לביצוע רגולארי של המפעל הסולארי שישפר המגוון הקולינארי. וזו הפרהסיה לתהליך הפנסיה בלי לקבל דפרסיה. חוב הקיבוץ לתקציב הפנסיוני אינו תלוי בצבירה אישית והכספים הנמשכים נכנסים ל"אגם הקיבוצי". אך כדי שלא יטבעו, יוקמו מצופים מיוחדים לשמור שרק הגרעון האקטוארי ישקע. מס איזון הגמלאים ינוכה כהפרשות סוציאליות מעבר לתמ"ס המשפחתי שימשיך להתנהל כחישוב זוגי. מרכיב נוסף שיתחיל לפעול באופן זוגי הוא כרטיסי האשראי. כי כן שניים שניים נכנסו לכיסו של כל משתמש כדי שיהיה נוח. למה זה נוח, להלן ההסברים: 1. כי שניים יותר טובים מאחד, שהרי נאמר "טובים השניים מן האחד". 2. כרטיס אחד להכניס כסף לבנק, כרטיס שני להוציא מהבנק. (לא משנה הכרטיס) או בקיצור ל.מ.ה. 3. כרטיס אחד פנים-קיבוצי, כרטיס שני חוץ-קיבוצי. ל.מ.ה. 4. כרטיס אחד לכספומט, כרטיס שני לכספונט. ל.מ.ה. 5. כרטיס אחד להוצאות קטנות (בכל-בו, בקו לקו). כרטיס שני להוצאות גדולות (מקרר, מכונית) ל.מ.ה. 6. כרטיס אחד למאכלי חלב, השני למאכלי בשר, בתנאי שלא יהיו צמודים. ל.מ.ה. 7. כרטיס אחד לחברי הקהילה, והשני לאגודת המתיישבים. ל.מ.ה. 8. כרטיס אחד לאספני כרטיסים, הכרטיס השני... גם. ואם הדברים אינם ברורים אל נא תבקשו הסברים כי אז יכול גם לקרות שתבינו ותדעו עוד פחות. סעד
חסר רכיב