תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אמונה בשעת משבר

20/05/2010
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים ניסן - אייר תש"ע (741) 5
אמונה בשעת משבר
בפתיחה לספרו "בין סיני לאושוויץ" כותב דוד הלבני - "שני אירועים תיאולוגיים מרכזיים התרחשו בהיסטוריה היהודית. ההתגלות בסיני וה"התגלות" באושוויץ. באירוע הראשון התגלתה נוכחות האל, באירוע השני התגלתה היעדרותו של האל... ההיסטוריה הרוחנית של עם ישראל, נעה חליפות בין חיבוק לריחוק, בין התערבות אלוהית להזנחה אלוהית, בין תחושת הקִרבה אל האל לתחושת הניכור והניתוק ממנו. מתנועת מטוטלת זו מושפע כל היבט בחיים הרוחניים שלנו: האופן שבו אנו מאמינים, מתפללים, לומדים תורה, והאופן שבו אנו מכריעים בנושאים דתיים פולחניים. הדרך שבה אנו תופסים את יחסו אלינו משפיעה על מקומנו ועל ייעודנו ביקום. עיקרי האמונה והתחושות הדתיות שלנו מעוצבים על ידי תפיסה זו. התפילה בוודאי מושפעת מתנועה זו שכן היא קובעת אם נתמקד יותר בשבח גדולת האל מתוך כך שאנו מרגישים את נוכחותו, או נתאבל על חוסר יכולתנו להתקרב אליו, נעתור שלא יזנח אותנו, נתפלל 'ורוח קודשך אל תקח ממנו' ונתחנן שימשיך לשכון בקרבנו". האירועים העולים בחודשים האחרונים בכלל ובפרט השנה מעוררים שאלות ותהיות. מחד, ניסים, אותות ומופתים שמלווים את יציאתם של בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. ומאידך, מצבים בלתי נתפסים, שקשה לראות מהם אופק ולמצוא עבורם תשובה. ביקשנו לגעת בכמה כיווני מחשבה ודרכי התמודדות עם האמונה בעת משבר.
חסר רכיב