תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

בית שפירא

11/10/2009
עמודים אלול תשס"ט (736) 10
בית שפירא – מרכז הקונגרסים של הקיבוץ הדתי

נחום ברוכי

ברשימת הפרידה שפורסמה בגיליון 'עמודים' מחודש תמוז האחרון, הכתירה מנוחה זכאי את האולם בבארות יצחק בתואר 'מרכז הקונגרסים של הקיבוץ הדתי'. רבים מכירים את הבניין בשמו 'בית שפירא', אולם תמהים מיהו אותו שפירא ובמה זכה שיקרא על שמו בניין בתוך הקיבוץ הדתי.
ומעשה שהיה כך היה:
בשנת 1952 הגיע מנהיג תנועת הפועל המזרחי ושר הפנים, משה שפירא, לגיל המופלג - חמישים. עובדי משרדו החליטו להעניק לו מתנת יום הולדת ולבנות בניין שישא את שמו וישמש מרכז ללימודים רעיוניים של התנועה. ואכן, משרד הפנים העביר לבארות יצחק, באמצעות המועצה האזורית, הלוואה בסך 10,000 ל"י ואף הוקם וועד ציבורי כדי לגייס כספים להשלמת החסר. לאחר שנתיים פנתה התנועה לכל יישוביה ובקשה לתרום סכום נוסף להשלמת הבניין. כך נמשכה הבנייה בעצלתיים ובשנת 1955 היה שלד הבניין מוכן וכבר דובר בתכנון בניינים נוספים לשיכון הלומדים. בשנת 1956 נמסר שעומד לקום ב'בית שפירא' סמינריון קבע של הפועמ"ז, וכבר נשמעה ביקורת מכיוון אחת מהקבוצות הוותיקות, על כך שמקימים מרכז רעיוני בבארות יצחק ולא במרכז הארץ...
בסופו של דבר, לא הוקם במקום שום מוסד תנועתי ובארות יצחק השלימה את הבניין בכספה, על מנת שישמש כבית כנסת ואולם תרבות. ואמנם, הבניין שימש למטרות אלה עד לחנוכת בית הכנסת הסופי בשנת 1973.


חסר רכיב