תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מבט אל שיר

11/10/2009
עמודים אלול תשס"ט (736) 10
על השיר "חברה" מאת שושנה אידל

גבולות של פתיחות
על השיר "חברה" מאת שושנה אידל
רבקה שאול-בן צבי

פרדוקס הידידות מתבטא בהבנה ההדדית אודות הצורך לשמור על הסודות
אך עצם ההבנה היא פריצה של גבולות האני וחדירה אל נפש הזולת
רבקה שאול-בן צבי, על השיר "חברה"

השיר "חברה" נותן ביטוי לאחד ההיבטים שבקשר ידידותי: מחד קיים הצורך בפתיחות הדדית, בגילוי סודות הנפש אישה לרעותה, בביטול המחיצות שבין נפש לנפש. ומצד אחר, בולט הרצון לשמירה על גבולות האני ועל האינטימיות האישית, והפחד מפריצה אל סודות הנפש.

סגירה ופתיחה
חוויית הכפילות מתבטאת במשחק של סגירה ופתיחה. השיר נפתח בדימוי "עינייך נפקחות כשחרית". ראשית המפגש בין השתיים הוא באווירה של רעננות ופתיחות כמו השחר הפותח את היום, וכמו התפילה הנלווית אליו. האווירה הטובה והאמון ההדדי מתבטאים בתמונה המופשטת למחצה של "מדרש שוחר טוב" המביע את הצפייה להבנה, לפירוש מיטיב של הזולת.
במהלך המפגש מבחינה הדוברת בחילופי הבעות הפנים של ידידתה. הפליאה הגלויה והמוחצנת הפכה לשקט הסגור, הנאסף אל עצמו. הכותבת יודעת לזהות בפניה של חברתה את החשש מפני היפתחות יתרה, זיהוי שהוא גם השלכה נפשית. "גלויה חשיבתך". החברה שייכת לאותן בריות שאינן יודעות להסתיר את רגשותיהן. היא אדם אמיתי שתוכו כברו; אבל בהיותה רגישה לפרטיותה דואגת חברתה פן תספר דברים שמוטב להם להיוותר במסתרים. "לעתים מתכווצות סימטאות בפנייך / לסכור מילים נושנות". כה גדולה רגישותה של הדוברת לנפשה של רעותה, עד כי היא מבחינה בגווני הגוונים של הבעותיה. "התכווצות" היא מבע סוגר, וכן ה"סימטאות" הצרות והחבויות, השונות כל כך מרחובות גלויים. תמונה פיוטית, מקורית ויפהפייה. והנה מופיעה המילה המביעה את מלוא הידידות והשיתוף: "כמוני". שתי החברות דומות בשורש נשמתן, בחששן מפני חשיפה, ובהיותן כה דומות, יכולות הן להבין אישה את רעותה. בהמשך מתבטאת המשוררת בגוף ראשון רבים: "לא נוותר על הזכות לוותר" היא אומרת, ועל שיתוף הטעם. נכון, אנחנו דומות בטעמנו, אך יש לנו זכות לסייג את עולמנו הפנימי בגבולותיו, ולא לתת לידידות לפרוץ על עבר הגילוי המלא. ולכן: "כמוך אני במשמרת", משמרת הגבולות.

הפרדוקס של הידידות
לקראת סוף השיר נפתחת חידה: "אני נשארת / והנה הפתעה / כמו בהתחלה". והדברים נשארים עלומים ומסורים לדמיון הקורא, כדרכם של שירים מודרניים שבדרך כלל יש בהם עמימות כל שהיא. מהי ההתחלה? אולי ראשיתה של הידידות, בטרם עלו החששות. אולי הפתעה במהלך הפגישה. המילה "בהתחלה" מתחברת למילה "כשחרית" ויוצרת מעגל הרמוני של ידידות, אשר בתוכו משחקים ללא הרף מבעים סוגרים ומבעים פותחים.
הפרדוקס של הידידות מתבטא בהבנה ההדדית אודות הצורך לשמור על הסודות, אך עצם ההבנה היא פריצה של גבולות האני וחדירה אל נפש הזולת. באקט האמפתיה. שיר מקסים ומורכב הנותן ביטוי לחוויה אוניברסאלית.

במסגרת:
שושנה אידל
פרסמה עד כה 6 ספרי שירה וזכתה בשני פרסים ספרותיים: פרס האשה היוצרת (1999) ופרס קרן התרבות והאומנות ע"ש ינקולוביץ, עיריית חיפה (2009)

שיריה הולחנו, הושמעו בכמה תוכניות ברדיו, ובערבים ספרותיים רבים בארץ ובעולם; בספרים מופיעות תמונות של ציוריה בנושאי טבע, נוף, מוסיקה ויהדות, המשקפים גם את עיקרי נושאי-כתיבתה;
הזיקה בין שני סוגי אמנות אלו היא מהותית לצביון הכתיבה; מקורות היניקה של היצירה היהודית משקפים את עיסוקה בהוראת פרשנות התנ"ך לסוגיה והספרות.

חסר רכיב