תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר והיפוכו

11/10/2009
עמודים אלול תשס"ט (736) 10
שנה חדשה - דבר והיפוכו

יאיר לסלוי

"שנת הלימודים מבוססת בעיקר על שגרה, על אירועים שחוזרים על עצמם
אבל שנת הלימודים לא יכולה להסתפק בכך, עליה לשאוף להתעורר מהקיום הטבעי והרגיל"
יאיר לסלוי, מהרהר לקראת השנה החדשה

ההכנות ל"שנה החדשה" בעיצומן, האוויר מלא התרגשות וציפייה, כל מפגש חברי מסתיים ב"שנה טובה" וכרטיסי הברכה מתמלאים איחולים לקראת שנה חדשה שעומדת בפתח.
הביטוי "שנה חדשה" שגור על שפתינו ואולי כבר לא שמים לב, אולם בחקירה לשונית של הביטוי ניתן להבחין בסתירה פנימית ואולי גם בשאלה מהותית. "שנה" פירושו דבר שנשנה, חוזר על עצמו באופן רוטיני ללא חידושים וללא שינויים. לעומת זאת, התיאור המתלווה - "חדשה", עיקר משמעו החידוש, יציאה ממחזוריות קבועה.
שאלה זו נוגעת לתמצית חיינו, האם הם בנויים ממרכיב מחזורי - סדר היום הקבוע ומעגל השנה שחוזר על עצמו לאורך כל חיינו, או אולי ממרכיבים של חידושים, שינויים, פריצות והעזות.

"עורו ישנים"
בעבודתי בשדה החינוך, עומד אני בפתחה של שנת לימודים חדשה ותוהה - האם באמת אפשר להפוך "שנת לימודים" ל"חדשה" במובן של התחדשות וחידוש? כיצד הופכים את השגרה המכונה "שנת לימודים" ל"חדשה"?
הרב עדין שטיינזלץ בספרו "חיי שנה" רואה בפרדוכס "השנה החדשה" את משמעותה של התקיעה בשופר. סדרת התקיעות בשני ימי ראש השנה באה לצורך עצירת השגרה והמחזוריות. קול השופר אינו כלי נגינה נעים ומלודי אלא מפיק קולות חדים - צעקות, יללות וגניחות, מתפקד כשובר השגרה, כקוטע את שלוות האדם, שממשיך בהרגליו ומעשיו.
הרמב"ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד' מלמד על צד זה בתקיעת השופר -
"אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה".
באופן טבעי, אדם, במעגלי חייו השונים - במשפחה, בעבודה ובחברה, נוטה לשמר ולהמשיך דפוסים קיימים. גם יהודי מאמין ושומר מצוות יכול למצוא עצמו כשומר שגרה דתית אך נטולת מרכיב חדשני וקשר חי עם אלוהיו. במסגרת אירועי פתיחת השנה, באות תקיעות השופר כדי להתמודד עם נטייה טבעית זו.
יהודי אינו יכול להסתפק בשנה טובה, שמחה או מאושרת. האתגר שמעמיד הקב"ה לפנינו הוא להפוך את ה"שנה" גם ל"חדשה".
* * *
בשעה זו של תכנון וציפיות לקראת... נתון גם בית הספר במתח אליו התייחסתי; האם להתמקד ב"שנה" שמתבטאת בשמירה מתמשכת על שגרת לימודים ובהקפדה על מסגרת קבועה, שבאות ליצוק לחיי התלמידים את הקביעות והרצף אשר הכרחיים להתפתחות נכונה, או אולי לפתח כיוונים חדשים, כמו לימוד חוויתי ששואף ליצור מפגשים שיגעו ברוח התלמיד, שיחדרו מבעד למסגרת והגבולות וייחרטו בנפשו. דרישת ההתחדשות מהווה בסיס לכל העשייה. תהליך חינוכי נכון מחייב שאיפה לשינוי, לעליה הדרגתית מנקודת המוצא האישית. שנת הלימודים כמו גם השנה החקלאית, שנת הכספים ועוד שנים שאנו מונים, מבוססת בעיקר על שגרה, על אירועים שחוזרים על עצמם. אבל שלא כמו חברותיה שנת הלימודים לא יכולה להסתפק בכך, עליה לשאוף להתעורר מהשגרה, מהקיום הטבעי והרגיל.

אתגר
הצירוף "שנה חדשה", אם כן, אינו צמד מילים שהפך למטבע לשון בו עושים שימוש סמוך לראש השנה. זו תביעה יהודית שאת קולה ישמע כל יהודי בימים הנוראים וימשיך אתה לאורך כל השנה. גם למחנך הופך צמד המילים "שנת לימודים חדשה" לאתגר משמעותי שעומד בבסיס העבודה החינוכית שמתחילה בחופשת הקיץ, מתממשת בפתיחת השנה ובאה לידי ביטוי במשך השנה כולה.

קבוצת יבנה

חסר רכיב