תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

בי"ס על יסודי בקב' יבנה

27/07/2009
עמודים תמוז תשס"ט (734) 8
ביה,ס העל יסודי בקב' יבנה
בית ספר לערכי תורה ועבודה ברוח הקיבוץ הדתי
שרה עברון – מנהלת בית ספר העל יסודי בקבוצת יבנה

"מוסכם על כולם שאנו בית ספר השייך לציונות הדתית, זהו הבסיס
אבל מהו ייחודנו? מה אנו עושים בצורה אחרת
מכל אלו שמדברים גם הם על עם, ארץ ותורת ישראל?"
שרה עברון, על ביסוס ערכי תורה ועבודה בבית הספר בקבוצת יבנה

ביסוס הדרך
בבואי לסכם את שנת תשס"ט בבית הספר יהיו שיטענו שהאירוע החשוב ביותר לבית הספר השנה הוא התמודדותנו עם מלחמת "עופרת יצוקה" שטלטלה את בית הספר והוציאה מאתנו את המיטב. אך למרות מרכזיותה של החוויה הזו, שעלתה כמעט בכל מצגות הסיום בשכבות השונות של בית הספר, הדבר המשמעותי ביותר שעשינו השנה הוא ביסוס דרכנו הייחודית.
אין זה סוד שדברים רבים שהיו מובנים מאליהם לדורות שקדמו לנו אינם כאלה היום. בית הספר בקבוצת יבנה שצמח במשך חמישים השנים האחרונות מבית ספר למעט ילדי הקיבוצים שהיו אז, לבית חינוך של קרוב לחמש מאות תלמידים מתמודד עם סוגיית זהות משמעותית. בשנה"ל תשס"ח התקיימו אצלנו לימוד ושיח על הערכים המכוננים לאורם אנו מחנכים בבית הספר שלנו, נבחנו הכלים הקיימים בבית הספר שנועדו למימושם והתקבלו החלטות לגבי כיווני פעולה עתידיים. בתהליך הרחב והפתוח שהתקיים לפני מעל שנה, בוררו הערכים והוחלט שכלים הנמצאים בהלימה עם הערכים - יחוזקו, ומהאחרים נפרד.

בסיס וערך מוסף
מוסכם על כולם שאנו בית ספר השייך לציונות הדתית, זהו הבסיס - יהדות וציונות השלובות אלה באלה. אבל מהו ייחודנו? מה אנו עושים בצורה אחרת מכל האחרים שמדברים גם הם על עם, ארץ ותורת ישראל?
הערכים המוספים של בית הספר, שלוּבְּנוּ בשנה הקודמת סוכמו במלים הבאות:
l עשייה חברתית כערך דתי - התנדבות בקהילה ותרומה למדינה.
l ארון ספרים יהודי פתוח - לימוד לרוחב המדף היהודי לכתחילה.
l חינוך דתי צנוע מעורב לבנות ובנים יחדיו.
בכלים שעמדו לרשותנו מיקדנו שניים מרכזיים: השתלמות לכל הצוות החינוכי שתהווה בסיס לבית מדרש בית ספרי, וחיזוק נושא ההתנדבות והתרומה לקהילה כערך דתי בבית הספר בכלל ובפנימייה בפרט.
ההשתלמות - לקראת תשס"ט היה ברור לצוות המוביל של בית הספר שאנחנו בתהליך הרחבת והעמקת מעגלים להיכרות מחודשת עם הערכים שלדורות קודמים היו מובנים מאליהם. הנחת היסוד שלנו הייתה שכדי להנחיל ערכים יש להכירם לעומק, מתוך למידה ועשייה, ושמדובר בתהליך הדורש משאבים רבים ובראשם זמן. כמו כן הבנו שככל שירבו המנחילים כך יקל להגיע למקסימום חשיפה, ולכן השקעה במורים ובצוות החינוכי היא המפתח להצלחה.
ההשתלמות התקיימה לאורך כל שנת הלימודים, והייתה פתוחה לכל הצוות. השתתפו בה בהתמדה מעל 40 אנשי צוות, ובחלק מהמפגשים השתתפו גם תלמידי הפנימייה, הורים, חברי היישובים ואף אנשי התנועה שלנו.
מה למדנו? למדנו עם הרב נהוראי ממשואות יצחק על גישה פתוחה לארון הספרים היהודי, ועם הרב ורדי מראש צורים על התמודדות עם קולנוע, תקשורת ויהדות, למדנו עם יוחנן בן יעקב מכפר עציון ועם חניכי הפנימייה על המעורבות החברתית כערך דתי, ועם יוסק'ה אחיטוב מעין צורים על רבנות, ריבונות וסמכות הלכתית. הזמנו הורים וידידים לשמוע הרצאה של הרב יובל שרלו שהתבררה לאחר מכן כאבן דרך בחיי בית הספר, על ההתמודדות הדתית עם רעיון החינוך הצנוע, הדתי והמעורב, ולמדנו עם חנה קהת על תפיסות מגדריות בחינוך דתי. בכל מפגש היה מרצה אורח, וגם לימוד שלנו שהובילו אנשי בית הספר.
לא הספקנו כל מה שרצינו, נמשיך בע"ה בשנה הבאה, ונמשיך להזמין את כל המעוניינים להשתתף עמנו בבית מדרש ייחודי זה.

ההתנדבות כערך דתי
ילדי כתות ז' שנכנסו השנה בשערי בית הספר, סכמו את שנתם הראשונה אצלנו בערב מיוחד בשם "תעביר את זה הלאה". כל אחד משישים תלמידי השכבה השתתף בפרויקט הנקרא בשם זה, התנדב לאורך השנה ותרם מעצמו לקהילה הסובבת אותו בתחומים שונים. רבים מהם עשו זאת בקבוצות. מבצע ההתנדבות לווה בכתיבת עבודה אישית המציגה את הנושא, את הצורך בעשייה בו ואת הקשר ליהדות.
בקצה השני של הסקאלה, החזירה הפנימייה לראש סדר העדיפויות שלה את נושא התרומה לקהילה כערך דתי. כל תלמידי הפנימייה השתתפו אחת לחודש במבצעי התנדבות מגוונים שהיו גולת הכותרת של הפעילות הפנימייתית. בנוסף לכך, חניכי הפנימייה הקימו, ארגנו ותחזקו לאורך השנה קבוצות מתנדבים קבועות, בהן יצאו תלמידים אחת לשבוע בהתמדה ובמסירות להתנדב. הפנימייה מחזיקה היום את הפעילות בשלש מועדוניות בגדרה בשעות אחרי הצהרים, נותנת שיעורי עזר לתלמידות בבית ספר סמוך על בסיס קבוע ועוד. המסר, כי הפנימייה היא מקום בו הנתינה לאחר כערך דתי - היא העיקר, מחלחל ומעמיק.
כן, גם לימדנו ולמדנו, והרבה, אחרי הכל אנחנו בראש ובראשונה בית ספר, זהו הבסיס, ונמשיך לעשותו היטב, אבל ייחודנו בכל האמור לעיל, ועוד.
קיץ מבורך וחופש גדול וטוב
חסר רכיב