תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

26/07/2009
עמודים תמוז תשס"ט (734) 8
דבר העורכת
שלום לכם,

'עונת המלפפונים' – הוא ביטוי המשמש לתיאור תקופה ללא התרחשויות מסעירות. הביטוי מתאר בדרך כלל את עונת הקיץ, בה הפעילות מורידה להילוך נמס עד מתאדה...
מסתבר שבמקורו שאול הביטוי משפות זרות, אך לי היה נדמה תמיד כי אלו שטבעו את הביטוי לא היו חקלאים, כי אם אוהבי ירקות אניני טעם שטעם המלפפון תפל בפיהם והם רואים בו ירק טפל לעגבנייה השובבה ולשאר ירקות עשירי טעם וצבע.

ואילו אצלנו, דווקא, אלו ימים שבהם התנועה בתנועה ובתנופה. השיח האידיאולוגי עולה וצף על פני השטח (בעיקר בתחום החינוך ובתחום החשיבה על מקומה החברתי-דתי של האישה). המחלקות השונות מארגנות ימי עיון, כנסים וסמינרים והמזכירות הפעילה עורכת ביקורים בקיבוצים, מכירה מקרוב את השטח ושומעת מה טוב ומה פחות. בישיבת המזמו"ר האחרונה נפרדנו ממנוחה זכאי, שריכזה את אגף החברה בארבע השנים האחרונות. מנוחה לוותה את הקיבוצים בהתמדה, במרץ וללא מנוחה, יצרה קשרים רבים עם בעלי תפקידים וגם עם חברים וצעירים רבים במסגרות השונות. בשיחת הסיכום שלנו היא אומרת לי: "עד לעבודתי באגף החברה, לא הכרתי את התנועה לעומק. התנועה היא כלי משמעותי שכדאי למשקים להיעזר בו". ועוד היא מוסיפה: "ככל שהכרתי יותר את המשקים ועשייתם ואת האנשים הפרטיים – התמלאתי הערכה לפעילות. נחשפתי לפנים היפות והערכיות של הקיבוצים, של התנועה ושל האנשים".

גיליון תמוז מביא אליכם סיכומי פעילות והתלבטויות אידאלוגיות. בגיליון אנו נפגשים עם שניים מהוגי הדעות המרכזיים שלנו, מבוני קו המחשבה של הקיבוץ הדתי; את משה אונא אנו פוגשים בכתבה "שותף של אמת", סיכום של יום עיון שנערך במלאת 20 למותו, את אליעזר גולדמן אנו פוגשים במדור "על המדף" בביקורת על הספר "יהדות ללא אשליה", ספר המכנס את מאמריו של גולדמן בדרך רעננה ומזמינה. ב"קו המשווה" ביקשנו לשמוע על עבודת הילדים בחופש הגדול. עבודת הילדים מסמנת את השינויים הגדולים העוברים על התנועה הקיבוצית בכלל, ושלנו בפרט. לפני ואחרי שאנחנו בוחנים את ההתנהלות והסדרים בנוגע לעבודת הילדים, אולי חשוב להבין כי בסופו של דבר, זו תמונה בזעיר אנפין של מצב עבודת המבוגרים בקיבוץ, והתמונה שונה בין הקיבוץ המסורתי לקיבוץ המתחדש, בין הקיבוץ הגדול לקיבוץ הקטן; התמונה גם שונה כי כולנו (כמעט) הפנמנו, שגם במקום שבו אין תמורה לתרומה, יש קשר בין עבודה לפרנסה, וחובת ההוכחה היא על כל אחד ואחת.

ימי הקיץ, לא רק ימי שמחה וששון הם. בימים אלו, כשאנו מצויים בין המיצרים, נתפלל ונייחל שיעברו הימים בשלום, ושישוב גלעד שליט במהרה בימינו לביתו ולמשפחתו וגם לנו ירווח.

קריאה נעימה
חסר רכיב