תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

24/12/2008
עמודים כסלו תשס"ט (728) 2
דבר העורכת
שלום לכם,

עוד מעט קט, נתכנס בבית שיתמלא אור, נדליק נרות, נאכל סופגניות ונשמח (בלי לספור קלוריות...).
לא בכל הבתים יהיה אור גדול.
יש בתים בהם העוני רב, יש בתים בהם העצב רב ויש שאפילו אין להם בתים.

***
'האישה היא הכושי של העולם' – שר ג'ון לנון, באמירת מחאה על מעמד האישה בעולם.
מעמד הכושי בעולם היה נראה אכסיומה (ומה על מעמד האישה הכושית?)
לפני פחות מחודשיים, ברגע שכולנו חשנו בו את משק כנפי ההיסטוריה, נבחר נשיא שחור (לשחור יש סיכוי לעומת כושי) בארה"ב, כשמולו - התמודדה אישה. האם יש אור בקצה המנהרה?

***
אם יום האישה הבינלאומי נקבע ל-8 במרס, נדמה שבחנוכה ניתן לקבוע את 'יום האישה היהודית'. ואכן, בעדות ספרד ובקהילות ישראל שבארצות ערב נהגו לחוג בנר השביעי של חנוכה חג מיוחד: חג הבנות. בחג החנוכה כרוכים סיפורי גבורה של נשים כמו חנה (ושבעת בניה), יהודית (שכרתה את ראשו של הוֹלוֹפֶרְנֶס) ובת מתתיהו שבתעוזה רבה עודדה את אחיה לצאת לקרב.
גם אם הדרכים בהם מבטאות נשים אלו את גבורתן, אינן לרוחנו כיום, הרי שהם מסַמני דרך לגבורה אמיתית מתוך מצב של דיכוי ממשי על ידי החברה הסובבת.
***
השבוע חגגו ב'קולך' עשור. על חשיבותם של ארגוני הנשים מסבירה רחל קרן (עין הנצי"ב), יו"ר 'קולך' (בכתבה שפורסמה באתר קולך וב-ynet). הדברים נאמרו בתגובה לדברי הרב עמר כנגד ארגוני הנשים:
"ארגוני הנשים העלו על סדר יומה של החברה בישראל ושל עולם התורה נושאים רבים שלא זכו עד אז לטיפול ההולם ובכך הביאו להעלאת קרנה של תורה ולתיקון פניה של החברה. זכינו ורבנים רבים הצטרפו אף הם לפעילות חיובית בתחומים אלו.
ארגוני הנשים עמדו על המשמר שלא יעשו "מחטפים" חקיקתיים אשר ישיבו את הנשים למעמד של אזרחיות סוג ב', ופעלו ויזמו חקיקה אשר תגן על זכויותיהן. אשר על כן פעלו ארגוני הנשים למנוע חקיקה שתרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים, אשר תוצאתה הייתה מניעת כל אפשרות לתיקון התנהלותם, והתייחסותם למעמדן המשתנה של נשים כעת הזאת... ארגוני הנשים פועלים ויפעלו להטמיע בציבוריות בישראל, ובתודעתו של כל אדם, את התפיסה שנשים ראויות לזכויות, לשוויון ולכבוד".

***

עוד מעט קט, נתכנס בבית להדלקת נרות חנוכה, ונתפלל שידלקו האורות בבתים רבים ככל האפשר.
וביניהם, בביתו של יונתן פולארד ובביתו של גלעד שליט, שישובו במהרה לחיק משפחותיהם.

קריאה נעימה,
גילה ו. קפלן
חסר רכיב