תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מדרש

25/11/2008
עמודים תשרי - מרחשוון תשס"ט (727) 1
מדרש עשרת הדברות


המים התחתונים עומדים על גבי מי בראשית
ומי בראשית על גבי אוקינוס
ומי אוקינוס על מי בוכים.
ולמה נקרא שמם בוכים?
שבשעה שחצה הקב"ה את המים,
חצים נתנם למעלה וחצים נתנם למטה,
אותן שנתן למטה התחילו בוכים ואומרים:
אוי לנו שלא זכינו להיות קרובים ליוצרנו
והיו מעיזות פניהם
רצו לעלות למרום
עד שגער בהם הקב"ה וכבשם תחת כפות רגליו
אז אמרו לפני הקב"ה:
גלוי וידוע לפניך שבשביל כבודך עשינו.
אמר להם הקב"ה:
הואיל ובשביל כבודי עשיתם דעו באמת שלא אתן רשות למים העליונים לומר שירה לפני
עד שיקחו מכם רשות,
שנאמר "מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום ה".חסר רכיב