תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

באה לקיצה שנת השבע

02/10/2008
עמודים אלול תשס"ח 726 (10)
באה לקיצה שנת השבע

מצב הרוח היה חגיגי. כמאה ושמונים חקלאים, רבנים ונציגי משרד החקלאות, בראשות השר שלום שמחון ומנכ"לית המשרד, יעל שאלתיאלי השתתפו בכנס החגיגי לסיום שנת השמיטה, שנערך בקיבוץ סעד.
לא כך היה בתחילת השנה, שלוותה בצלילים צורמים, אשר הדים להם ניתן לקרוא בסיכומי השנה של הרב וייטמן ושל דובי מילר בגיליון זה.
.
התעלות הרוח וחיזוק החברה
"הלכות שנת השמיטה, מטרתן להשיג התעלות רוח. לא נוכל להתגבר על אתגרי שנת השמיטה, אם לא נדע להשתמש נכון ביכולת שלנו להקנות לחברה בישראל כולה, ובפרט לתלמידים שבמערכת החינוך, את המורשת, את התרבות ואת הערכים המרכזיים שמביאה לנו שנת השמיטה." אמר בפתח דבריו השר שמחון.
עוד עלה מדבריו כי יבוא הירקות לישראל במהלך שנת השמיטה היה מזערי, עשרים אלף טון מתוך מחזור של מיליון וחצי טון. השר שמחון ציין בסיפוק שהמשרד הצליח לספק לכל תושבי ישראל תוצרת חקלאית, איש-איש על פי אמונתו ועל פי תפיסתו, בלי לפגוע בפרנסתם של חקלאי ישראל. הישג זה הגיע בזכות העבודה המכינה טרם שנת השמיטה, בצוות משותף עם מזכירות הקיבוץ הדתי. יעל שאלתיאלי, מנכ"ל משרד החקלאות, סימנה בדבריה את היעד הבא: בתחום החקלאות מועסקים 215,000 עובדים, כדי לא לפגוע בחקלאות ובמתפרנסים ממנה - יש להתחיל כבר עכשיו את ההכנות לשנת השמיטה הבאה.

היתר מכירה, אוצר בית דין ומצע מנותק
הרב זאב וייטמן, יו"ר ועדת השמיטה מטעם הרבנות הראשית, סקר את מערכת היתר המכירה והסביר את הפעולה המקיפה שנעשתה לשדרוגו ההלכתי והמשפטי של ההיתר, "מול ההתנגדויות הראויות והלא ראויות כנגד היתר המכירה, ראיתי לעצמי חזון לחזק את היתר המכירה, עם זאת, חיזוקו של ההיתר כרוך גם בצמצומו עד למינימום הנדרש, יש לתת במקומות בהם הדבר אפשרי עדיפות לפתרונות חלופיים שאינם היתר מכירה, כמו אוצר בית-דין ומצע מנותק." אמר הרב וייטמן והוסיף: "אין להשלים עם המצב בו כל רבנות עושה דין לעצמה".
בשנת השמיטה תשס"ח נמכרו 1.5 מיליון דונם, שהם למעלה מ- 90% משטח גידולי השדה והירקות במדינת ישראל.
נחמיה רפל הוסיף ואמר שהנתונים הטובים שהוצגו על ידי משרד החקלאות מוכיחים שוב שהשלד המרכזי להתנהלות הלאומית בתחום החקלאות בשנת השמיטה, היה ונשאר היתר המכירה, הגם שיש לשפרו, כפי שאמר הרב וייטמן, בלעדיו לא ניתן לנהל את המשק החקלאי הלאומי.
בסיומו של יום נערך סיור בשדות עלומים הנושקים לגדר המערכת.

שבת הארץ
יום זה מהווה המשך לסדרת הסמינרים שליוותה את פעילות הקיבוץ הדתי לאורך שנת השבע.
יבוא על הברכה כל מי שתרם ועזר לכולנו לחוש ששנה זו היא משהו מיוחד, שנת שבת הארץ.
תבוא התודה אל המארגנים, ובראשם רוברט ברל ממחלקת המשימות, ואל המשתתפים בסמינרים ובכנסים.
להתראות בעוד שבע שנים.
חסר רכיב