תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צוהר לשמיטה

02/10/2008
עמודים אלול תשס"ח 726 (10)
צוהר לשמיטה

דובי מילר

כנראה שרצונות האזרחים, כפי שהם באים לידי ביטוי בצריכה בשוק,
משקפים את המציאות יותר מאשר את האווירה בחוגים שאנו לכאורה קרובים אליהם
דובי מילר, שרכז את נושא השמיטה מטעם הקיבוץ הדתי – מסכם

כוחות שוק
אנו נמצאים בסיומה של שנת השמיטה, לפחות מבחינת גידולי השדה וגידולי הירקות. בפועל, כאשר בודקים את התוצאות בשטח, מתברר שהיקפי היבוא היו מצומצמים ביותר, וגם תוצרת משטחי יהודה ושומרון עברה בהיקף קטן ביותר - 20 אלף טון - מתוך צריכה כוללת של ענף הירקות בסך 1.5 מ' טון. אין ספק שהפעילות שנעשתה על מנת לאפשר לכל צרכן במדינה לצרוך תוצרת כפי הבנתו ואמונתו, הביאה לתוצאות הרצויות, לפחות מבחינת אספקת התוצרת. כנראה שרצונות האזרחים כפי שהם באים לידי ביטוי בצריכה בשוק, משקפים את המציאות יותר מאשר את האווירה בחוגים שאנו לכאורה קרובים אליהם.
במהלך ההכנות לשמיטה, נחשפנו לבעייתיות במערכת הכשרות במדינה בכלל, אשר בוודאי אינה גורמת לקידוש השם ולקירוב לבבות. יותר מידי גורמים הפכו את הנושא למערכת כלכלית, אשר ההקפדה על יושר וכשרות (לא רק בהיבט כשרות המזון) אינה תמיד הצד החזק שבה.
גם מתוך "כוחותינו" קמה מערכת כשרות, שלפחות בחלק מהזמן שידרה מסרים שונים, כנראה כדי לרצות את כולם. אולי גם שם יש גורמים שהתאהבו באפשרות להפוך את הפרויקט לתרנגולת המטילה ביצי זהב, לא רק בשנת השמיטה.

פותחים צוהר
בתחילת שנת השמיטה, הפעילו רבני צוהר מערכת השגחה אשר אין ספק שעצם קיומה ואפילו האיום בקיומה, שכנעו גורמים שונים לרדת מכמה עצים שטיפסו עליהם. לאחר החלטת הנגיד, ובעקבותיה החלטות הרבנות, הייתה התלבטות האם ליזום הקמת מערכת כשרות "פרטית" מחוץ לרבנות, ובכך להידמות לבג"צים למיניהם, או לקוות לתיקון העיוותים מבפנים. בפועל התקבלה הגישה אשר דגלה בקיומה של מערכת כשרות ממלכתית אחידה, והתנגדה לבדלנות אשר תביא למצב שבו הרבנות הממלכתית תישאר בעצם ללא אוכלוסיית יעד אשר באמת רואה בה גוף רלוונטי. בשלב זה, הסתיים הוויכוח, אך אין לי ספק שנידרש לו בעתיד.


הגנת הצומח (והמגדֵל)
ללא עזרתם של גורמים רבים לא היינו מצליחים לעבור את שנת השמיטה בצורה סבירה ובהם:
• צמרת משרד החקלאות, שלא ויתרה והגנה על זכות החקלאים לספק את תוצרתם בהתאם לביקוש האמיתי בשוק, ולא בהתאם לאמונות ולאינטרסים של רבנויות כאלה ואחרות.
• חברי כנסת שסייעו לנו להעביר את ההחלטות, ובעיקר: ג'ומס, רובי ריבלין, אבו וילן, ניסן סלומיאנסקי ואחרים.
• הרב וייטמן, יו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית, שלא היסס להילחם על דעותיו גם כנגד התקפות ולחצים כבדים מכל הכיוונים, ובנה מערכת כשרות המסתמכת על היתר מכירה, שהביאה אותו לדרגה שבה, אנו מקווים, יהווה תשתית גם לשמיטות הבאות.
חסר רכיב