תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

על המדף

15/07/2008
עמודים תמוז תשס"ח 724 (8)
על המדף: נושא אלומותיו

אברהם (רודי) הרץ
הוצאת הקיבוץ הדתי
תשס"ח, 2008


אוהבי הבריות ימצאו בספר סיפור חיים של אדם מיוחד
אוהבי היסטוריה ימצאו בספר את סיפור תולדות תנועת הקיבוץ הדתי
אוהבי משק וכלכלה ימצאו בספר טבלאות ומספרים וניתוח תהליכים כלכליים
אנשי חינוך ואידיאולוגיה ימצאו בספר דברי הגות ורעיונות חינוכיים
ראובן קמפניינו, ששורשיו ביבנה ונופו בירושלים – על "נושא אלומותיו" - רודי הרץ

עשרים השנים הקובעות אישיותו של אדם, מגיל שש ועד עשרים ושש (תש"ח – תשכ"ח), עברו עלי בקבוצת יבנה. ואמנם, רוחה של קבוצת יבנה זורמת בעורקי ומחיה את אישיותי עד עצם היום הזה. אני נוהג לומר על עצמי עד היום שאני איש קבוצת יבנה, ואיש הקיבוץ הדתי שרק שינה את מקום מגוריו.
ומטעם זה לא התפלאתי כאשר נתבקשתי על ידי עורכת עמודים ובשם משפחת הרץ לכתוב את התרשמותי מן הספר (הנה גלשתי למה שיהודה בר"ט, ,מזהיר מפניו בעמוד 270 ונמצאתי מספר על עצמי במקום על רודי) שיצא לאור לזכרו של רודי ואשר רובו אינו אלא אוסף של דברים שכתב הוא עצמו.
סיפור חייו של רודי הוא סיפור תולדות הקיבוץ הדתי מראשית התהוותו. זכורני שהשמות בצנרוד, גרינגסהוף ורודגס התהלכו בינינו בצעירותנו אבל לא היה לנו מושג מה משמעותם של שמות מוזרים אלו. ידענו גם על המונחים בח"ד, עזרא, צעירי המזרחי, בלאו-וויס (תכלת לבן) אשר מהם צמחו ראשוני הקיבוץ הדתי בגרמניה, אבל המונחים הללו התבלבלו בראשינו. בא עתה הספר שלפנינו ועושה לנו סדר בדברים (ראה במיוחד מאמרו של שלמה נחליאל). תמיד ידענו, מילדותנו ועד היום, שיש ביבנה בניין קטן שנקרא "בית גוטספילד" – עתה נודע מי היא גברת גוטספילד זו שעל שמה נקרא הבניין (עמ' 145, 63).
אודה ולא אבוש, חשבונות כלכליים ומספרים יבשים מטילים עלי שממון ולעיתים אפילו אימה, ומשום כך לא הצלחתי להתגבר על המאמר "משק והון בקיבוץ". לעומת זאת היסטוריה וסיפורי ראשונים מרתקים אותי. חביב במיוחד הוא תיאורו של רודי באזני אלחנן בנו על יומו הראשון בחקלאות בחוות רוטשילד בגרמניה (עמ' 41-43). באותו הקשר, חביב סיפורו של רודי, שנשמע היום דמיוני, על קניית עשר הפרות הראשונות עבור רודגס ועל תלאות מסע העברתן ממשקי עמק יזרעאל עד למקום משכנן החדש ("ראשית ענף הרפת בקבוצתנו"). גם קורא כמוני שמספרים מפילים עליו תרדמה, יואיל בטובו לעשות לעצמו טובה ולהתבונן בטבלה המשווה את נתוני הרפת בשנת 1956-57 לאלו של שנת 1970-71 (עמ' 150). כדאי הוא המאמץ הקטן הזה.

סוציאליזם, מודרניזם ושמירת מצוות
בכמה מקומות בספר נזכר המתח בין החלוצים הציונים הסוציאליסטים, המתנגדים באופן עקרוני וקיצוני לקיום תורה ומצוות והם הרוב הסוחף של ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, לבין אנשי התנועה המוזרה הזאת המנסה להיות גם סוציאליסטית מודרנית, גם חקלאית וגם שומרת מצוות (ראה במיוחד מכתבו של יהושע מנוח, איש דגניה ותגובתו של רודי) הרוב הקרוי היום "חילוני", שנקרא אז "חפשים", בטוח היו שאין קיום לתופעה המוזרה הזאת המיוצגת על ידי מיעוט קטן. הקיבוץ הדתי, המצרף תורה ישנה שאבד עליה הכלח עם סוציאליזם וקדמה – לא יוכל להחזיק מעמד, אין לו סיכוי לשרוד. הצירוף הזה הוא בלתי אפשרי (עמ' 58-59). רודי, ועמו קומץ קטן של משוגעים לדבר, ביקשו להוכיח לעצמם ולעולם כולו שהצירוף הזה הוא לא רק אפשרי, אלא הכרחי בדורנו ובן קיימא לדורות. אני עצמי זוכר גם מימי נעורי שבכל מפגש עם נוער בגילנו מקיבוצי הסביבה, ובמיוחד עם גיוסנו לצבא, אחד התפקידים שנטלנו על עצמנו היה להוכיח לעצמנו ולכל העולם שכל מה שאתם יכולים לעשות, we can do better: תוצרת החלב שלנו אינה נופלת משלכם למרות מגבלות העבודה בשבת, המספוא שלנו טוב משלכם למרות שאין אנו זורעים כלאיים, יבול הכותנה לדונם אצלנו אינו נופל מזה שלכם למרות שאנו איננו קוטפים בשבת אפילו אם לפני השלמת הקטיף מתחיל כבר הגשם הראשון, השירות הצבאי שלנו הוא תמיד ביחידות מובחרות ובדרגות קצונה, לא פחות משאר בני התנועות הקיבוציות, הבנות שלנו מתגייסות לצבא כמו הקיבוצניקיות האחרות, וכן הלאה. חובתנו להיאבק על כך שאנו יכולים להיות גם חברה של שומרי תורה, ולא רק כבודדים אשר שמירת התורה היא עניינו של הפרט, ובאותה עת גם חברה פרודוקטיבית. היה זה מאבק פנימי שלנו נגד רגשי הנחיתות של עצמנו, ומאבק מקביל נגד החלוצים החילוניים שהפגינו גאוה וביטחון עצמי, ולא מעט זלזול בכל מי שאינו הולך בדרכם. סבורני שהצעירים כיום פטורים מן המתח הזה.

חבל שהמאמר שנבחר לחתום את הספר האופטימי הזה מסתיים בנימה כל כך פסימית על חששו של רודי מפני מלחמת אחים צפויה. אינני טוען שראוי היה לגנוז את הראיון שערכה חנה עמית עם רודי בגיל 89. אבל ניתן היה לשנות את סדר הדברים באופן שסופו של הספר יסכם את פרשת חייו של רודי בנימה אופטימית ובחיוך הומוריסטי כפי שהיו כל חייו של איש ישר, מנהיג אמיתי ואדם צנוע זה.

סיפור חייו
אוהבי הבריות ימצאו בספר סיפור חיים של אדם מיוחד ויוצא דופן שנשא על כתפיו משא של תנועה שלמה.
אוהבי היסטוריה ימצאו בספר את סיפור תולדותיה של תנועת הקיבוץ הדתי מאז ראשיתה, בהיותה עדיין בגדר רעיון הזוי וחסר כל בסיס ריאלי אשר מצא אחיזה במוחם הקודח של מעטים ובודדים, ועד להקמתם וביסוסם של הקיבוצים המוכרים כיום הזה.
אוהבי משק וכלכלה ימצאו בספר טבלאות ומספרים וניתוח תהליכים כלכליים שראשיתם מצער ואחריתם תשגה מאוד.
אנשי חינוך ואידיאולוגיה ימצאו בספר דברי הגות ורעיונות חינוכיים, ובעיקר דרכי יישומם של אלו בחברה פתוחה ומודרנית.

רודי שהכרנו, הוקרנו, אהבנו והערכנו.

ראובן קמפניינו, ירושליםחסר רכיב