תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

09/03/2008
עמודים אדר א' - ב' תשס"ח 721 (5)
תנועה בתנועה
על שולחן המזכ"ל

 

נחמיה רפל

 

על אתגר חדש- ישן – גרעין נחל דתי # על הקמת ועדת שמיטה ממלכתית#

ועוד עניינים בדו"ח המזכ"ל

 

גרעין נח"ל דתי

ההודעה על חידוש הקמת גרעיני נח"ל דתי זכתה להתעניינות רבה מצד התקשורת, וכהפתעה גמורה לרבים. כידוע, ישנם כיום חיילים דתיים לוחמים במסגרת חטיבת הנח"ל, אך אין גרעינים דתיים-תנועתיים המשרתים במסגרת הנח"ל, ואין נוער דתי המתגייס לשירות צבאי המשלב "מגל וחרב", על פי ייעודו המקורי של חיל הנח"ל. כאשר נשאלנו על ידי העיתונאים: "כמה שנים כבר אין גרעיני בני עקיבא? האם אין מגייסים גרעיני נח"ל דתיים בגלל שאין היאחזויות דתיות? האם הבעייה היא המסגרת המעורבת של בנים ובנות?", לא ידענו לתת את התשובות הנכונות לכל השאלות, ואולי התשובה הנכונה מורכבת מכל הסיבות הגנוזות בשאלות שהוצגו בפנינו, וממניעים נוספים.

הקמת גרעיני נח"ל דתיים היא המשך מבורך לפעילות הנעשית על ידי מחלקת י"ג, בטחון וצעירים, בראשות עדי שגיא. בכוונתנו לגבש גרעין מתוך מתנדבי שנת י"ג שייצא לצבא כגרעין נח"ל, ובמקום פרק ההיאחזות יחזרו חברי הגרעין לשרת בתחומי החינוך והרווחה בערים, בעיירות ובכפרי הנוער בהם הם פעלו כמתנדבים לפני גיוסם.

אנו שמחים לציין שצעירים דתיים רבים, מהעיר ומהכפר, מהישיבות התיכוניות ומהאולפנות, מתעניינים בתוכנית, שיש בה בעיניהם שלוש נקודות חדשות:

א.     תורה ועבודה – בתוכנית שנת י"ג אנו מציעים שילוב של התנדבות מודרכת עם לפחות יום אחד בשבוע המוקדש ללימוד תורני. תוכנית זו קוסמת לרבים שאינם מעוניינים להקדיש את כל ימי השבוע ללימודים בישיבה או במכינה קדם-צבאית. למעשה, מוצע להם דגם של חיי "תורה ועבודה" כפשוטם.

ב.      בנים בנות - אנחנו מציעים בשנת הי"ג פעילות חיובית-חינוכית מודרכת ומפוקחת, משותפת לבנים ולבנות, דבר המהווה חידוש לרוב בוגרי החינוך הדתי הנפרד.

ג.       גרעינים: הגיוס במסגרת גרעין נח"ל, מאפשר את המשך העשייה הערכית גם במסגרת השירות הצבאי, ונותן מענה מקביל לזה שמספקות מחלקות הבני"שים (=בני ישיבות הסדר).

 

ועדת שמיטה ממלכתית   

"חוק ועדת שמיטה ממלכתית" הוכן לקריאה שניה ושלישית, ביוזמת חבר הכנסת הרב יצחק לוי. החוק החדש קובע ששר החקלאות ימנה תוך חודשיים מתום שנת שמיטה, "ועדת שמיטה ממלכתית" בראשות הרב הראשי לישראל, שתכהן שבע שנים, עד תום שנת השמיטה הבאה.

אנחנו רואים ברכה רבה בחוק זה, והיינו שותפים פעילים בגיבושו, בעיקר בשתי נקודות:

הראשונה -  הדגשת הצורך במחקר חקלאי לאורך כל שש השנים, על מנת שיהיו בידי החקלאים פתרונות טכניים-הלכתיים לשאלות שמעלה שנת השמיטה. לוועדה החדשה יהיו סמכויות ואפשרויות ביצוע בתחום המחקר החקלאי-הלכתי בנושאים הקשורים לתכנון מחזור זרעים, פיתוח כלי עבודה ספציפיים ועוד.

השנייה - תפקידי הוועדה מחייבים שבהרכבה ייכללו רבנים, חקלאים ואחרים שיש להם עניין גם בהלכות שמיטה וגם בתחום החקלאות ולא רק אנשי כלכלה ואוצר. בסיכום הדיונים המוקדמים, ועל פי החוק העומד להצבעה בכנסת, יהיה לנציגי המיגזר החקלאי משקל רב, ואנחנו מברכים על כך.

 

 

סיור בכפרי הנוער הדתי

"הוועדה לעליית הנוער הדתי", שנוסדה על ידי ראשוני הקיבוץ הדתי ודוד בית-אריה ז"ל בראשם, מרכזת את הפעילות בשישה כפרי נוער: גבעת וושינגטון, הודיות, ימין אורד, כפר הנוער הדתי (כפר חסידים), נווה עמיאל ותלפיות. כל כפר פועל כעמותה עצמאית, ואת שש העמותות מרכזת "הוועדה לעליית הנוער הדתי", שבה עושים עבודת קודש נפלאה עורך הדין משה אגרסט כיו"ר, ורפי בן-אבי מקיבוץ שלוחות כמנכ"ל. השנה חיזקנו את קשרינו עם כפרי הנוער הדתי בשלוש דרכים: גרעין יג"ל הפועל בנווה עמיאל; דינה ועשי פשחור מעין הנצי"ב המתנדבים בהודיות במסגרת ש.ש. לגיל השלישי; רענון וחיזוק הנהלות כפרי הנוער על ידי חברי התנועה.

חברים מהמזכירות הפעילה ערכו סיור בכפרי הנוער, ועמדו מקרוב על הפעילות הייחודית הנעשית בכל כפר, ועל ההתפתחות המתוכננת לאור השינויים במערכת החינוך ובמדיניות הרווחה מחד, ובקליטת עלייה מאידך. נעים לציין בהערכה רבה את ההישגים החינוכיים אליהם הגיעו הצוותים בכל כפרי הנוער, ואין ספק שדרכם של רבים מבין המתחנכים במוסדות אלה קיבלה תפנית חיובית כתוצאה מהעשייה החינוכית, עם כל הלב, של צוות העובדים, המדריכים והמורים בכפרי הנוער.

אנו סבורים שלכפרי הנוער יש פוטנציאל עצום. ששת הכפרים מהווים בסיס קרקעי ייחודי לפעילות ערכית, חינוכית ורעיונית, ובכוונתנו להעצים את עשייתם ולסייע בהפצת פועלם ומשנתם בחברה הישראלית.

 

 

סמינר שנת השבע

ההדים החיוביים משני הסמינרים הראשונים, שהתקיימו ברמת רחל ובלביא, הגיעו בוודאי לאוזני כל. אנחנו מְעוּדָדִים מההישג החשוב, ולקראת הסמינרים שבפתח אנו קוראים פעם נוספת לחברים שעדיין לא נרשמו: העניקו לשנת השמיטה את צביונה המיוחד, על ידי הקדשת זמן איכותי ללימוד תורה, ולהתכנסות חברים שיש בה משום "הִנֵּה מַה-טּוֹב וּמַה-נָּעִים שֶׁבֶת אַחִים גַּם-יָחַד".

 

מחלקת משק

דובי מילר

 

מזג האוויר: פגעי מזג האוויר גרמו לנזקים כבדים ביותר, בעיקר בענפי המדגה בעמק בית שאן ובירקות באזור הדרום. במשרד החקלאות מטפלים בהשגת פיצוי בעקבות הנזקים אך כבר עתה ברור שהנזקים כבדים ומעבר לנזקים הישירים שנגרמו השנה, תהא לנזקים השפעה לטווח ארוך מבחינת השווקים, מטעים שנפגעו ועוד.

הגשמים שירדו תוך כדי הסופה שגרמה לנזקים, רחוקים מלהספיק ולאור הגירעון במקורות המים באקוויפרים השונים הוחלט על קיצוץ משמעותי במכסות המים, עובדה שתכה מכה נוספת ברווחיות המשקים.

שמיטה: מלחמות השמיטה נשכחו, חברים רבים משתתפים בימי הלימוד שארגנו, אבל כחלק מלקחי העבר התחלנו להתכונן לשנת השמיטה הבאה. הקמת וועדת שמיטה קבועה נמצאת בהליכי חקיקה מתקדמים בכנסת ואנו מקווים שבעתיד הנושא יטופל בצורה הראויה.

חוק ההגבלים העסקיים: ענפי החקלאות בישראל ובעולם המערבי נהנות מפטור מחוק ההגבלים העסקיים. פטור זה מאפשר לקבוע מחירי מטרה לחלב ולפטם, להשתמש בבתי אריזה משותפים לתוצרת חקלאית ועוד. הפטור מחוק ההגבלים מאפשר את קיומה של החקלאות שנתוני הפתיחה שלה בעולם המתועש נחותים (חוסר וודאות בהיקפי היצור, יצור עונתי לעומת ביקוש רב שנתי ועוד).כבכל שנה מנסה האוצר לנגוס בחוק ואנחנו יוצאים במסע הסברה למנוע את התיקון.

 

מחלקת חינוך

ציפי סטרשנוב

 

מפגש משותף לרכזי תיכון, חטיבה וצעירים התקיים בבארות יצחק בתחילת חודש שבט. למפגש הגיעו כ-50 משתתפים, שערכו דיונים בשתי קבוצות.

בקבוצה בה ישבו רכזי ועדות צעירים, רכזי ומדריכי התיכון, עסקו בסוגיות שונות כמו בניית והעמקת הקשר האישי המשמעותי עם המתבגר/הצעיר, ובמעבר החד מוועדת חינוך לוועדת צעירים, שם ענו על שאלות כמו איך עושים את המעבר ה"כל כך מובן מאליו" טוב יותר ונכון יותר.

הקבוצה של רכזי החטיבה עסקה בסוגיית הקשר האישי והאיכותי עם המתבגר.    

אין לי ספק שבעבודה חינוכית, זהו אחד הכלים הבסיסיים והמרכזיים, וככל שנדע לשפר אותו נעשה עבודה חינוכית נכונה ומשמעותית יותר. הנחו את הדיונים סימונה וניצן ממכון פירם. היום היה מוצלח מאוד ואני מקווה שאכן תרם ושכלל את כלי העבודה של העוסקים במלאכת החינוך ואצל הצעירים.

 

בסוף חודש אדר יתקיים יום עיון נוסף המיועד לרכזי החינוך, התיכון והחטיבה ולמדריכים וכן לוועדות צעירים. נושא היום - "זהותם הדתית של בוגרינו".

בתחילת היום תציג מנוחה כהן אמיר את עבודת הדוקטורט שלה, בה ראיינה 50 בני הקיבוץ הדתי כששאלת המחקר היא - "למה הם נשארים דתיים".

בהמשך היום יערך פאנל של בוגרים שלנו, בו יתייחסו לגורמים שהשפיעו עליהם ביותר בתחום הדתי.

הדברים נכתבים לפני יום העיון ויתפרסמו אחריו ואני מקווה שיום זה יעזור לנו להאיר תובנות חדשות ויסייע לנו לבחון את התייחסותנו לנושא חשוב זה ולעשות את התאמות הנדרשות.

 

תהליך אסטרטגי החינוך הבלתי פורמלי: (אשתדל לא לחזור על דבריה של מנוחה בדיווח שלה במחלקת חברה) לאחר חבלי לידה ממושכים, קבענו תוכן למפגש שיעסוק בנושא שבו ייקחו חלק רכזי חינוך, מנהלי קהילות, רבני הקיבוצים והגורמים המתמחרים את מערכות החינוך בקיבוצים.

מדובר ביום עיון בו נחדד ונגבש את ערכי הליבה של החינוך הבלתי פורמאלי, נבחן ונכיר מודלים שונים הקיימים בקיבוצינו, ונקווה לצאת עם הבנות והסכמות רחבות יותר לגבי הליבה של החינוך הבלתי פורמאלי.

אני מקווה שהמפגש והדיונים יגרמו להזדהות ותמיכה רחבה יותר של הנהלות הקהילה במערכות החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ, הבנה שתחלחל ותגיע לחברים בשטח, שתחזק את הדימוי של מערכת יקרה זו (תרתי משמע) ואת תחושת השליחות של העומדים בראשה

ושל אלו והנושאים בעול.

 

סמינר חברותא בקיץ, עם "עמיעד": בימים אלו אנו בוחנים את השאלה - האם קיום סמינרים עם "עמיעד" נכונה לנו למרות השוני בהשקפת העולם הדתית של מדריכי עמיעד ביחס לדרכה הדתית של תנועת הקיבוץ הדתי? מתוך הבירור אגבש את תוכנית הסמינרים של הקיץ.

בימים אלו אני עובדת על שתי פעילויות חדשות שיתקיימו במהלך הקיץ לנוער הקיבוץ הדתי.  אני תקווה שהן תתממשנה, ועל כך ארחיב בפעם הבאה.

 

פורום מדריכי ומרכזי תיכון וחטיבה בקיבוץ הדתי: ביוזמתו הברוכה של שי מועלם (שלוחות), מדריך חטיבה, נפתח פורום אינטרנטי למדריכי ומרכזי התיכון והחטיבה. אני מקווה שהפורום יהיה כלי עבודה נוסף עבור המדריכים והמרכזים ואני מזמינה את כל המדריכים והרכזים שטרם נכנסו לפורום, להיכנס ולהעביר מידע והמלצות שיכולות לעניין רכזים מקיבוצים אחרים. אני מאחלת לנכנסים "צ'יטוט" נעים מעשי ופורה!

מחלקת חברה

מנוחה זכאי

 

שלום חברים!

המזכירים ממשיכים במפגשי הבוקר הסדנאיים בהנחיית ענת רוזנבלטף שם מלבנים בעיות מהשטח ומפיקים תובנות להתמודדויות דומות.

בחלקו השני של היום  נערכים מפגשים בין המזכירים למנהלי המחלקות במזכירות הפעילה. המפגש מתבסס על שאלות שהופנו לפעיל המחלקה מראש ואנו מקווים שנוכל להפיק את המירב מן המפגש.

טיול לבנות השירות הלאומי: הטיול נדחה לימים רביעי-חמישי י"ט-כ' אדר ב'

(26-27.3.08). הלינה תהיה במצפה תובל בגליל וההדרכה תינתן על ידי ????.   המסלולים יהיו בנופי הגליל הקסומים.

מנהיגות צעירה צפון: הסתיים הקורס של הקבוצה הגדולה ביותר שהייתה לנו עד כה – 21 משתתפים + 2 תינוקות שנולדו בשלהי הקורס. המשתתפים שהגיעו מכל קיבוצי הצפון (להוציא שלוחות) כולל ניר עציון, ביטאו במשובים את שביעות רצונם המלאה מתכני הקורס, מן האווירה, מן המנחה – שמעון פאר (ממכון פירם) ומהאכסניה (שהייתה בדרך כלל בעין הנצי"ב). נחמיה ואני נשב לסיכום עם המנחה ונתווה את המשך דרכנו לשנה הבאה. (מועמדים מתאימים בקרב גילאי 30-40 יכולים להתחיל להתעורר...).

רבנים: פורום הרבנים ממשיך בפגישותיו בהנחיית הפסיכולוג בני להמן. גם בפורום זה אנו שוקלים כיצד למקסם את התפוקות מהשעה שאחרי הסדנה – בצהריים, על ידי מפגש עם נחמיה ואולי עם מנהלי מחלקות נוספים, לצורך ליבון והבהרת נושאים שונים שבטיפולם ואשר נוגעים לרבנים ומעניינים אותם.

יום עיון על החינוך הבלתי פורמאלי: בשיתוף עם מחלקת החינוך יתקיים יום עיון שייסוב סביב החינוך הבלתי פורמאלי. יום העיון יתקיים אי"ה ביום שני ב' בניסן (7.4.08) בבית שפירא בבארות יצחק. הצורך בדיון על החינוך הבלתי פורמאלי הגיע מהשטח בעקבות השינויים הרבים המתרחשים בחלק גדול מן המערכות השונות; הן המערכות הפורמאליות, שעברו בחלקן ליום לימודים ארוך או לשבוע לימודים בן 5 ימים והן המערכות הקיבוציות שעוברות  הפרטות ותהליכי התייעלות. ביום העיון אנו רוצים לבדוק מודלים שונים של חינוך בלתי פורמאלי, אתם ניתן לשמר את ערכי הליבה של החינוך הבלתי פורמאלי במידה כזו או אחרת ובעלויות שונות.

חשוב ביותר להתכנס, לדון וליצור חשיבה מעמיקה ומסודרת שתעזור לנו "לשמור את התינוק בלי לשפכו עם מי האמבטיה...".

עוד פרטים על יום העיון תמצאו בדיווחה של ציפי סטרשנוב – מחלקת חינוך.

סדר היום מפורט ב????

רבנים, תרבות וחינוך: יום עיון נוסף שנמצא בהכנה יטפל בשאלות של הקשר בין הרבנים לתרבות ולחינוך בקהילה ובבתי הספר שלנו. מדובר בשאלות יסודיות ועדינות שאנחנו נפגשים אתם ביומיום ברחוב הקיבוצי ובבתי הספר. עדיין לא נקבעו המועד והפורמט הסופיים ליום זה.

מחלקת ביטחון וי"ג

עדי שגיא

 

"דע לך כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד,

לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם,

כי כל עשב ועשב יש לו שירה,

ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה..."

(מתוך שירת העשבים – רבי נחמן מברסלב)

 

בתקופה זו של השנה, כשאנו בשיא הבניה של השנה הבאה,

לא מצאתי קטע מתאים יותר לתיאור העבודה שלנו מאשר ניגון העשבים.

כל נער ונערה עם ניגונו ואופיו המיוחד:

בוגרי י"ב מחפשים את דרכם ומתלבטים רבות לאן לפנות. יש את אלו הרוצים ללכת למסלול תורני ובודקים לאיזו מכינה או מדרשה כדאי ללכת כדי לחזק את עמוד השדרה שלהם לפני השרות בצבא או בש"ל; ויש את הרוצים להתנדב ולתרום ובוחנים את המשך דרכם לפי המיקום הגיאוגרפי, לפי תחום ההתנדבות, ובוודאי גם לפי ההולכים לכל מקום ומקום.

ממש כמו במילותיו של רבי נחמן מברסלב, כל אחד לפי הניגון שלו.

 

מהנעשה בשטח:  

גרעיני יג"ל נמצאים בשיאה של השנה, תקופה לא קלה של שיגרה ארוכה ועשייה רבה, ובמקביל מנסים לגייס את דור ההמשך למקומות בהם הם פועלים. מערכת לימודי הקודש בגרעינים בסך הכל עובדת טוב והמשוב בהחלט חיובי.

מכינות ומדרשות: קיימנו סיור במכינות מעלה אפרים ועלי.

ערבי הסברה: בחודש האחרון התקיימו ערבי הסברה להורים בבארות יצחק ובקבוצת יבנה. מתוכננים מפגשים נוספים בתקופה הקרובה להורים במשואות יצחק, עין הנצי"ב, שדה אליהו

וטירת צבי. כמו כן קיימנו פגישה בלשכת הגיוס בבאר שבע.

אלומה: יחד עם אפרת שמעון, האחראית על הפעילות מטעם אלומה, סיכמנו את הפעילות לבנות י"ב בבתי הספר שקד וביבנה. המשוב היה חיובי ונפיק לקחים לקראת השנה הבאה.

בתקופה זו, אפרת מעבירה סדרה של מפגשי הכנה לצה"ל לבנות שמעוניינות בכך מקרב בנות הי"ג.

 

ימי עיון:

חלק ניכר מן הפעילות שלנו מתבטא בימי עיון הן לבני הי"ג והן לגורמים המטפלים בהם, להלן חלק מימי העיון שהתקיימו או יתקיימו בטווח הקרוב:

יום עיון לבני המכינות ובנות המדרשות  בנושא החברה הישראלית – בהכנה.

ביום עיון לגרעיני יג"ל ביקרנו במוזיאון הפלמ"ח ולאחריו מכן שוחחנו עם פסיכולוגית העוסקת בהכנה מנטלית לקראת הגיוס.

על יום העיון לרכזי חינוך, רכזי תיכון וועדות צעירים בנושא: "זהותם הדתית של בוגרינו"  - תוכלו לקרוא בדו"ח של מחלקת החינוך שהייתה שותפה לארגון ותכנון.


גרעיני יג"ל:

עופר מילר (צור יגאל), שהוזכר בדו"ח הקודם - עוסק בגיוס מתנדבים מקרב חניכי בני-עקיבא והצופים הדתיים להגדלת תכנית יג"ל.

בראש ובראשונה אנו מפנים את המתנדבים למקומות אתם אנו עובדים כבר כמה שנים - גרעיני בית שמש, בית שאן וירושלים, טירת הילד בנתניה, מועדוניות קדימה (בפתח תקוה,  כפר סבא ואור יהודה), בית הספר יפתח באבנת, גרעין בכפר הנוער נווה עמיאל ובית נעם בקרית אונו. בנוסף, אנו מקווים לפתוח בע"ה עוד שניים שלשה גרעינים. כרגע נבחנות האפשרויות לפתוח גרעין בשדרות וגרעין לכפר נוער נוסף על נווה עמיאל. כמות הפניות מגופים שונים להקמת גרעינים ומתנדבים היא עצומה, ואין לנו יכולת לתת מענה לכולם.

 

הלב מתרחב – במהלך המיונים והראיונות עם בוגרי י"ב נושא קייטנות איל"ן עולה הרבה מאד בקרב רבים מהבוגרים. החשיפה לנכים בגיל צעיר וההשתתפות בפעילות המבורכת הזו נותנת להם דחיפה גדולה בעתיד לעסוק במתן עזרה וחסד לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

חלקם מספרים שבגיל צעיר היו במעגל הרחוק של הפעלת הקייטנות וחששו לטפל ולעזור  ולאחר שלש שנים הפכו לחלק משמעותי מאוד בהפעלת הקייטנות. יש בהם גם כאלה שעם השנים עברו לרכז את הקייטנות המיוחדות הללו.

 

בברכת "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר", לקראת חודש אדר ב' הקרב ובא.    

 

  

מחלקת משימות

רוברט ברל

 

רוברט עסוק ביותר ומתרוצץ בין סמינרי 'שנת השבע'. עד כה התקיימו שלשה סמינרים ועוד שלשה לפנינו.

במקום דו"ח מן המחלקה אנו מביאים כאן את המלצתן של רחל פלינט (בארות יצחק) ויהודית אמיר (שדה אליהו) שהשתתפו בסמינר והן מדווחות על הנאה רבה ושאלה קטנה בצידה...

 

העצה הקטנה:  צאו לסמינר שמיטה של הקיבוץ הדתי
מציעים לך לצאת לחופש באחד מהמלונות היפים בארץ ולתבל את הנופש בהרצאות בנושאים שונים כגון שמיטה, פרשת השבוע ועוד, והקיבוץ משתתף במימון (50%!) ולא תיקח???

אנחנו, 7 חברים מבארות יצחק, נסענו השבוע ללביא כי הקיבוץ הדתי, שלחם עם רבני צוהר כדי להגיע להסדרים כלל-מדינתיים בנושא ירקות ופירות בשנת השמיטה, מקיים עכשיו, בשבועות אלה, סמינרים עם תוכניות מגוונות ללימוד ועיון בתנאי נופש מעולים.

חברי בארות יצחק קראו על סמינר שמיטה שהתקיים בבית המלון ברמת רחל (עם בונוס השלג בו זכו המשתתפים). אצלנו, בסמינר לביא, לא ירד אמנם שלג אבל נהנינו מאוד מהכנסת האורחים הידועה של מלון לביא בו שהינו. הארגון היה למופת, כל השעורים שבתכנית התקיימו, התחילו והסתיימו בזמן ורק לארוחות לא הותירו לנו מספיק זמן

נושאי הלימוד היו מגוונים ועסקו לא רק בשמיטה ופרוזבול... ביום האחרון הגיע גם נחמיה רפל , מזכ"ל הקיבוץ הדתי, ודיווח על הישגי התנועה בנושא השמיטה.

בקיצור, היה יפה מאוד ונשאלת רק השאלה למה נרשמו כה מעטים לסמינרים הבאים? 

כל מי שרק יכול -  כדאי לעשות כל מאמץ לצאת קצת מהשגרה, לאווירה של חופשה עם ערך מוסף רציני של לימוד ועיסוק בעולם של תורה.

 

רוצו להירשם, לפני שלא יהיה מקום !!

 

רחל פלינט – מתוך עלון בארות יצחק

 

סמינריון שמיטה  - לימוד שכזה... 

מה עניין שמיטה אצל סמינריון?

אלא, שלכאורה אין האדם עובד בשדה, הוא שומט, ועל כן מתפנה לִשְנות. ובכן, זה לא בדיוק כך, אלא שאדם מפנה עתותיו כך שיוכל להקדיש גם ללימוד, ואכן, לימוד שכזה...

גינה גניאל, היא שבחרה את טובי המרצים ב"פינצטה"! ממש שיעורים טובים ומהנים ונושאים מגוונים ומרתקים!

כל מי שיש לאל-ידו להשתתף, כדאי לעשות את המאמץ.

פתחנו בטיול בציפורי. את פנינו קיבלו רוח עזה ונוף מרשים. החרמון קרץ לנו מרחוק, מצופה קצפת מפוארת. התרגשנו ללכת במקום שהלך רבי יהודה הנשיא, ומצאנו משחק ילדים חרוט באבן.

לקראת הצהרים הגענו ללביא. קבלונו בחמימות ואירוח למופת! אחר הצהרים התקיימו שיעורים, ובערב, דמיינתי לנפשי איך אני נרדמת מייד, ללא שירי ערש... אבל, בתכנית: "ערב שירי נעמי שמר". למי יש כוח אחר יום מתיש שכזה?! מילא, רק נציץ ונלך לישון...

ובכן, הציץ ונפגע. הערב היה נהדר! גינה דיברה על הזיקה של נעמי שמר למקורות והוכיחה זאת מתוך המילים. שרנו ושרנו ובכלל, מי היה עייף?

שיעור שהיה מרתק במיוחד היה על האבָקה של פרחי התפוח. איך מתנהגות הדבורים ואיך מתנהג הפרח עם האבקנים – ממש סיפור מתח! יש להקשיב טוב ולהבין כדי להאמין! עד כמה הרחיק המדע לכת ועד לאן חדרה התודעה. פלאי עולם!

איני יכולה לפרט את כל התכנית, אך די אם אומר:

עגנון מפי אבישג איילי, נשים "צרות" זו לזו מפי רחל רייך, לא נשכח מקומה של נילי בן-ארי ושיעורו של הרב יהודה גלעד ועוד רבים וטובים.

קינחנו בטיול בשפרעם.

שפרעם?! מה יש לחפש שם?

ובכן, יש! אם יצא לכם לטייל בגליל עם חגי עמיצור מבית רימון, אל תחמיצו!

ככה זה כשמתאחדים הרעיונות של מנוחה זכאי עם המרץ של רוברט ברל תחת כנפי הקיבוץ הדתי. לזאת חברו בית לביא שקבלונו במאור פנים.

רוצו להירשם ואל תחמיצו הזדמנות פז שכזו!

 

יהודית אמיר – מתוך שיבולת – עלון שדה אליהו

 

נציגה ב"אמונה"

ג'ודי פורת

ג'ודי פורת מבארות יצחק – נציגת הקיבוץ הדתי ב'אמונה'

מדווחת על הפעילות המשותפת

 

בשנה האחרונה הקמנו צוות היגוי משותף לנציגות הקיבוץ הדתי ולאמונה, וביחד קיימנו שני ימי עיון מאוד מוצלחים. בוודאי יש בכם השואלים את עצמם -  "מה לנו ולתנועת אמונה?" ויש להזכיר כי הקיבוץ הדתי היה מאז ומתמיד נאמן לדרכה האידיאולוגית, החינוכית והחברתית של תנועת האישה הדתית-לאומית בישראל – 'אמונה'. 'אמונה' והקיבוץ הדתי ניהלו ומנהלים עד היום לא מעט פרויקטים משותפים, ובהצלחה לא מבוטלת, כמו מפעל השירות הלאומי "בת עמי" (אלומה-אמונה), משפחות ליווי לאנשים בתהליכי גיור, סדנאות בנושאי משפחה ועוד.

דרך החיים המשותפים בקיבוץ מאפשרת לנו להתפנות למשימות לאומיות. הקיבוץ תמיד שאף להשפיע על הנעשה בארץ ולהפגין מעורבות בעשייה בתחומים רבים. אמונה היא גוף משפיע ומעורב בתחומי עשייה ובמשימות לאומיות אשר חלקן קרוב אלינו מאוד.

ימי העיון היו מוצלחים ביותר, כאמור. היום הראשון התקיים בבית הילדים על-שם אלעזרקי בנתניה. השתתפו בו כ-25 חברות מ-9 קיבוצים, וכ-8 פעילות "אמונה" בתפקידים שונים. פתחנו את היום בסקירה מלווה במצגת ממוחשבת על הפעילות הענפה של אמונה ונשותיה  מפיה של יו"ר התנועה, ליאורה מינקה; המשכנו בדברים מפיו של מנהל בית אלעזרקי – יהודה כהן, אשר שיתף אותנו בקווים המנחים אותו בניהול הבית, וביחסו לכל ילד וילד המגיע לבית הילדים שבניהולו. בתום דבריו יצאנו לסיור בבית הילדים על כל חלקיו – מבית הגיל הרך ועד לבתי הבוגרים.

מה שראינו ושמענו גרם לנו להתרגשות והתפעמות.

שבנו הביתה עמוסות חוויות ורגשות ורצון לפעול ברוח הדברים ששמענו במשך היום.

ביום העיון השני, נפגשנו, כ-70 חברות מרוב הקיבוצים, במדרשת אמונה בגבעה הצרפתית בירושלים. כותרת היום הייתה: "נשים יוצרות וצומחות בעסקים". באכסניה הנעימה והאסתטית קבלו אותנו בקבלת פנים חמה ואוהדת. אחרי דברי פתיחה של ליאורה מינקה, יו"ר אמונה ושל נחמיה רפל, מזכ"ל הקיבוץ הדתי, שמענו מפיה של פרופ' מינה ווסטמן, יו"ר המועדון לנשות עסקים וקריירה של אמונה, הרצאה על מחקרים בנושא נשים בשוק העבודה, ועל פעילות המועדון.

לאחר מכן, התחלקנו לקבוצות דיון בנושאים: כוחה של מחשבה, נשים קושרות קשרים, וכוחה המעצים של דרמה-תרפיה. לאחר הפסקה לארוחת הצהריים התכנסנו לפאנל בנושא "נשים יוצרות וצומחות בעסקים". בסיום היום הציגה תלמידת המכללה את פרויקט הגמר שלה. גם יום זה זכה להדים חיוביים ביותר.

אחרי פסח, ב"ה, ניפגש ליום עיון נוסף בנושא: "מעורבות חברתית". תוכנית היום תכלול סיור בעיריית ירושלים, פגישות עם נשים פעילות ומעניינות, ועוד כמה הפתעות פיקנטיות שיחשפו קרוב לאירוע.

בשלב הבא - ברצוננו לקחת את המפגשים האלה למקום של עשייה משותפת ומעצימה לשתי הקבוצות. אנו זקוקות לשותפות מהקיבוצים שיעזרו לבנות קשר רצוף ויעיל עם אמונה. הניסיון רב השנים של אמונה בתחומי עשייה מגוונים יכול להוות מקום לביטוי אישי לחברות המוכשרות והאנרגטיות שלנו היכולות לתרום ולהיתרם מפעילות משותפת.

ולסיום, ברצוני להודות להדסה סלוטקי - ראש מח' הארגון של אמונה, אשר יחד עם שותפותיה הן מעודדות, תומכות ויוזמות.

תודה גם לרוברט ברל - ראש מחלקת המשימות בקיבוץ הדתי, והמזכירה, עדנה גודלינסקי, על הסיוע בהוצאת הרעיונות אל הפועל.

 

judip@beerot.org.il

 

 

חסר רכיב