תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

סופרים חברים

28/01/2008
עמודים שבט תשס"ח (720) 4
סופרים חברים


חברים מן הקיבוץ הדתי הגיעו לכנסת, לא רק כאורחים
יש שנענו ל "דין התנועה" ויש שנענו ל"צו השעה" ול"צו לבם"


שבעה חברים מן הקיבוץ הדתי ותושב אחד כהנו כחברי כנסת.
ואלו הם:
משה אונא (שדה אליהו), שמחה פרידמן (טירת צבי), אברהם שטרן (עין הנצי"ב), טובה אילן (עין צורים), הרב יהודה גלעד (רב קיבוץ לביא), חנן פורת (כפר עציון), שרה שטרן-קטן (קבוצת יבנה) וגרשון שפט (עין צורים).

הנציג הבולט ביותר הוא משה אונא, ששימש כנציג הקיבוץ הדתי במשך 6 כנסות (מן הכנסת הראשונה ועד לשישית). היה חבר במפלגות: חזית דתית מאוחדת (כנסת 1), סיעת הפועל המזרחי (כנסת 2), סיעת חזית דתית לאומית, פועל מזרחי - מזרחי, מפלגה דתית לאומית (כנסת 3) וסיעת המפד"ל (כנסת 4, 5, 6).
משה אונא היה חבר בוועדות רבות, ביניהן: ועדת הכלכלה, ועדת החוץ והביטחון, ועדת העבודה, ועדת החינוך והתרבות, ועדת הפנים והוועדה למינוי דיינים. בנוסף היה יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט פעמיים (כנסת 2, כנסת 6).

בכנסת ה-7 וה-8 היה שמחה פרידמן (טירת צבי) נציג הקיבוץ הדתי. שמחה היה חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט ובוועדת החינוך.
הנציג הבא של הקיבוץ הדתי בכנסת היה חבר הכנסת אברהם שטרן (עין הנצ"יב) שנכנס לכנסת ה-14 כחבר סיעת המפד"ל, למשך שנה אחת, עד לפטירתו. היה חבר בוועדת הכנסת, ובוועדת הפנים והגנת הסביבה.

שרה שטרן-קטן (קבוצת יבנה) – חברה מטעם המפד"ל (כנציגת אמונה) בכנסת ה-9. חברה בוועדות הפנים והגנת הסביבה, העבודה והרווחה, החינוך והתרבות.

חנן פורת (כפר עציון), מן הבולטים שבחברי הקיבוץ הדתי שנכנסו לכנסת לאורך שנים, אם כי לא כנציג הקיבוץ הדתי. חנן כיהן כחבר כנסת בכנסת ה-10 מטעם מפלגת התחייה, ומטעם מפלגת המפד"ל היה חבר בכנסת ה-12, ה-13 וה-14. בכנסת ה-15 כיהן כחבר כנסת מטעם האיחוד הלאומי. היה חבר בוועדות הכנסת: החוץ והביטחון, העלייה והקליטה, החינוך, חוק חוקה ומשפט.

גרשון שפט (עין צורים), היה חבר במפלגת "התחייה" וכהן בכנסת ה-11, וה-12.
היה חבר בוועדת הכספים, הועדה לנושא תאונות דרכים, ובוועדה לעלייה וקליטה.

הרב יהודה גלעד (רב קיבוץ לביא) היה חבר לתקופה קצרה בכנסת ה-15 מטעם ה"עבודה-מימד" והיה חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ובוועדת החינוך והתרבות.
טובה אילן (עין צורים), הייתה גם היא חברת כנסת לתקופה קצרה מטעם "העבודה-מימד-עם אחד" בכנסת ה-16.


(הנתונים באדיבות דינה ספראי מארכיון הקיבוץ הדתי)
חסר רכיב