תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

28/01/2008
עמודים שבט תשס"ח (720) 4
דבר העורכת
שלום לכם,

"בית כנסת הינו בית התפילה היהודי. השם 'כנסת', מקורו מהשורש כ.נ.ס, והוא נקרא כך על שם התכנסות האנשים בו", כך נכתב בוויקיפדיה, היא האנציקלופדיה האינטרנטית שעל אף שהיא נוחה וזמינה, ראוי לנו לבדוק בציציותיה.
ואמנם נכון כי בבית הכנסת מתכנסים האנשים (ומשורש זה גם כנסיה), אך אולי אין השורש הלשוני הוא העניין הראשון לענות בו בהקשר זה. 'בית הכנסת', וכך גם 'הכנסת' מזכירים בשמם, בראש ובראשונה את 'הכנסת הגדולה'.
"הכנסת הגדולה" – נכתב בוויקיפדיה הנ"ל, "הוא שמו של המוסד העליון של חכמי ישראל בראשית ימי בית המקדש השני".
נביאים וחכמי ישראל היו 120 חברי הכנסת הגדולה והם שקבעו סדרים ותקנות, את נוסח התפילה והברכות. הכנסת הגדולה נוסדה בזמן עזרא ונחמיה ונמשכה עד ימי שמעון הצדיק. משערים כי הבחירה במספר רב (120) של חכמים כחברי הכנסת הגדולה נועד כדי לבצר הסכמה של חכמי ובני ישראל סביב המוסד.
עם פטירתם של חברי הכנסת הגדולה הלך מספרם ופחת עד שהגיע לשבעים חכמים – ויש שאומרים שמכאן ואילך הפכה "הכנסת הגדולה" להיות 'הסנהדרין (ויש עוד גרסאות).
הכנסת הגדולה הייתה גם בית המדרש העליון ללימודי התורה. אנשי כנסת הגדולה מופיעים בראש מסכת אבות כחוליה בשרשרת מוסרי התורה, ממעמד הר סיני ועד לחתימת המשנה.

בימינו, שאין הנביאים סובבים ברחובות, וגם לו היו סובבים (ואולי יש?) לא היינו מכירים בם ומקשיבים לדבריהם, מתבקש אך קצת (?) מכאיב להשוות בין 'הכנסת הגדולה' ל'כנסת' של ימינו. צובט, למשל, המשפט: "120 חברים היו בכנסת הגדולה, נביאים וחכמי ישראל".

ט"ו בשבט הוא יום ההולדת של הכנסת, ובגיליון זה הקדשנו מקום והזכרנו חברים שהיו בכנסת ודיברנו עם אורי אריאל, חבר כנסת ובן קיבוץ טירת צבי. הרב יהודה גלעד, שכיהן תקופה קצרה כחבר כנסת אמר לי בראיון: "הכנסת היא יותר מ-120 האנשים שבה. היא מסמלת את הריבונות היהודית שזכינו לה, בחסדי ה' לאחר שנות גלות ארוכות וזה דבר עצום מבחינה היסטורית". גם טובה אילן, ח"כ לרגע, מעידה שלא ראתה רק פגע.

ובימים אלו, שבבתי הכנסיות אנו פונים כלפי שמים ומבקשים גשם וחסד ורחמים, נפנה גם בקשה אל 120 הנבחרים שלנו, בדברים הנראים מוסכמים על כולנו, ונבקש טיפול מסור ודואג בסטודנטים המושבתים – שהם עתידנו, בקשישים הנטושים – שהם הורינו ועברנו, ובשבויים והנעדרים – שהם בלב כולנו, ולא נשקוט ולא ננוח עד שישובו לביתם.


חודש טוב,
גילה ו. קפלן

חסר רכיב