תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

25/12/2007
עמודים טבת תשס"ח (719) 3
תנועה בתנועה
על שולחנו של המזכ"ל

נחמיה רפל

 

נפגשים בבארות יצחק: מרכזיותה של קבוצת בארות יצחק על מפת ארצנו מזכה אותה בהתכנסויות חשובות ומאפשרת לחברים ולפעילים לקיים פגישות רבות משתתפים בלי לעמוד בפקקי התנועה שהם נחלתם של הבאים בשערי העיר הגדולה. תודתנו נתונה לנורית סוקולובסקי ועוזר פלדמן, חברי הקיבוץ המופקדים על האירוח, על התגייסותם בכל עת למען המשימות המשתנות מעת לעת. נדווח הפעם על ארבע פגישות שהתקיימו בבארות יצחק.

 

ועדה מדינית-רעיונית: חברים מהוועדה המדינית-רעיונית וחברי הקיבוץ הדתי שהם חברים במרכז המפד"ל, נפגשו עם חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי לדיון על נושאים אחדים שעל סדר היום בבית הנבחרים ובמפד"ל. ניסן הינו חבר פעיל ומרכזי בוועדת הכספים של הכנסת, וחבר בשתי וועדות שתפסו כותרות מרכזיות בחודשים האחרונים: הוועדה לבחירת דיינים לבתי הדין הרבניים, וכן "ועדת המשנה של ועדת הכספים לעניין תקציב שנת השמיטה". הנוכחים שמעו דיווח ממצה ומעניין על הנושאים הבאים: הפעילות מאחורי הקלעים של חוק ההסדרים הנלווה לחוק התקציב; המאבק על בחירת דיינים שאינם מהמגזר החרדי לבתי הדין הרבניים; פעולתה של "ועדת המשנה של ועדת הכספים לעניין תקציב שנת השמיטה" ועצירת העברת כספים המיועדים לסיוע לשומרי שביעית לפני תום המהלכים – שהוכתרו בהצלחה גדולה – להסדרת כשרות לתוצרת "הסדר המכירה"; היערכותה של המפד"ל לקראת בחירות פנימיות, ועוד. החברים שהגיעו – זכו לשמוע דיווח מעניין מכלי ראשון, ולהשמיע לנבחרינו את שאלותיהם ורעיונותיהם.

 

צׁהר(ים) תעשה... לאחרונה התקיימו בבארות יצחק, באותו ערב, שתי פגישות חשובות של רבני צהר. בראשונה, בנוכחות כ- 30 רבנים, וביניהם: הרב יעקב אריאל, הרב אהרון ליכטנשטיין, הרב צפניה דרורי, ורבים אחרים מצמרת רבנות הציונות הדתית, נדונה שאלת היערכותנו לאור פסיקת בג"צ, שחייבה את הרבנות הראשית לתת תעודות כשרות למוכרים תוצרת מ"היתר המכירה". ממועד קיום הישיבה ועד לפרסומן של שורות אלה כבר עבר זמן רב, ולכן נסתפק בציון העובדה שהרבנות מספקת היום תעודת כשרות למוכרי "היתר המכירה", ואנחנו עוקבים אחר ביצוע הפעולות בשטח, ומתערבים במידת הצורך.

לפגישה השנייה הוזמנו כ- 50 מראשי רבני צהר לדיון פנימי-אסטרטגי בדבר היעד להמשך פועלם של רבני צהר. הבירור – שאיננו בתחום הקיבוץ הדתי אך מאוד חשוב ומעניין עבורנו – התבקש על רקע המחלוקות עם הרבנות הראשית, והקשיים בנושאים שונים העומדים על הפרק: שנת השמיטה, מערך הכשרות, גיור, הרכב מועצת הרבנות הראשית, נישואין ועוד. ימים יגידו להיכן פניהם של רבני צהר, לא כרבנים בודדים בקהילות ובישיבות, אלא כגוף בעל משמעות לציבוריות הישראלית.

 

ועדת משק: הוועדה התכנסה במשרדי אברות, המפעל הגדול של בארות יצחק, והקדישה את מירב זמנה לתוצאות ראשוניות של "סקר הוצאות מול הכנסות", שנערך על ידי הכלכלנית שלומית ארבל, ביוזמתם הברוכה של אלי סומר ויענקלה רוט. דווח מורחב על ישיבת ועדת המשק – בדו"ח של דובי מילר – מרכז מחלקת משק.

 

ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים: כ- 15 רבנים, חברים וידידים הוזמנו לפגישה במועדון של בארות יצחק, לדיון בעתיד הישיבה. כזכור, הישיבה עובדת השנה במתכונת מצומצמת, עם מספר קטן של תלמידים וללא ראש ישיבה, והשאלה היא: האם וכיצד להמשיך? מול התחושה הברורה ש"לא סוגרים ישיבה", קיימות עובדות שההתמודדות עימן אינה פשוטה, ובראשן השאלה מהו פוטנציאל התלמידים למסלול ה"שילוב", והאם יש ביכולתנו לגייס כל שנה לפחות 100 תלמידים חדשים, בוגרי י"ב, שימלאו את בתי המדרש בשתי הישיבות שלנו. לדעת רוב הנוכחים אין מקום לישיבה שאיננה ייחודית לציבור שלנו, ושהיא בבחינת "עוד ישיבת הסדר", אך יש צורך בפיתוחם של מוסדות תורניים שמהם יישמע קולנו. בדיון הושמעה הערכה, שרבים מבין המאפיינים של ישיבותינו אומצו במהלך השנים על ידי ישיבות ומכינות ברחבי הארץ, והתחרות על כל תלמיד הולכת ומחריפה. הוקדש מקום לליבון שאלות הפתיחות בלימוד, היחס לַמציאות המשתנה, העברת מסרים מורכבים, קשריהם של הבוגרים עם הישיבה, ופיתוח האישיות של תלמיד הישיבה. הפגישה לא זומנה כדי לקבל החלטות, אלא כדי להשמיע ולשמוע דעות שונות, ובמהלכה הועלו הצעות מגוונות, שיגובשו בע"ה לכדי מעשה על ידי הנהלת הישיבה והמזכירות הפעילה.

 

נפגשים עם שותפים-שיתופיים: נציגי המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית, אלישע שפירא – מרכז המטה, מריו טויב ועירית גילה, נפגשו עם המזכירות הפעילה לשיחה על יעדי המטה באופן כללי, ועל תוכנית העבודה המפורטת לשנת התקציב 2008. כידוע, מאז הקמת הזרם השיתופי, הקיבוץ הדתי משתתף ב- 20% מתקציבו של הזר"ש שעיקר תקציבו מגיע מהתנועה הקיבוצית (תק"צ). כאשר דיברנו על מהות השיתופיות, התחדדה נקודת המוצא שלנו – הנקודה התורנית – לעומת נקודת המוצא הסוציאליסטית של קיבוצי התק"צ. שתי זוויות ראייה ערכיות ולגיטימיות, אך שונות. מכיוון שכולנו מוּדָעִים להתחדשות שהיא נחלת קיבוצים רבים, נסבה עיקר השיחה על השאלה כיצד משתנים ומחדשים ובו-זמנית נשארים שיתופיים.  

nazkzal@dati.org.il

 

 

 

מחלקת משק

דובי מילר

 

ועדת משק: בישיבת ועדת משק נדונו מספר נושאים:

הוצאות קיום: בישיבת ועדת המשק הוצגו נתוני סקר הוצאות קיום של הקיבוצים הראשונים שכבר סיימו את הבדיקה. מהנתונים עולה שרמת הוצאות הקיום האמיתית בקיבוצים (שכבר נבדקו) בהחלט גבוהה ושהכנסות הקיבוצים מעבודה אינן מאפשרות לכסות הוצאות ברמה זו, ובכל המשקים שנבדקו הקיבוצים השתמשו בריווחי העסקים על מנת לכסות פער זה.

במידה והנושא בשליטה, ובהיקפים שאינם שוחקים את העסקים ומאפשרים המשך פיתוחם ללא סיכונים גבוהים, אפשר לחיות כך, אך לצערנו בחלק מהקיבוצים משכו סכומים שהם מעבר ליכולת העסקים לטווח ארוך.

בדיון נדונו הדרכים להצגת הנתונים בפני הקיבוצים והנושא הועבר להכרעה במזכירות הפעילה.

קרנות: בישיבה נסקר מצב הקרנות השונות שאנו מפעילים ונערך דיון ראשוני לקראת קביעת מטרות ויעדים לשימוש בקרנות. הדיון נערך על רקע שיפור משמעותי במצב רוב קיבוצינו ובעיקר אלו שנזקקו עד היום לסיוע הקרן ולאור העובדה שצפויה הזרמה נוספת של כסף מתמורות עסקת תנובה.

לאחר בדיקת החלופות השונות שעלו בדיון, תוגש הצעה על מנת להנחות את בעלי התפקידים השונים בניהול הקרן. נמסר דו"ח על ידי אלי סומר על פעילות שיבולת - קופת הגמל אותה אנו מנהלים עבור הקיבוצים והועלו רעיונות לגבי ההמשך לאור רצונות המשקים כפי שמשתקפים מפעילותם בקרן.   

 

meshek@kdati.org.il

קרן הקיבוץ הדתי

אלי סומר

 

הוצאות קהילה: מאמץ מתמשך מושקע בפרויקט בדיקת הוצאות הקהילה בקיבוצים. העבודה המקצועית והיסודית עשויה לתת כלים בהירים נוספים לקיבוצים. תוצאות העבודה הוצגו זה מכבר בבארות יצחק ולאחרונה בשדה אליהו, לביא, עין הנצי"ב, ונכון ליום כתיבת שורות אלו בדרך לטירת צבי ושלוחות. על "האבניים" משואות יצחק ועלומים. בדרך, מגדל עוז, ניר עציון וכפר עציון... הקיבוצים מנצלים את המהלך לגיבוש מערכות התקצוב והבקרה של קהילותיהם, מול הפורומים המקצועיים וגם מול הציבור הרחב.

 

  • ממשיכים בבריאות: בתום שנה לחידוש הסכם ביטוח הבריאות של רוב הקיבוצים עם חברת הראל, אנחנו מקיימים הערכת מצב מקצועית לבחינת הנעשה, ומה ראוי לטיפול.

 

  • כרטיס חבר?: בימים אלו תתקיים ועידה של "המשביר המרכזי" (זוכרים ?). הכוונה לקדם את שיוך הנכס לאגודות המחזיקות בו. היכונו... (אבל זה בהחלט לא דומה בהיקפים לתנובה...).

 

  • רכב רכב תרדוף: כזכור צי מכוניות הקיבוץ הדתי (מזכירות הפעילה ומוסדות) מנוהל בשיטת הליסינג. אנחנו רואים ברכה רבה בתפקוד ובתפעול, וכמובן גם בהורדת העלויות בהתאם. בשבועות אלו מתבצעת החלפת מכוניות שהגיעו לפרקן בצורה נוחה וחלקה.

 

  • תקציב שוטף: תקציב התנועה לשנת 2008 מונח על השולחן לעיצוב אחרון, ויובא לאישור המזמו"ר בקרוב.

 

  • תקצוב משותף: קיימנו לאחרונה פגישות עם אנשי הזרם השיתופי ועם אנשי התנועה הקיבוצית כדי לבחון את מידת השתתפותנו בהוצאות המחלקות שלהם. הדברים מתחייבים בעיקר לנוכח שינוי דפוסי הפעילות של התק"צ.

 

  • תנובה לחיסכון והשקעה: הקיבוצים אמורים לקבל סכומים נכבדים ברגע שעסקת תנובה תיסגר. חשיבה רבה הושקעה בהנהלות הכלכליות במשקים השונים כדי לגבש כיוונים ליעדים: חיסכון, השקעה, צריכה (כלומר שיכון) ועוד. אנשי הצוות הכלכלי של המזכירות הפעילה תרמו גם הם מתובנותיהם ומסמך העוסק בחלופות אפיקי החיסכון הפיננסי נשלח לכולם.

 

  • בונים ספריה: כשלב ראשון לרתימת תורמים לבנייה ספרייה וכיתות במרכז יעקב הרצוג, יצא איש צוות ההוראה של המרכז אברהם שטיין (קבוצת יבנה) יחד עם מנהל גיוס המשאבים ארדי גלדמן לסיור מובנה בקהילות צפון מזרח ארה"ב. הסיור התמקד בהרצאות בפני קהלים מתאימים שאופיינו לקראת הבאות.

 

  • ביטוח מכוניות וכלים חקלאיים: כפי שחלקכם יודע, חידוש ביטוח המכוניות מתבצע לקראת סוף השנה האזרחית. לצערנו, ביצועי רוב הקיבוצים, כלומר כמות התאונות והנזקים שנגרמו בחומר אבל גם בנפש עלו השנה על כל המשוער. כתוצאה מכך הועלו הפרמיות באופן ניכר. ניכר שהמאמצים בתחום זה אינם משיגים במקרים רבים את המתחייב...

 

 

keren@kdati.org.il

 

 

 

מחלקת חברה

מנוחה זכאי 

 

שלום חברים!

פורום רבנים: החודש התחיל לפעול פורום רבנים עמיתים. בפורום זה נפגשים (לא דרך האינטרנט) רבני הקיבוץ הדתי אחת לחודש למפגש בהנחיה מקצועית של בני להמן (פסיכולוג ומורה בישיבת הר עציון).

בפורום יילמדו כלים לעבודה תוך ניתוח אירועים מהשטח. הקבוצה תהווה קבוצת תמיכה והתייעצות. כמו כן ינוצל המפגש להעברת אינפורמציה ולמפגש עם פעילי הקיבוץ הדתי או גורמים רלוונטיים אחרים – בחלק השני של היום.

במקביל נבדקת האפשרות לקיים יום עיון לרבנים וצוותי תרבות בנושא עיצוב טקסים וערבי תרבות בקהילה. הבקשה להתייחס לנושא, עלתה בשבת רבנים.

 

בנות השירות הלאומי – בימים אלו מתארגן הטיול השנתי של בנות השירות הלאומי. הטיול יצא לגליל העליון, בהדרכת בית ספר שדה גולן והוא יתקיים, אי"ה, למחרת שושן פורים, בימים שני ושלישי י"ז-י"ח באדר ב' (24-25 במרץ 2008).

 

תוכנית עבודה: המזכירות הפעילה נערכת לשבת על המדוכה, לקראת סוף דצמבר. בישיבה מיוחדת נעבור על תוכנית העבודה השנתית. בישיבה זו תוגש הערכה תקציבית של כל מחלקה בנפרד ושל כולנו יחד, כמובילי הקיבוץ הדתי. לשם כך נמשיך את יום ההיערכות שנערך בספטמבר ובו התחלנו לנער את החשיבה בכיוון של ניתוח המערכת מבחינת חזון, מטרות ויעדים. נקווה שנשלים את הניתוח בהצלחה, וש"גם החולה יבריא".

 

מנהיגות צפון: הקורס מתקדם לשביעות רצונם המלאה של המשתתפים ושלנו. בחודש הקרוב ניפגש אי"ה עם מזכירי היישובים בצפון ועם נחמיה רפל מזכ"ל התנועה.

 

 

chevra@kdati.org.il

מחלקת חינוך

ציפי סטרשנוב

 

חינוך בלתי פורמלי – תהליך אסטרטגי:

צוות ההיגוי לתהליך אסטרטגי בחינוך הבלתי פורמלי, נפגש פעמיים עם סימונה אלוני-לוי ממכון פיר"ם. דו"ח זה נכתב בין שני המפגשים. במפגש הראשון התייחסנו לכל הנושאים הדורשים התייחסות. במפגש השני נתייחס לדרך התהליך עצמו.

נקודות שעלו במפגש הראשון והתייחסו לתוצרים אפשריים אותם היינו רוצים לראות בסוף התהליך עצמו:

§         יצירת הסכמות קהילתיות רחבות לגבי הצורך בחינוך בלתי פורמלי ומטרותיו.

§         יצירת קהילה "חושבת חינוך".

§         בחינה מחודשת של מערכת החינוך הבלתי פורמלי - מקומה והאפקטיביות שלה עם כל בעלי התפקידים הרלבנטיים.

§         הסכמה על ערכי ליבה שיהוו את הבסיס למערכות החינוך הבלתי פורמלי בקיבוצים.

§         קיום רב שיח על מקומה של תנועת הנוער.

§         פיתוח דוגמאות שונות למודלים אפשריים העובדים על פי ערכי הליבה.

§         התייחסות ל"עבודת ילדים" על היבטיה השונים.

§         הרחבת המושג "חינוך בלתי פורמלי" והטמעתו בקרב הקהילה.

§         יצירת שיח איכותי בין בעלי תפקידים שונים בתוך הקהילה.

§         העברת המסר על חשיבותה וערכה של מערכת החינוך הבלתי פורמלי, ועל הצורך להעניק לה קדימות בסדרי העדיפויות הקהילתיים.

§         פיתוח דיון ותובנות לגבי מערך כוח האדם והמשאב האנושי המועסק במערכת.

 

טורניר נוער הקיבוץ הדתי:

טורניר נוער הקיבוץ הדתי התקיים, בנר שמיני של חנוכה. במסגרת הטורניר התקיימו משחקי כדורסל לבנים ולבנות. ההיענות הפעם היא אדירה (כ-450 בני נוער גילאי חטיבה ותיכון). היוזמים והדוחפים הם: עמית פורשר- רכז חטיבה בארות יצחק, ונטע קנדל - רכזת תיכון ביבנה.

הטורניר התקיים בקבוצת יבנה (מפאת העומס הרב, חלק מהמשחקים התקיימו בגבעת וושינגטון הסמוכה). אני מקווה שפעילות זו תביא בעקבותיה פעילויות משותפות נוספות של נוער הקיבוץ הדתי. בוודאי מעניין אתכם אלו קיבוצים השתתפו, ובכן הנה הם  לפניכם לפי סדר א"ב: בארות, יבנה, כפר עציון, לביא, מגדל עוז, משואות יצחק, סעד, עין הנצי"ב, עלומים, שדה אליהו ושלוחות – סך הכל 11 קיבוצים!

רוצים לדעת מה היה שם? מי קיבל את הגביע? על כך לא נוכל להרחיב, כיוון שהדברים נכתבים טרם התקיים הטורניר. על הזוכים ועוד חוויות – בדו"ח הבא.

 

 

chinuch@kdati.org.il

 

חסר רכיב