תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

info_amudim_5767_716_716-003.htm

05/09/2007
אלול תשס"ז (716) 10
כפר עציון חוגגת 40
נתונים מהשטח
אליעז כהן
פוריה סומר
חסר רכיב