תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ראשית ימן אורד

24/06/2007
עמודים תמוז תשס'ז (714) 8
ראשית ימין אורד
מתוך דברי ברכה בסיום שנת הלימודים
דוד בן דוד

בסיום שנת הלימודים תשס"ו עברו תלמידי ימין אורד מבית לבית והזמינו אישית
את כל ותיקי ניר עציון למסיבת הסיום
דוד בן דוד, מוותיקי ניר עציון, עמד בדברי הברכה על ההיסטוריה והקשר
בין ימין אורד לניר עציון


נשוב אחורה לשנת תש"ז, 1947.
בשנה זו ישבנו בקיבוץ בכפר עציון בין ירושלים לחברון. לאחר החלטת מועצת הביטחון מ-29 בנובמבר 1947 להקים בפלשתינה מדינה יהודית ומדינה ערבית, החלו הערבים לתקוף את גוש עציון כדי לעקור אותנו משם. התנהלו במקום קרבות קשים, הגוש היה במצור חמישה חודשים ובאמצע הקרבות פונו האמהות והילדים בלוויית האנגלים מגוש עציון לירושלים. בד' באייר תש"ח, 13.5.1948, לאחר קרב קשה ואכזרי, הצליח האויב לכבוש את כפר עציון והרג כמעט את כל 240 השבויים. רק 9 גברים ו-5 נשים נצלו בדרך נס ונפלו בשבי. למחרת נפילת הגוש, בה' באייר תש"ח, הוקמה מדינת ישראל.

כעבור כ-9 חודשים נחתם הסכם שביתת נשק בין היהודים לערבים, היהודים החזירו לערבים כ- 12,000 שבויים והערבים שחררו את 1,000 השבויים שבידיהם, בתוכם שבויי גוש עציון.
בחורף תש"ט, 1949, החליטו שרידי כפר עציון להתיישב מחדש. לכפר עציון לא יכלו לחזור כיוון שהיה בידי האויב, על כן החליטו להתיישב כאן בכרמל, בכפר עין ח'וד. שרידי כפר עציון התאחדו עם גוף של צעירים יוצאי השואה ובתחילת שנת תש"י, 1950, הגיעו לכאן ראשוני המתיישבים. האזור היה אז ריק מאדם, הערבים שגרו בו ברחו בזמן מלחמת השחרור ויהודים עוד לא הגיעו. כך כשהגענו לכאן לא מצאנו בני אדם, רק יערות, בעלי חיים ובעלי כנף. כשבאנו, התיישבנו באגף הצפוני של עין הוד (למרגלות ימין אורד של ימינו); מצאנו במקום שני בתים, בית גדול ששמש לפני מלחמת השחרור כבית הספר של עין ח'וד הערבית ועוד בית. את בית הספר הפכנו למטבח, חדר אוכל ובית כנסת והבית השני שמש כבית תינוקות. הקמנו מסביב לבתים אוהלים והתחלנו לעבד את האדמות.

מכפר עציון שרדו כ-65 יתומים והצטרכנו למצוא פתרון חינוכי, לכן עליית הנוער הסכימה להקים לידינו מוסד חינוכי שיקלוט ילדי עולים ויפתור בעיקר את בעיית החינוך ליתומי כפר עציון. לאמור, ימין אורד תוכנן כגוף בבעלות ניר עציון.
בעליית הנוער הוחלט באותו זמן להנציח את זכרו של "הידיד" גנרל צ'רלס אורד וינגייט שנפל במלחמת העולם השנייה ביערות בורמה, והאלמנה, גב' לורנה וינגייט בקשה להקים מוסד חינוכי דתי לזכר בעלה, כי גם הוא פעל למען עם ישראל מתוך מניעים דתיים. כשבשרו לה שהמוסד על שם בעלה ישרת את יתומי כפר עציון, שמחה מאוד.
בשנת 1952, שנתיים לאחר עליית שרידי כפר עציון לעין ח'וד, נורתה אבן הפינה לימין אורד. המחשבה הייתה שהמוסד ישכון כמה מאות מטרים צפונה לניר עציון. נתלו דגלים והתקיים טקס חגיגי, ובערב נערכה בצריף השבדי הישן של ניר עציון סעודה חגיגית, בה השתתפו ראש הממשלה, דוד בן גוריון, שגריר אנגליה בארץ, גב' לורנה וינגייט וידידי וינגייט בארץ ובחו"ל, יהודים ולא יהודים, אנשי עליית הנוער ועוד. התקופה הייתה תקופת "צנע" ולא היה מה לאכול בארץ, בכל זאת עשו מאמץ שהכל יהיה בשפע ובאופן חגיגי.

"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום". היום, למעלה מ-50 שנה מאז, התברר שהכל השתבש. ניר עציון נטש את המקום הראשון בעין ח'וד ועלה להתיישב במקומו הנוכחי. לעין הוד הגיעו נציגים מאגודת האמנים והפסלים והפכו את המקום לכפר אמנים. ימין אורד קפל את הדגלים ועלה להתיישב מזרחית משם, אלמנות ויתומי כפר עציון לא עלו ברובם לניר עציון, ובמקום שהיתומים יתחנכו במוסד של עליית הנוער בימין אורד התחנכו בבתי חינוך אחרים במקומות שונים בארץ. היתומים האלה הם היום סבים וסבתות, וחלקם חזרו והתיישבו בכפר עציון לאחר מלחמת ששת הימים, כשכפר עציון שוחרר. אחרים גרים במקומות שונים בארץ והגיעו להישגים אישיים ורוחניים מכובדים.
נו, שיהיה כך. העיקר שכל אחד השתקם וב"ה כל גוף קוצר פרי הישגים, ברכת ה'.

כאמור, ימין אורד הוקם כדי לפתור את הבעיות החינוכיות של יתומי כפר עציון. שיטה זו הייתה נהוגה בימים ההם, כאשר בתוך קיבוץ הוקם מוסד חינוכי של עליית הנוער שבעליו הוא הקיבוץ; ואכן המנהל הראשון צריך היה להיות חבר ניר עציון וכן המורים והמדריכים. הצעירים היו קשים מאוד, ממורמרים, מקופחים ומיואשים, ויום אחד חזר ניסים לניר עציון באצבעות שבורות, מעשי ידי החניכים .
בעליית הנוער החליטו להתנתק מניר עציון והמוסד הפך לגוף עצמאי. המנהלים התמנו על ידי עליית הנוער. המנהל הראשון היה אריה גניאל, ואחריו יצחק מאיר, הרב נחום כהן וידידנו ד"ר חיים פרי.
ניר עציון וימין אורד אמנם התגרשו, ובכל זאת שרתה כל הזמן זיקה הדדית בין הגופים.

לא נשאר לי אלא לברך את בוגרי המחזור המסיימים פרק חיים ופותחים פרק חדש.
מי ייתן ותצליחו בדרככם החדשה ותזכו לשרת נאמנה את מדינת ישראל כפי ששירתו קודמיכם, בוגרי ימין אורד.
עלו והצליחו ושנזכה להמשך שיתוף פעולה.
חסר רכיב