תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

22/05/2007
עמודים אייר תשס"ז (713) 7
תנועה בתנועה
משולחנו של המזכ"ל
יאיר ריינמן

מדיוני המזכ"פ – הקיבוץ הדתי ובני עקיבא :
אני מבקש לפתוח הדיווח בנושא זה בדברים שכתב יוחנן בן יעקב לציון יובל ה–70 של בני-עקיבא שנחגג לפני שלש שנים:
"סיפורן המשותף של בני-עקיבא והקיבוץ-הדתי משתרע על פני ששה עשורים. שתי אחיות צמחו יחדיו בבית-מדרשה של תנועת "תורה-ועבודה", בחיקה של הציונות-הדתית. שתיהן חרתו על דגלן תביעה נחרצת להגשמה אישית, למופת חלוצי המיישם באורחות חייו את רעיון "תורה-ועבודה".
בוועידה הראשונה, פסח ת"ש (1940), שנה בה הוקמה ישיבת בני-עקיבא בכפר הרא"ה, הוכרע הכיוון החינוכי: "הקיבוץ הדתי הוא הערובה הטובה ביותר להגשמת חיי תורה ועבודה", וכך נקבע בחוקת התנועה. כיובל שנים העמיד הקיבוץ הדתי חברים פעילים, מסורים ונאמנים לעבודת הקודש במזכירות ההנהלה הארצית. מפעם לפעם עלו הסתייגות וקולות מחאה נגד חיבור הדוק ומפרה זה מקרב חוגי הישיבות. היו אף חברים בקיבוץ הדתי שביקשו לנתק בין הדבקים, מתוך תחושה שהמרחק הרעיוני בין הקיבוץ הדתי לבני-עקיבא הולך וגדל - ולא עלתה בידם. כצמד חמד צעדו בני-עקיבא והקיבוץ הדתי יחדיו במעלה הדרך התנועתית המעפילה בחול ובקודש, בתורה ובעבודה.
בני-עקיבא השיבה לקיבוץ הדתי בעשרות גרעיני נח"ל, מחברי התנועה שהצטרפו לקיבוצים ותיקים והקימו קיבוצים חדשים. בני-עקיבא הייתה עבור הקיבוץ הדתי נתיב השפעה להפצת ערכי "תורה ועבודה" בקרב הנוער הציוני-דתי בישראל, ובאמצעותו בקרב חוגים נוספים בציונות הדתית.
מסכת הקשרים בין בני-עקיבא לקיבוץ הדתי ידעה בשנים האחרונות עליות ומורדות. בני-עקיבא גדלה ויצאה לעצמאות, היא מפלסת את דרכה בסבך החיים הסוערים. החיבור בין שתי התנועות שוב פורח ומתהדק, והוא מעוצב על ידי שתי תנועות בוגרות הפועלות תחת הסיסמה "תורה ועבודה". באחרונה, נשלם מהלך הקמת סניפי בני-עקיבא בכל קיבוצי הקיבוץ הדתי. שנים רבות נראה היה שילדי הקיבוץ הדתי, בהיותם מגשימים בחיי היומיום את ערכי "תורה ועבודה", אינם זקוקים לסניף בני-עקיבא. למדנו כולנו לדעת כי תרומתם של סניפי התנועה לקיבוץ הדתי עשויה להיות ניכרת, ורבת חשיבות לעיצוב דרכו של הנוער הגדל בקיבוצים. ואולי יש בכך משום סגירת מעגל, עתה נוטלת בני-עקיבא את שרביט ההדרכה וההובלה של צעירי הקיבוץ, ולוואי ותצליח בכך כפי שהצליח הקיבוץ הדתי בהדרכתה ובהובלתה של בני-עקיבא אל הישגיה המרשימים עד היום הזה."
עד כאן דבריו של יוחנן.
מדברים שנשמעו לאחרונה בפורומים שונים עולה כי תהליך ההתרחקות בין שתי התנועות הואץ בשנים האחרונות עד כדי הרהורים וקולות הקוראים להכריז על התנתקות הקיבוץ הדתי מבני-עקיבא, והקמת חלופה עצמאית.


רזי בן יעקב (כפר עציון), מנהל מחלקת הקליטה בהנהלה הארצית של בני-עקיבא, הוזמן למזכ"פ למסור דו"ח על פעילותו בבני-עקיבא. בדבריו עמד רזי על תהליכים בעייתיים ביותר מנקודת מבטו, המלווים את פעילותה של בני-עקיבא בשנים האחרונות שהביאו אותו להחלטה לפרוש מחברותו בהנהלה הארצית. רזי קרא לקיבוץ הדתי להוביל מהלך של יצירת אלטרנטיבה עבור ציבור גדול שחש כי בני-עקיבא הולכת ומתרחקת מהקו החינוכי שבו התחנכו הם בבני-עקיבא, ושלשמו שולחים הם את ילדיהם לתנועה.
בדיון שהתפתח במזכ"פ ציינה ציפי – מח' חינוך, כי תחושות דומות עולות גם מ"השטח". מיעוט קומונריות, התעלמות מצרכי הקיבוץ הדתי בסמינרים, אי השתתפות של נציגות ההנהלה הארצית בפעילויות של סניפי הקיבוץ הדתי, ואף מרצים בסמינרים המשתלחים בקיבוץ הדתי ובדרכו, יוצרים תחושה בקרב הילדים ומדריכיהם כי מקומנו איננו שם. מאידך, חשוב ביותר כי בני הנוער בקיבוצים יפגשו ויתוו קשרים עם בני נוער הבאים מרקע אחר.
המזכ"פ איננה יכולה להתעלם מדברים אלו, ועל כן סיכמה לעצמה כי נכון יהיה לבחון הדברים ולהביא הסוגיה לדיון ציבורי. אנו סבורים כי הבחינה צריכה להשתלב בדיונים שאנו מקיימים בנושא "החינוך הבלתי פורמאלי" בקיבוצים, וכן במסקנות "סקר בנים" והקליטה בקיבוצים. כמו כן סוכם לקיים מפגש הכרות עם תנועת 'הצופים הדתיים'.

מזמו"ר - ישיבת המזכירות המורחבת הבאה תתכנס בכפר הנוער "הודיות". במהלך הישיבה נציג בפני המשתתפים את פעילותה של 'הועדה לעליית הנוער הדתי', בראשה עומד רפי בן אבי (שלוחות), את פעילותו של כפר הנוער, ונקיים דיון באשר לקשרים שבין הקיבוץ הדתי לכפרי הנוער.
mazkal@kdati.org.il


מחלקת משק
דובי מילר

תנובה: לאחר שקיעת אבק המאבקים סביב הכנסת שותף לתנובה, התברר שרוב הקיבוצים מכרו את אחזקותיהם בתנובה. בסך הכל אחזקת ההתיישבות בתנובה עומדת על כ-25% מתנובה, אחוז אשר מותיר בידי ההתיישבות הן זכויות מיעוט והן אופציה למשך 3 שנים למכירה עתידית של חלקם בתנאים שסוכמו. הכוונה היא לסיים את כל התהליכים והאישורים הנדרשים על מנת שמכירת תנובה לאייפקס תצא מן הכח אל הפועל עד לסוף חודש נובמבר הקרוב לכל המאוחר.
במקביל, ממשיך הטיפול באמצעות משרד החקלאות בחקיקת חוק חלב שיעגן את ההסכמות הקיימות בענף ובעיקר בנושא תכנון ומחירים.

חובות סוכנות: אנו נמצאים בישורת האחרונה במו"מ עם הסוכנות לגבי הסדרת חובות המשקים. הסדרת החוב תאפשר בין היתר חתימת חוזי חכירה לטווח ארוך מול מינהל מקרקעי ישראל, נושא שכפי שמתברר חדשות לבקרים, חשוב ביותר למשקים.

שיכון: לצערנו עדיין לא הצלחנו לסיים את הדיונים על נוהלי הסיוע לשיכון מול משרדי השיכון והאוצר. בנהלים הקיימים הקיבוצים כמעט ואינם יכולים להיעזר במימון ממלכתי לבניה. העיכוב בדיונים אינו נובע רק מקשיים אובייקטיביים, אלא גם מחילוקי דעות בתוך התנועה הקיבוצית לגבי המתכונת הנכונה לנהלים החדשים.

meshek@kdati.org.il

קרן הקיבוץ הדתי
אלי סומר

· חג הביקורים: בימים אלו, לאחר ביקור בקיבוצים סעד, כפר עציון וראש צורים, נותר אחרון חביב קיבוץ עלומים כיעד המסיים עוד סבב ביקורים של הצוות הכלכלי המתוגבר על ידי מנוחה זכאי (מח' חברה).
· ומה התובנות? ברוב המשקים, שנת 2006 הייתה, למרות חודשי המלחמה, שנת ברכה במערכות הכלכליות. ענפי החקלאות ברבים מהקיבוצים הוסיפו חוסן וברכה. הברכה שורה גם באותם קיבוצים בהם מימשו יחידות ההשתתפות (מניות) בחברת מגדלי זרעים ובעיקר בתנובה שעשויות לשפר באופן משמעותי את העתודה הפנסיונית באותם קיבוצים שיחליטו על כך.
· מפקד אוכלוסין: לעומת זאת, סימני רפיון אנושי מבצבצים ברוב הקהילות. מעט קליטה לקיבוץ – אם בכלל, מעט ילדים נולדו, חולשה ב"מסלול בנים". בחלק גדֵל מהקיבוצים יוזמים בחינת שינוי, אם מזערי ואם עמוק, ואלו מעידים על התמודדות נחושה לחידוש הדרך. במקביל ניכרת התחזקות המגמה להרחבת נתיבי תושבות.
· מצב הבריאות: ניתן לברך על גמר טוב לחידוש פוליסת ביטוח הבריאות אליה הצטרפו רוב רובם של הקיבוצים. עם סגירת פינות אחרונות, תופץ בקרוב החוברת למבוטח.
· בדיקת סיכונים: לאחרונה הושלם תהליך "בדיקת הסיכונים" לכל הקיבוצים שהיו מעוניינים בכך. בכפר עציון הוצג על ידי צוות הכלכלנים שיקוף נאות של המציאות הכלכלית האיתנה בקיבוץ זה.
· פריסת חובות: בתום מו"מ יסודי (ומייגע), נחתם הסכם בין הקיבוץ הדתי, קיבוץ עין צורים ובנק מזרחי-טפחות במסגרתו קיבלה על עצמה התנועה באמצעות קרן הקיבוץ הדתי לסייע לעין צורים בפריסת חובותיה למערכות השונות וזאת תוך כדי מימוש נכסים כמתחייב.
· דמוגרפיה: בתום רצף של מספר שנים באיסוף נתונים דמוגרפים בקיבוצים, הוצגה תמונה של התהליכים המשתקפים למזכירות הפעילה, וכן למזכירי הקבוצות. כמו כן הועבר החומר למזכירים לעיון.
· שיבולת בשדה: הנהלת קופת הגמל 'שיבולת' של קיבוצי הקיבוץ הדתי אישרה את המאזנים לשנת 2006. בשבועות אלו מסיימת הקופה הערכות להתאמת התנהלותה לכללים החדשים המתחייבים מהוראות משרד האוצר. התשואות של הקופה נאותות: בעשור האחרון (1997-2006) התשואה הריאלית ברוטו של שיבולת גמל הייתה 5.78%, ובשנים 2003-2006 7.66%, כל זאת בהתאם למדיניות ההשקעה השמרנית של ועדת ההשקעות של הקופה.
· הוצאות הקהילה: המודל לבחינת הוצאות הקהילה יצא לדרך. השיטה נבחנה באופן יסודי ומקיף בקיבוץ "פיילוט", ומשם עתידה להיות מיושמת בקיבוצים נוספים.
· מעגל השנה: שנת הכספים תשס"ו - 2006 הסתיימה באופן ראוי ברוב מוסדות הקיבוץ הדתי (הישיבה במעג"ל, מדרשת הבנות ומרכז יעקב הרצוג). דאגה ניכרת בישיבה בעין צורים ועל כך אמורות להתקבל החלטות בזמן הקרוב.
· קרן אור: הנהלת קרנות הקיבוץ הדתי התכנסה בל אביב, עיינה בנתונים וגיבשה המלצות.
· אשראי לי - כרטיס אשראי ייחודי לחברי הקיבוץ הדתי! מיזם כרטיסי אשראי של "מועדון אור" יחד עם הקיבוץ הדתי יוצא לדרך. עם הפעלתו, יקבלו חברי התנועה כרטיס "ויזה" בתנאים משופרים, עלויות מופחתות, מבצעים המתאימים לציבור שלנו, וכמובן "לוגו" של הקה"ד על הכרטיס... נבחר קיבוץ "פיילוט" בו נריץ את המודל המוצע, ונלמד מהן הבעיות שהוא מעורר.
· הרחבה והתרחבות: מרכז יעקב הרצוג יוזם המשך הרחבת הפעילות על ידי קידום בניית אודיטוריום, כיתות וספריה. תכנון אדריכלי עקרוני הוכן על פי פרוגרמה מפורטת. הופקה חוברת נאותה לתורמים. כעת לא נותר אלא... לאתר את המקורות לביצוע הפרויקט המרשים והשאפתני.


אלי סומר - keren@kdati.org.il
ועדת חברה
מנוחה זכאי

שלום חברים!
מקשרות השירות הלאומי:
מפגש אחרון לשנה זו יתקיים אי"ה ביום שני, י"ח סיוון (4.6.07) במועדון לחבר בבארות יצחק (פירוט בנפרד).

סמינר בנות שירות לאומי לשנת תשס"ח
אנחנו מתחילים לעבוד על תכנון סמינר בנות השירות הלאומי לשנה הבאה.
הסמינר יתקיים אי"ה בימים שלישי – שישי, ב' – ה' תמוז (17-20 ביולי) במדרשה במגדל עוז.
chevra@kdati.org.ilבמסגרת נפרדת:
מפגש מקשרות השרות הלאומי

המפגש הבא בסדרת ההשתלמות השנתית
יתקיים אי"ה
ביום שני י"ח בסיוון תשס"ז (4.6.07) במועדון בבארות יצחק

סדר היום:

8.30 התכנסות וארוחת בוקר

9.00 סדנא בהנחיית דבורה אשל - מנחת קבוצות:
"הצבת גבולות ונקיטת יוזמה בקשרים בין-אישיים"

13.00 ארוחת צהריים

13.30 סדנת סיכום עם אורית לברן
15:00 סיום

מחלקת חינוך
ציפי סטרשנוב

השתלמות למחנכים בחינוך הבלתי פורמלי - תתקיים ביום רביעי, י"ג סיוון (30.5.07) בכפר עציון. הפעם נתמקד בחיזוק, טיפוח והעצמה של הקשר בין הילד לקיבוץ. ההשתלמות מיועדת למחנכים של גילאי א' - ו'. במגוון הפעילויות שקיימנו השנה, גילאים אלו יצאו קצת נפסדים, וזאת כיוון שבימים המרוכזים התמקדנו יותר בגילאי ההתבגרות וטרום התבגרות.
אני מקווה שיום זה יהיה מפרה ומעשיר. יום העיון הוכן בשיתוף עם אפרת כהן, רכזת חינוך בקיבוץ כפר עציון.

פעילויות קיץ הקיץ מציץ בפתח. פתחו יומנים ורשמו לפניכם:
סמינרים לנוער - השנה יתקיימו אי"ה 3 סמינרי "חברותא", א' ב' ו-ג', שמיועדים לבוגרי כיתות ח', ט' ו-י'. הסמינרים יתקיימו כמו בעבר עם "עמיעד" ואני מקווה שיהיה בכוחם של סמינרים אלו לתרום לילדינו בכל מה שקשור ללימוד תורה לשמה, העמקת ערכי היהדות, ויצליחו לעורר סקרנות ועניין בקרב הנוער. על תאריכים נודיע ברגע שיהיו.
השתלמות מורים - השתלמות מורים משותפת בחטיבה העליונה ובתיכון, תתקיים אי"ה ביום חמישי ד' אב (19.7.07). פגישות לקראת ההשתלמות התקיימו בשני בתי הספר. הנושא המרכזי בו נעסוק בהיבטים שונים הוא: "מהי הדמות / המודל להזדהות שאליו אנחנו מחנכים? האם היא ייחודית / שונה מבתי ספר אחרים בציונות הדתית?"
תוכנית מפורטת תתגבש ותפורסם בקרוב.
השתלמות גננות של הקיבוץ הדתי - תתקיים אי"ה ביום ראשון, ז' אב (22.7.07) בבארות יצחק.
על הקצה - ביום שלישי, כ' אייר (8.6.07) התקיים מפגש של אנשי חינוך ורבנים של הקיבוץ הדתי בנושא - "על הקצה" - התמודדות חינוכית עם נוער בקיבוץ, שנרקם בשיתוף פעולה של המחלקות חברה וחינוך.
את המפגש המרתק הזה הובילו ביד רמה הרב יונה גודמן והפסיכולוגית מרים שפירא מ"מרכז מהו"ת" (. ביום השתתפו 45 איש. המפגש כלל הרצאת פתיחה של מרים בנושא גיבוש הזהות הדתית של הנוער; המשכנו בסדנאות שהתפצלו לפי עיסוק: רבנים / רכזי חינוך / מדריכים; כל סקטור התייחס לנושא לפי האפיונים התפקודיים שלו.
בהמשך קיימנו סדנאות "מעורבות" בהן ניסינו לבחון ולאפיין שיתופי פעולה אפשריים בין הסקטורים השונים. חתם את היום הרב יונה גודמן שדיבר על "כשהחינוך הציוני דתי פוגש את המודרנה...".שביעות הרצון מיום זה הייתה רבה והשאירה טעם של "עוד".
מרכז מהו"ת, שמרים עומדת בראשו, פיתח כלים להתמודדות עם נושאים חינוכיים, דתיים וערכיים שאנו מרבים להתמודד אתם.
מקווה שנמצא דרכים לשיתופי פעולה עמם בעתיד.
chinuch@kdati.org.il
מחלקה משימתית
רוברט ברל

תודות -
אני מבקש לפתוח את הדו"ח שלי בתודות וברכות מכל הלב לכל השותפים בהכנות לכנס לקראת שנת השמיטה. לצוות ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים ולצוות ההיגוי על התרומה הגדולה והמכובדת ולקיבוץ בארות יצחק על האירוח. הכנס נתן הזדמנות לחברים ממשקים שונים להיפגש ולפתח דו-שיח בכל הנושאים החשובים של ההתארגנות לשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה.
תודה נוספת לאורית נצר, חברת עין הנצי"ב על תרומתה הגדולה בהצלחת הפרויקט: "אב"י נפגשים בשביל ישראל" לשנת תשס"ז - 2007 ולכל החברים שהשתתפו במסע, טיילו ותרמו מזמנם וממרצם לפרויקט.
(עוד על הכנס לקראת השמיטה ושביל ישראל - בגיליון).

גרעין צבר - בתקופה הקרובה יגיע לטירת צבי "גרעין צבר" של תנועת הצופים. מדובר בקבוצה של בני נוער מצפון אמריקה העומדים לקראת גיוסם לצה"ל. גרעין צבר מורכב מבני נוער ש"עושים עליה" ומילדי ישראלים המתגוררים בחו"ל ורואים את עתידם בארץ.
עם הגעתם לטירת צבי ישתתפו חברי הגרעין באולפן מקוצר וישתלבו בעבודה בענפי הקיבוץ השונים, לאחר תקופה זו יתגייסו לשרות צבאי מלא.
בזמן השירות הם יתגוררו בטירת צבי כחיילים בודדים ויקבלו ליווי של צוות מהקיבוץ ומתנועת הצופים, ובית חם במשפחות מאמצות. פרויקט זה מתקיים מספר שנים בקיבוצי התנועה הקיבוצית והקבוצה שתגיע לטירת צבי תהיה הקבוצה הראשונה של נערים דתיים.

"כולנו" בקיבוץ:
"כולנו" הינו ארגון יהודי-אמריקאי שנותן מענה ופתרון לילדים בעלי מוגבלויות קוגנטיביות, ללא מוגבלות פיסית וברמת תפקוד גבוהה. בקיץ הקרוב תגיע קבוצת בני נוער של "כולנו" לקיבוץ שלוחות לשהות של שלושה חודשים. חברי הקבוצה באים ממשפחות אורתודוכסיות, ציוניות, מודרניות שנוהגות לשלוח את ילדיהם בסיום הלימודים לחוויה או לימוד בארץ. המשפחות של הילדים הללו, שמסיימים י"ב, פנו לארגון "כולנו" בבקשה לארגן חוויה מיוחדת זו גם לילדיהם. נציגיהם ביקרו בשלוחות על מנת להכיר את הקיבוץ ואת הצוות של "קיץ בקיבוץ".
התוכנית שנבנית בשלוחות לילדים אלו היא תוכנית של חצי יום עבודה בקבוצות קטנות בענפים השונים וחצי יום לימוד עם המורות שלהם בתוכנית של כישורי חיים. בנוסף יועברו חוגים על ידי חברי שלוחות וייערכו טיולים במקומות שונים בארץ. חלק חשוב ומעניין בתוכנית הוא שבוע בירושלים ושבוע נוסף באילת.

מדובר בשתי תוכניות שדורשות התגייסות רצינית של כל הקיבוץ ואנו מאחלים לצוות גרעין 'צבר' בקיבוץ טירת צבי וצוות 'כולנו' בקיבוץ שלוחות הצלחה בתוכניות!

mesimot@kdati.org.il
חסר רכיב