תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

בונים ומתרחבים

28/01/2007
עמודים שבט תשס"ז (710) 4
מהנעשה בישיבת הקיבוץ הדתי – מעלה גלבוע
בונים ומתרחבים
מוטי תורן

ביום חמישי, באמצע חודש טבת, נורתה אבן הפינה למבנה נוסף לישיבה.
אחת מהמטרות שהציב בפניי מזכ"ל הקיבוץ הדתי כשפנה אלי לקבל את תפקיד מנהל הישיבה הייתה להעביר את הישיבה למבני קבע. בעת כניסתי לתפקיד, גרו התלמידים בדירות של מעלה גלבוע ובקרוואנים. בית הכנסת של מעלה גלבוע שימש כבית מדרש לתלמידים ובשבת התלמידים התפללו באחד מבתי הילדים על מנת לפנות את המקום לטובת אנשי הקיבוץ.
כיום, כל המבנים שהישיבה משתמשת בהם שייכים לישיבה על פי הסכם עם מעלה גלבוע. חדר האוכל עבר לחזקת הישיבה והיא האחראית על תפעולו. בשלושת מבני המגורים (פנימיות) שנבנו על ידי הישיבה בשלוש שנים האחרונות ישנה אפשרות לשכן 125 תלמידים ועוד כ–25 אורחים. שתים עשרה מדירות הקיבוץ הועמדו לטובת תלמידי ישיבה או תלמידי תכנית "ערבין" בעלי משפחות. חברי הצוות מתגוררים בדירות בקיבוץ.
בהסכם שנערך עם מעלה גלבוע, הועברו אזור 'ההיאחזות' וחדר האוכל הישן לידי הישיבה. לפני כשנתיים וחצי נכנסנו לבית המדרש החדש שלנו שהוקם בחדר האוכל הראשון של מעלה גלבוע (ששימש לאחר מכן כמכבסה), אותו שיפצנו ואף הכפלנו את שטחו. את ה'מגדל' מאכלסות היום כיתות לימוד ואנו מפעילים גם את מבני הנופש, הם בתי ההיאחזות, בתיה הראשונים של מעלה גלבוע.
'ערבין – במעלה' - השנה פתחנו שתי תוכניות חדשות המשתלבות בפעילות הישיבה כשמטרתן היא מעורבות ותרומה לחברה הישראלית באזורנו. התוכנית הראשונה היא "ערבין", עליה כבר נכתב בעלון זה ועוד ידובר בה רבות אי"ה, והשנייה - "במעלה" – בית מדרש ישראלי שעליו עוד ייכתב באחד מהגיליונות הבאים.
לטובת תוכניות אלו ולצרכים נוספים של הישיבה, הוחלט להוציא לפועל את בנייתו של המבנה הנוסף שלטובתו הונחה אבן הפינה. המבנה יבנה, אי"ה, בצמוד לבית המדרש כשפניו לנוף. בקומה הראשונה יבנו שתי כיתות גדולות שיוכלו להפוך לאולם בן 250 מקומות, במידת הצורך, והקומה השנייה תאכלס את ספרית הישיבה לגווניה השונים (בוגרי הישיבה מכירים את "הספריה הלבנה" ו"הספריה הצהובה"). גג הספריה ישמש כמרפסת נוף ולימוד לתלמידים, כשבעתיד נוכל להרחיב בכיוון זה את בית המדרש הנמצא באותו מפלס.
עם סיום בנייתו של מבנה זה, תוכל הישיבה לברך על המוגמר בשלב זה, מבחינת מבני קבע.
ברכות מיוחדות מגיעות למשרד האדריכלות 'בראשית' שבעין הנצי"ב בראשותו של בצלאל רינות ולאדריכלית הצמודה שלנו, מיכל שלו, אשר תכננו את כל המבנים שנמנו בכתבה זו. ולסיום, תודה לראשי הישיבה ולצוות שסמכו עלי ועזרו להפוך את החלום למציאות.
חסר רכיב