תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מעמד הגר

28/01/2007
עמודים שבט תשס"ז (710) 4
מעמד הגר
מעמד הגר ועניינים נוספים
מן הנעשה בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים
יואל קרצ'מר-רזיאל


'וכי יגור אתכם גר...' – ריבוי האזכורים של הגר בתורה מעמיד את היחס בין קהילה ושוּלֵיהָ כסוגיה מרכזית בעולם התורה. המתגייר מצוי במצב סִפִּי– בין עולמו הקודם ובין יהדותו – ובשל כך ניתן בעזרת הבנת דרכי רכישת הזהות החדשה לבחון את משמעות הזהות היהודית ומרכיביה.
דרכי הגיור, מעמד הגר, מרכיבי זהותו החדשה, היחס אל הגר ושאלות נוספות מתחום הגיור הן שעמדו במרכז סדר יומו של בית המדרש בעין-צורים ב'זמן אלול' האחרון. הישיבה בחרה ללמוד בפרק זמן זה את 'מסכת גיור' – רצף סוגיות במסכת יבמות הדנות באופן שבו גברים ונשים מבין האומות הופכים להיות יהודים. סוגיות אלה מבטיחות 'הפתעות' ללומד האמון על ההלכה ולא על תולדותיה, כמו למשל דעתו של ר' יהושע כי טבילה לבד, ללא מילה, מספקת כטקס גיור. דרך הלימוד בישיבה, המשלבת בלמדנות הישיבתית כלים מחקריים, אפשרה ללומדים להבחין בגלגולים המעניינים שעבר טקס הגיור מימי קדם ועד ימינו. בבית המדרש נחשפנו לצמתים מרתקים של התלבטויות חכמי הדורות על פומביות הגיור, הפורמליות שלו, המקום של קבלת מצוות במסגרתו והיחס בין הגר ובין הגורל היהודי.
אולם אין המדובר במסע אינטלקטואלי בלבד. מעבר לערך האישי של בחינת המשמעות של הזהות היהודית עבור כל לומד, אפשר לימוד זה דיון מבוסס במקורות בהיבטים האקטואליים הדוחפים של הגיור במדינת ישראל ובעולם היהודי. במשך ה'זמן' כולו ליוותה את הלימוד הידיעה כי הגיור הוא מהאתגרים המרכזיים העומדים בפני העולם היהודי, בעידן של עליה מעורבת מסיבית ארצה ובתקופה של נישואי תערובת בשיעורים גבוהים בתפוצות. בסיום 'זמן אלול' נערך בישיבה יום עיון על גיור, לזכרו של מיכה רוזנטלר ז"ל (חבר קיבוץ סעד) – מנהל הישיבה בשנים תשנ"ד-תש"ס, שידיו רב לו בתחום הגיור. בהשתתפות אישים מעולם בתי הדין, האקדמיה והרבנות, עסק יום העיון בסקירות על הנעשה, אך גם בחיפוש כיוונים מעשיים לפתרונות יצירתיים לבעיות המוכרות. כמה מהרעיונות האמורים צמחו ישירות מהלימוד בבית המדרש ובכך זכינו להכיר במעלת התלמוד המביא לידי מעשה.
בראש הישיבה עומד השנה הרב מאיר ליכטנשטיין, לאחר שראש הישיבה הרב יואל בן-נון יצא לשנת שבתון. בצד הרב מאיר בהנהגת הישיבה עומד השנה הרב אביה הכהן, שניהם רמי"ם ותיקים בישיבה. יחד עם צוות הרמי"ם נושאים השניים בעול של יצירת בית מדרש תוסס המחנך לאהבת תורה ויראת שמים. האתגר הגדול של בית המדרש ממשיך להיות השילוב בין לימוד תורה ומחויבות למצוות ובין מבט על עולמנו – הידע הגלום בו, דרכי החשיבה המתפתחות בו והערכים המתהווים בו.
אחד הדגשים החדשים של הרב מאיר כראש ישיבה הוא הפנייה לקהילה. בצד הקבוצות הקבועות הלומדות בישיבה – תלמידי השילוב לפני השירות ובאמצעו, תלמידי חו"ל ובוגרי צבא – הישיבה מקיימת מספר מסגרות לציבורים שונים. בימי ראשון מתקיים שיעור עיון בגמרא של הרב מאיר; בימי שני מתקיים חצי יום לימוד לתלמידי ש"ש מהעיר יבנה; בימי חמישי מתקיים היום הפתוח המסורתי, שבו ממשיכים ללמוד חברים רבים מהקיבוצים ומיישובים אחרים. בקרוב תפתח אי"ה תכנית לימוד דו-שבועית לצעירי האזור. במסורת השנים האחרונות הישיבה מפיצה דפי לימוד לקראת החגים וימי ציון אחרים.
ואחר כתלנו עומדת שנת השמיטה – שהדרכים ליישומה המוצלח הלכתית והמשמעותי ערכית הן אתגר גדול לישיבה, לקיבוץ הדתי ולחברה כולה. גם כאן הישיבה עומדת לקחת חלק בהסברה המקדימה ובריכוז חלק מענייני השמיטה.

עין צורים


חסר רכיב