תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף חברה

03/01/2018

רותם שכטר

מרכזת אגף חברה 

דוא"ל: chevra@kdati.org.il

נייד: 054-674-6325  

משרד: 03-607-2725

מזכירה: 03-607-2706


שותפים: לימור ספראי, ריבה פריד, יצחק קרליבך


פעילי אגף חברה


מטרות אגף חברה תשע"ח: 

1      חיזוק הזיקה והשייכות של הישובים לתנועה
2 ביטוי עולם הערכים המשותף ליישובי התנועה בדרכים שונות
3 מתן מענה לצרכים החברתיים- קהילתיים של היישובים
4 יצירת שת"פ – בתוך התנועה ועם גופים נוספים
5 חיזוק המשימתיות והמערבות החברתית בישובים ובתנועה
6 ניהול זרועות האגף – ליווי ובקרה, חיזוק השותפות וסנכרון הפעילות

משימות 

כוונה ייעוץ, למידה ותמיכה בבעלי התפקידים והנהגות הקיבוצים
1. למידת שטח - פגישה אישית עם מזכירים ומנהלי קהילה בקיבוצים ליצירת קשר וחיבור לאגף/תנועה, הכרת סדר היום/תכנית עבודה של המזכיר/מנהל הקהילה, ג סקר תהליכים בישוב, מיפוי צרכים, הצגת סל שירותים 
2. פורום מזכירים - שימור ושיפור הפורום, עיסוק בתכנים רלבנטיים, הגברת השפה הקהילתית, בניית הקבוצה וגיבושה כבסיס לשותפות תפקידית מיטבית, קיום 'זמן תנועה' להכרות עם פעילי התנועה

תכנית ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצים
1. ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצי משבר , איתור משברים ומתן מענה בזמן
2. בניית "קיבוץ ב 10 " – יצירת תמונת מצב עדכנית על כל קיבוץ, ויצירת תכנית מעורבות והתערבות לפי סדר עדיפות ויכולת השפעה
3. בדיקת החוסן הקהילתי 
4. ביצוע מטה מול מטה בקיבוצים לפי תכנית שנתית בחינת הפורמט המתאים לביקור (2 ביום)

השתלמות, ימי עיון ולמידה מרכזי וועדות וממלאי תפקידים
1. מפגשים ייעודיים לתחומי מש"א, ו' חברים, ו' תרבות, גיל 3, רבנים, צוותי מוגנות
2. תיווך בעלי התפקידים השונים לשירותים רלבנטיים בתק"צ: תרבות, בריאות

שת"פ עם גורמים משפיעים: מועצות אזוריות, תק"צ החט"ל בנ"ע
1. קיום ביקורי מטה מול מטה (מורחב או מצומצם) עם מוא"ז של היישובים שלנו
2. עבודה עם רפרנטים 
3. הגדרה מעודכנת וחיזוק שיתופי פעולה עם התק"צ
4. חיזוק הקשר עם החט"ל 

אגף חברה על כל זרועותיו:
חינוך, דור צעיר, גיל הרך, ביטחון, יגל, מעורבות חברתית, קהילות, עמודים, תרבות ורוח
1. ליווי בקרה וסנכרון פעילויות האגף חיזוק השותפות וגאוות יחידה 
2. שת"פ עם אגף המשק 
3. מיתוג האגף 

סל שירותים אגף חברה 
ליווי מזכירים ומנהלי קהילה בתהליכים אסטרטגיים ובניהול שוטף
        (מבנה ארגוני, קבלת החלטות, תרבות אירגונית ועוד)
קידום והנחיית למידה של נושאים שונים בחיי הקהילה
ליווי תהליכים ותכניות פעילות בחיי הקיבוץ
ימי למידה והעשרה לממלאי תפקידים בקיבוצים.
יישוב מחלוקות פנימיות ופתרון קונפליקטים
קידום פתרונות לבעיות רגולציה מול מוסדות שונים
סיוע במצב חירום
חסר רכיב