תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת השבוע

27/02/2019

כ"ב אדר א', תשע"ט, 27.2.2019
גיליון מס' 650
פרשת ויקהל
כל איש ואשה אשר נדב ליבם אותם
מאת הרב משה שפטר, כפר עציון 

בתיאור עשיית המשכן מתארת התורה את השתתפות העם בלב רחב, אנשים ונשים, בנדבה ובהתנדבות לעשיית המשכן:

בנדבה – "וַיָּבֹאוּ כָּל אִישׁ אֲשֶׁר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ הֵבִיאוּ אֶת תְּרוּמַת ה' לִמְלֶאכֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּלְכָל עֲבֹדָתוֹ וּלְבִגְדֵי הַקֹּדֶשׁ (שמות ל"ה, כא)

בהתנדבות  לעשיית מלאכת המשכן – "כָּל אִישׁ חֲכַם לֵב אֲשֶׁר נָתַן יְקֹוָק חָכְמָה בְּלִבּוֹ כֹּל אֲשֶׁר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ לְקָרְבָה אֶל הַמְּלָאכָה לַעֲשֹׂת אֹתָהּ" (שמות ל"ו, ב).

הנדבה וההתנדבות מאפשרות לנו להביא לידי ביטוי את רצוננו לעשיית טוב, מעבר למה שאנו מחוייבים לעשות. חז"ל והפרשנים מאירים לנו מספר נקודות חשובות על תודעת המתנדב והשפעת ההתנדבות עליו.

נשאו ליבו – נדבה רוחו - ר' חיים בן עטר (אור החיים) עומד על משמעות הביטוי הכפול:

"דע כי יש שתי הדרגות במתנדבים: האחד הוא המתנדב ברצון נפשו כפי יכולתו וערך ממונו... והשני הוא המתנדב יותר מיכולתו מגודל טוביות לבו, ולזה יקרא נשאו לבו פירוש שהלב מנשאהו ומעריכו בערך עשיר יותר ממה שהוא לתת דבר יקר..."

ישנה נדבה בהתאם ליכולת הממונית, או התנדבות בהתאם ליכולת האישית, וישנה נדבה או התנדבות שהן מעבר למה שנראה שמתאים לאדם מסוים. האדם מעריך את עצמו ואת יכולתו יותר ממה שנראה במבט חיצוני וראשון, והוא נותן מעצמו יותר. 'נשאה רוחו' מבטא את הרצון לעשות יותר ואת הצמיחה שצומח האדם שנותן מעצמו יותר.

ללא התנשאות - בתיאור נדבת הנשיאים נכתב "וְהַנְּשִׂאִם הֵבִיאוּ אֵת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם" (לה,כז) – ללא האות יו"ד. רש"י מביא את דברי ר' נתן: כך אמרו נשיאים יתנדבו צבור מה שמתנדבין, ומה שמחסירים אנו משלימין אותו. כיון שהשלימו צבור את הכל, שנאמר "וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם" (לו,ז), אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השהם ... ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמם ... (ל"ה, כז).

מבאר רש"ר הירש: "מחשבת הנשיאים היתה מגונה, שכן בשעת הקמת המפעל הלאומי הגדול העדיפו לראות את עצמם במדרגה גבוהה מן העם וכנציגי העם, במקום שיהיו שוהים בקרב העם כאצילי בניו ואחיו. התוצאה היתה, שבמקום שילכו בראש העם בהתלהבות ההתנדבות, נשארו אחרונים, והכתוב רומז על כך בכתיב החסר של "הנשאם" במקום "הנשיאים". אותה שעה לא הוכיחו את עצמם כ'נשיאים' של העם". בהתנדבות בפרט, אין מקום להתנשאות. מקומם של הנשיאים בהתנדבות הוא כאחד העם.

משלו הוא נותן לו - ר' שלמה אפרים מלונשיץ (הכלי יקר) מבאר את הפסוק: "קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַה' כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ אֵת תְּרוּמַת ה' זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת" (ל"ה, ה): "מה שאמר תחילה מאתכם תרומה, ואחר כך אמר את תרומת ה'. לפי מחשבת הנותן, כי מי שאינו נותן מרצון ... טועה בדעתו וחושב כי כוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה, על כן נאמר בו קחו מאתכם תרומה לה'. אבל כל נדיב לב היודע כי לו יתברך הכסף ומשלו הוא נותן לו לפיכך יביאה מעצמו את תרומת ה', רצה לומר שכבר הוא של ה' ". התודעה שהכסף שבידי והכוחות שבי הם מתנה ופיקדון מאת הקב"ה, מקילה ומכוונת לנתינה לכלל ולזולת.

נתינה – קבלה - מדוע נאמר קחו מאתכם תרומה ולא תנו תרומה? במדרש אגדה (בובר) כתוב: "קחו מאתכם. קחו זכות לעצמכם. קחו ברכה לאנשי ביתכם...". הנתינה נותנת לאדם ולבני ביתו זכות. הנתינה מגלה את הכוחות שבי, את יכולתי לוותר על זמן ועל אמצעים ולתרום, וכאדווה, רוח הנתינה משפיעה ומקרינה על הסביבה.

נדבה והתנדבות כיחידים, כקבוצה וכתנועה, מבטאות את רגישותנו לצו ה', לצרכי החברה ומשפיעה טוב עלינו.
הרב משה שפטר, נשוי לחביבה ואב להלל, אברהם אורי, מעין, נעם ובארי. חבר קיבוץ כפר עציון. רב קיבוץ טירת צבי בעבר. ר"מ ורכז מעורבות חברתית בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר. סוכן ביטוח פנסיוני.

כדי לקבל דף פשרת השבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il 
 ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.  
תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: amudim@kdati.org.il
חסר רכיב