קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_shibbolet_info_hishtalmut_2014_hish_nichsei_hakupa140930.xlsx&fid=f39&name=hish_nichsei_hakupa140930.xlsx