קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=http%3A%2F%2Fwww.kdati.org.il%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal.pl%3Flang=he%26ID=812319_kdati%26act=view%26dbid=pages%26dataid=pages_891040_kdati_shibbolet_info_gemel_2010_gemel_roch_amida101231.pdf%26fid=f39%26name=gemel_roch_amida101231.pdf