תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף כלכלה ופיתוח

27/05/2019

גיל הס
מנהל אגף כלכלה
דוא"ל: gil@kdati.org.il
נייד: 054-5640557
משרד: 03-6072777

דובי מילר
יו"ר כלכלי
דוא"ל: dovimill@gmail.com
נייד: 052-4354777


יענקל'ה רוט
גזבר התנועה ומנכ"ל שיבולת
דוא"ל: gizbar@kdati.org.il
נייד: 050-6306486
משרד: 03-6072720

אתי חננאל
הנהלת חשבונות
דוא"ל: han@kdati.org.il
נייד: 050-7456082
משרד: 03-6072705

יעוד

א.    לקדם ולשמור על האינטרסים של קיבוצי התנועה במגוון תחומי הכלכלה
ב.    לשמור על המקורות הכספיים השוטפים של תנועת הקיבוץ הדתי ולפעול להגדלתם

מטרות ויעדים עיקריים
א.    לייצר ולהנגיש מידע מקצועי ורלוונטי בתחומים כלכליים ופיננסים עבור יישובי התנועה
ב.    ללוות ולקדם אינטרסים של המערכות הכלכליות והמשקיות בקיבוצים במגוון נושאים כלכליים (חקלאות, תעשיה, תיירות, פיתוח עסקי, יזמויות ושירותים פיננסים), בשיתוף עם גורמים רלוונטיים (משרדי ממשלה, התאחדות חקלאי ישראל, ארגונים אזורים, תנועה קיבוצית ועוד...)
ג.    ליזום, לתווך ולסייע ליצירה ושימור שיתופי פעולה בין קיבוצים ובין ארגונים בסביבתם
ד.    ליזום ולנהל פורומים כלכליים רלוונטיים עבור הקיבוצים
ה.    לגבש וליצור שגרות עבודה באגף הכלכלה לאור המבנה הארגוני המחודש
ו.    למפות ולנהל את אחזקות התנועה
ז.    ליצור, לקדם ולפתח יוזמות להגדלת המקורות הפיננסים התומכים בפעילות התנועה ומוסדותיה

להנגיש מידע מקצועי רלוונטי בתחומים כלכליים ופיננסים    
א.    לבנות מערך יועצים מקצועיים בנושאים השונים
ב.    לנצל את יתרון הגודל לשירותים בעלי משמעות פיננסית
ג.    להרחיב, לאגם ולשתף בידע מקצועי לתנועה, לקיבוצים ולמפעלים הקיבוציים
ד.    לסייע לגורמים המקצועיים בתחומים הכספיים
ה.    להתגייס לסיוע לקיבוצים במצב רגיש


ללוות ולקדם אינטרסים של המערכות הכלכליות והמשקיות מול גורמים רלוונטיים    
א.    להגדיר פורומים רלוונטיים ולייצג את התנועה בכל אחד מהפורומים הכלכליים הרלוונטיים
ב.    לנהל קשרים שונים עם משרדי ממשלה וקובעי מדיניות
ג.    לתכלל את המידע המתקבל מהפורומים השונים ולדאוג להעברתו להנהלות הקיבוצים
ד.    ליזום מהלכים בנושאים השונים לשמירה על האינטרסים של הקיבוצים
ה.    לבנות תקשורת רצופה כולל פגישות עם הנהלות הקיבוצים בתדירות קבועה
ו.    להציע ליווי לקיבוץ/מפעל/גוף של התנועה בהתאם לצורך או משבר


תיווך וסיוע ביצירת שת"פ בין קיבוצים וארגונים בסביבתם     
א.    ליזום ולקדם שיתופי פעולה אזוריים בין קיבוצים.
ב.    ליזום ולקדם שיתופי פעולה בין גופים כלכליים שונים לבין הקיבוצים


ליזום ונהל פורומים כלכליים רלוונטיים     
א.    פורום מנהלים בכירים  
ב.    כנסים מקצועיים עבור: מרכזי משק, יו"ר, מנהלי כספים, מנהלי מפעלים.
ג.    כנסים ופורומים רלוונטיים לפי צורך (מנהלי רפתות, מים, מטעים, גד"ש ועוד)
ד.    קורס ביטוח


מיפוי אחזקות התנועה וגופיה וניהול המידע שהתקבל     
א.    לדאוג לניהול, בקרה ושליטה על נכסי התנועה וגופיה.
ב.    להוביל של עבודת מיפוי של נכסי התנועה על כלל גופיה ואחזקותיה.
ג.    לנהל את המידע שהתקבל מעבודת המיפוי.
ד.    ליזום מהלכים למקסימום ההכנסות מאחזקות התנועה.

ליזום ולקדם יזמויות להגדלת המקורות הפיננסים התומכים בפעילות התנועה ומוסדותיה     
א.    ליצור אורגן שיאפשר לפתח מגוון שירותים פיננסים שיש בהם ערך מוסף לקיבוצי התנועה ולמוסדותיה
ב.    לדאוג להגדלת המקורות הכספיים של התנועה

קרן קד"ם     
א.    לנהל את הקרן תוך בקרה ושליטה
ב.    ליזום ולעודד קיבוצים להשתמש בכספי הקרן על פי מטרות הקרן


עיצוב אגף הכלכלה לאור המבנה הארגוני המחודש     
א.    התאמת את המבנה הארגוני של האגף למשימות השונות
ב.    לבנות שגרות עבודה שיאפשרו לתת מענה למשימות האגף
ג.    לחזק ולדייק את הרכב הצוות הכלכלי


סל שירותים אגף כלכלה ופיתוח
  •     ייצור והנגשת מידע מקצועי ורלוונטי בתחומים ככלכליים ופיננסים
  •     קידום ושמירה על האינטרסים של הקיבוצים במגוון נושאים כלכליים בשיתוף עם גורמים רלוונטיים
  •     ייזום, תיווך ועזרה בשיתופי פעולה בין קיבוצים ועם ארגונים כלכליים רלוונטיים בסביבתם
  •     ייזום וניהול פורומים כלכליים רלוונטיים עבור הקיבוצים
  •     מתן סל שירותים פיננסים לקיבוצים וגופי התנועה
  •     ליווי קיבוץ/מפעל/גוף של התנועה בהתאם לצורך

חסר רכיב