קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_info_pirsum_160114_MBEin_Hanatziv_Shabbat.pdf&fid=f39&name=160114_MBEin_Hanatziv_Shabbat.pdf