קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=812319_kdati&act=view&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_info_pirsum_150310_Iyun_Yoske_Shapiro.pdf&fid=f39&name=150310_Iyun_Yoske_Shapiro.pdf