תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מועצה - סדר יום

16/11/2004
מועצת הקבה"ד הכ"ז – מעלה גלבוע ג' טבת תשס"ה - 15/12/2004
לוח -זמנים
א. התכנסות והתארגנות - 09:15 - 08:30 ( חדר אוכל אירוח )
ב. מליאה חגיגית ( חדר אוכל )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
9:15 9:35 ברכות + קטע אומנותי קיבוץ, מועצה, תק"צ
9:35 9:55 מזכ"ל
.
בחירת נשיאות
.
בחירת ועדה מתמדת
ג. מליאת פתיחה : ( חדר אוכל )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
10:00 10:40 הרצאת פתיחה נח חיות
10:40 11:00 הצגת ניירות עבודה מרכזי צוותי עבודה
11:00 11:10 צעירים ונוער סיכום מרחב פתוח
11:10 11:35 תגובות הקהל
ד. הפסקה והתארגנות 11:45 - 11:35

ה. קבוצות דיון: 13:55 – 11:45
ו. ארוחת צהרים: 14:00 – 13:15 ( חדר אוכל )
ז. מנחה 14:00
ח. מליאת דיון : ( חדר אוכל )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
14:15 15:30 ערכי ליבה
15:30 16:30 מעגל השותפים
16:30 17:30 הקבה"ד והחברה
17:30 18:00 זמן גלישה + הפסקה
ט. אירוח בישיבה : ( אולם מרכזי ישיבה )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
18:10 18:15 ברכת הישיבה ראש הישיבה
18:15 19:00 הרצאה –זבולון אורלב? אתגרי הציונות הדתית
י. ארוחת ערב + ערבית : 19:00 – 20:00
י"א. מליאת סיכום והחלטות. 20:00 – 22:00 . ( חדר אוכל )
חסר רכיב