תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

קליטת עלייה

01/01/2006
קליטת עלייה
הקיבוץ הדתי וקליטת עלייה
משימתיות משמעותה פעילות בתחומים רלוונטיים, נדרשים בחברה, בנקודת הזמן. בשנים האחרונות פחתה ההתיישבות החדשה, והנושא המרכזי, אולי, על סדר יומה של החברה הישראלית היא קליטת כמיליון עולי חבר העמים בתוכה.
חברנו, אריה קרול, חתן פרס ישראל תש"ס – זכה בפרס על פעילותו בתחום זה.
קירוב עולים ליהדות
לא סוד הוא שמלבד קליטתה של עליה חדשה בחברה, שקשיים רבים כרוכים בה – במקרה זה החריפות עוד רבה יותר בשל שאלת יהדותם של העולים.
עמדתנו בנושא היא שככל שנשכיל לעודד גיור של רבים רבים הטעונים בכך – תקל הקליטה החברתית בארצנו, וככל שתהליך זה יהיה פחות משמעותי – תקשה עלינו משימת ההשתלבות החברתית. יש המרחיקים לכת ורואים בנושא זה מעין פצצת זמן שיש להזדרז ולפרקה בטרם פיצוץ. אשר על כן – פעילות רבה בתנועתנו עוסקת בתחום זה, להלן פירוט חלקי של פעילות זו:
הקיבוץ הדתי והמכון ללימודי יהדות
הקיבוץ הדתי מלווה את פעילותו של המכון ללימודי יהדות בירושלים (מיסודה של ועדת נאמן בראשותו של פרופ' בנימין איש-שלום) ועובד עמו בשיתוף פעולה הדוק. למכון כ-7,000 תלמידים עולים חדשים בכל רחבי הארץ, אשר לומדים יהדות. 60% מהתלמידים טעוני גיור שהלימודים מאפשרים להם להתגייר. אך כדי להתגייר זקוק כל טעון גיור למשפחה דתית מלווה שתדריך אותו הלכה למעשה, כיצד לאמץ לאורח חיים את מה שלמד בכיתה.

הקיבוץ הדתי רתם ארגונים ארציים כמו "אמונה", בני עקיבא העולמית, כדי לענות ברמה הארצית, על הביקוש למשפחה, לכל עולה שמעוניין להתגייר.
מתגיירים בצבא:
בכל רגע נתון יש בצבא בין 6.000 ל-9.000 חיילים עולים חדשים שחלקם הגדול טעון גיור. הצבא, באמצעות מפקדת קצין חינוך ראשי והרבנות הצבאית הראשית, מאפשר להם ללמוד על חשבונו לימודי זהות יהודית ב-3 קורסים מקבילים: נתיב, דביר, ראשית. הקורסים כוללים שני פרקים המתקיימים בקיבוצים הדתיים שלנו במשך כל השנה.
אולפנים בקיבוצים
התוכניות השנתיות הוותיקות שלנו הן אולפני עברית ואולפני גיור.

אולפני עברית
נמשכים חצי שנה כל מחזור ונפתחים בקיבוצים הבאים:

בצפון:שדה אליהו
נפתח פעמיים בשנה (באוגוסט ובפברואר). נמשך 6 חודשים.
אולפן שדה אליהו
במרכז: בארות יצחק
אולפן לעברית וליהדות.
משך הקורס:
חצי שנה. פתיחת מחזור: פעמיים בשנה (ביולי ובינואר).התוכנית כוללת לימודי עברית ולימודי יהדות. ניתן להמשיך את לימודי היהדות בחודש לימוד מרוכז (בקיץ).
בדרום:קב' יבנה
אולפן לעברית ולגיור. שני מחזורים בשנה(נפתחים בספטמבר ובמרץ).
עין הנצי"ב
אולפן גיור, בדומה לתוכנית בשדה אליהו. מותנה בהרשמה.
חסר רכיב