תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מחלקת דור צעיר

13/01/2004
מחלקת דור צעיר
תפקידי המחלקה
מרכז מחלקת דור צעיר פועל במסגרת מחלקת החברה.
מרכז מחלקת דור צעיר אחראי לפעילות השכבה הצעירה בקיבוצים, ולפעילות לקליטתם בקיבוץ, וכן לקשר עם בנות השירות הלאומי.
צעירים בקיבוצים
מאות צעירים נמצאים בקליטה בקיבוץ לאחר השירות בצבא. מסגרת הצעירים נקראת "מסלול צעירים". לכל קיבוץ תנאים שונים במסלול. ברוב הקיבוצים קיים מסלול המאפשר לבן / בת לעשות "שנת י"ג", צבא, ש"ש. בקיבוץ או מחוץ לקיבוץ, ויציאה ללימודים.
חסר רכיב