תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

info_archion_to_bishvat_tu_bisvat_main.htm

04/02/2007


למצגת

ט"ו בשבט בקיבוצים הדתיים

לחץ כאן

והמתן כ-2 דקות.

הסבלנות משתלמת


חסר רכיב