תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עבודות שנתיות

22/10/2006


עבודות שנתיות של תלמידי בית ספר

 

 השתתפות יהודים מארץ ישראל במלחמת האזרחים בספרד .1939-1936

 129

 01/01/1981

א.וייס ,סיגל פוקס

 אפיונים דמוגרפיים של הקיבוץ הדתי קב' יבנה

 

 01/01/1992

אביאל אורנה

 היהדות והצמחונות

 66

 01/01/1980

אביאל צורית

 גידול צרעות ופיזורן במטע תמרים להדברת עש התמר הגדול

 73

 01/01/1982

אהרון עינת

 הקיבוץ הדתי

 208

 01/01/1997

אהרוני אלעד

 נסויים בזריעה מוקדמת של דגנים כפתרון לבעית השמיטה

 159

 01/01/1987

אוברמן גלעד

 יצירת מילים ע"י ספירת מילים בתורה

 219

 01/01/1981

אוברמן דרור

 מחנה ישראל, נסיון ההתישבות של אגודת ישראל בתרפ"ה- תרפ"ו

 87

 01/01/1982

אוברמן שלומית

 תכנית פעילות לילדי גן כהכנה ללמידה

 115

 01/01/1985

אור מיכל

 כפר דרם תש"ז תש"ח

 137

 01/01/1985

אחיטוב רונן

 מספרים פי אדיים

 17

 01/01/1974

אחיטוב שמיר

 "המגיד" עיונים בתופעה ובמשמעותה

 92

 01/01/1982

אילן רחל

 הוארת טיפולית לבני החמש באמצעות שירה

 22

 01/01/1975

אלדובי עלי

 גורמים המשפיעים על פוריות עצי האבוקדו מזן "הפורטה"

 132

 01/01/1986

אלדובי צורית

 גורמים המשפיעים על חנטת פירות האבוקדו

 70

 01/01/1982

אליה מיטל

 (תזונה נכונה) כיצד ניתן לעזור לבני נוער הרוצים לרזות?

 211

 01/01/1995

אליהב מיכל

 העולם הבא ע"פ הרמב"ם והרשב"ג

 55

 01/01/1980

אמיר גיל

 הקורבנות בימינו

 54

 01/01/1980

אנגלצדר עקיבא

 אפיון המחזוריות המינית של הפרות בקיץ בעזרת בדיקת פרוגסטרון

 163

 01/01/1988

אניקסטר דן

 תצפיות וניסויים בביולוגיה של דטורה זקופת פרי גדולתקוצים

 97

 01/01/1983

אניקסטר יאיר

 כוש הצמחה ע"י CONCANAVALINA  ע"י תאים מודבקים ומותארים ע"י R.N.A  גורמי סרטן

 37

 01/01/1976

אניקסטר מיכל

 אוכלוסית כנימת עלה הדלועים בכותנה ואויביה הטבעיים

 155

 01/01/1987

אפנר איקי

 כותנה דו-שנתית בהכנה לשנת שמיטה

 154

 01/01/1982

אפרתי גלעד

 הפועל המזרחי בין המושב לקיבוץ מראשית ההתישבות הדתית העובדת ועד סוף העליה הגדולה של שנת ה-50

 175

 01/01/1987

אפרתי נטע

 הבטים בבקרת עשביים בכותנה המושקה בטפטוף טמון.

 225

 01/01/1997

אפשטיין אהרון

 דרישת טעמא בקרא

 36

 01/01/1977

אפשטין אפרת

 אנית המעפילים "שאודור הרצל"

 14

 01/01/1974

אפשטין יכין

 נאמנותו של עד אחד באיסורים

 147

 01/01/1987

אפשטין יעקב

 מצות הבאה בעברה

 4

 01/01/1972

אפשטין מיכל

 פרופ' יעקב נחום אפשטיין ז"ל

 103

 01/01/1984

אקרמן שירה

 שיחות עם בני הדור השלישי לשואה

 228

 01/01/1987

אריאל אלחנן

 מעקב אחרי השפעה של דשנים מורכבים שונים במיקום על גורמי הצמיחה והיבול בחיטה

 71

 01/01/1982

ארן יצחק

 השפעת ריכוז החלבון במזונן של פרות חלב גבוהות תנובהעל ההתנהגות המינית ושיעור ההתעברות לאחר ההמלטה

 82

 01/01/1978

אשל גלעד

 השפעת דשנים על גידול צבר דל קוצים מזן "עופר"

 170

 01/01/1988

באלי לירן

 בחינת דרכה של תנועת הקיבוץ הדתי בשנים:-19351948

 229

 01/01/1999

בו-זאב אביה

 סמכות בית דין של 71

 31

 01/01/1976

בית אריה גור

 טעמי המקרא פרשת העקדה

 57

 01/01/1980

בלנקנשטין עינת

 הדברת גרומא - הפקעים ע"י חומר הציפראל בשדות כותנה המושקים בטפטוף

 190

 

בן-אהרון יוסי

 גן חשמל - תל אביב - פרויקט גמר טכנאים 92

 210

 01/01/1992

בן-ארי בנימין

 קצב צבירת חומר יבש וחלבון

 172

 01/01/1988

בן-ארי טל

 תפוצה והישרדות של FECIAL COLIFORMS  בנגב

 85

 01/01/1983

בן-יהודה רחל

 ההבדלים בפעילות הביולוגית בין הויטמין 2D  ל 3D  בשלווים.

 43

 01/01/1977

בן-נון ארז

 בדיקת אחידות הפיזור של ממטיר "ולסון "100

 90

 01/01/1983

בן-נון רן

 החקר למציאת הגורם התמוטטות צמחי מזון

 52

 01/01/1980

בן-פורת שי

 נשק במחתרת

 38

 01/01/1978

בן-צבי נעמי

 השלבים בשפיטת נוער עברין

 15

 01/01/1974

בן-ששון רות

 הקיבוץ הדתי תולדותיו הותפתחותו

 174

 01/01/1988

בקר יונה (עפרוני)

 משפחת אנשי בראשית; תולדות משפחת בקר בתקופת העליה השניה

 182

 01/01/1986

בר"ט אהרון

 מחקרים בפעילות קוטל הפטריות ציפוליטן על מחלת החלדתבגזר

 106

 01/01/1984

ברוכי לאה

 גישת אופשן - מהשקפה למעשה.

 221

 01/01/1993

ברוכי שלומית

 גאולת אדמות בעמק בית שאן 1942-1936

 89

 01/01/1983

ברזילי יואב

 תקנון ונושא

 6

 01/01/1972

ברזילי שרית

 העברי; רומן הסטורי לבני הנעורים

 143

 01/01/1986

ברטוב חגית

 מעמד האישה ביהדות

 148

 01/01/1987

בריישע אסתר

 שיקום נכי צה"ל מבחינה חברתית - נפשית

 3

 01/01/1971

בר-כתר צופיה

 בטהובן סונטת מס' 25  בסול מז'ור אופוס 79

 151

 01/01/1987

ברמן יניב

 סרט וידאו קצר - יום אחד בשדה התעופה

 188

 01/01/1990

ברמן מאיר

 דישון חנקני ע"פ בדיקת הטוטרות בפימה 5-5

 166

 01/01/1988

ברשלום שלמה

 חידוש הקרבת הקורבנות בזמן הזה

 11

 01/01/1974

גבעון אילן

 דישונים בחיטה

 118

 01/01/1985

גדסי עדה

 עלית היהודים מתימן לארץ ישראל בין 1948-1918

 113

 01/01/1984

גודמן מוטי

 מעקב אחרי גידול אגוזי אדמת מזן שולמית בעמק בית שאן

 72

 01/01/1982

גוטליב אילנית

 לבלוב, פריחה וחנטה ברימון; השפעת ציאנאמיד וג'יברלין על תהליכים אלו ועל הפרי.

 121

 01/01/1985

גולד יוסף

 ארץ ישראל ב"הכנסת כלה לש"י עגנון"

 25

 01/01/1975

גולן תמר

 פדיון ילדים יהודיים מידי נוצרים בפולין לאחר השואה

 10

 01/01/1974

גורודצקי ענת

 קהילת יהודי שודיה עבר ועתיד

 88

 01/01/1984

גינזברג אילון

 קסם סיני

 218

 01/01/1957

גלס אילה

 דמותה של מרים במדרשי חז"ל

 79

 01/01/1982

גלס ורד

 פיזור אוכלוסית ההליותיס בצמח הכותנה

 107

 01/01/1988

גמליאל איל

 שינוי פיקוד חשמל בלוח מערך גזר לפיקוד ע"י בקר

 157

 01/01/1987

ג'קסון איתן

 מחקר למציאת הגורם לנפילת נבטי פטוניה והדברתו

 131

 01/01/1983

גרטמן אפרת

 אויבים טבעיים של מזיקי כותנה

 198

 01/01/1990

גרינשטין זיוה

 שורשים - משפחת נדואף בד'מאר שבתימן

 61

 01/01/1981

דאובה חנוך

 בדיקת זני כותנה חדשים והשוואתם לזנים מסחריים

 227

 01/01/1998

דביר גלית

 ילדי טהרן במחנה מעבר ובארץ

 194

 01/01/1991

דדין שלומית

 מערכת התגובות הנפשיות של האסיר היהודי במחנה הריכוז

 212

 01/01/1995

דודסון רותי

 הגורמים המשפיעים על הברירות בין הזנים בכותנה

 185

 01/01/1988

דוידי אורית

 מהות האדם השואה בין השקפותיהם של הרמב"ם והרב שולוביצ'יק

 128

 01/01/1976

דרורי רבקה

 החינוך בקיבוץ הדתי

 7

 01/01/1973

הולצר יהודית

 ההבט החברתי של בעית הקשיש

 28

 01/01/1976

הופמן אילנה

 תזונה השוואתית לעגלות בגיל גמילה

 117

 01/01/1985

הורן עדי

 השוואת מלכודות פרומון וצבע לאיתור אוכלוסית זבוב הזית במטע זיתים

 110

 01/01/1984

הישראלי אלקנה

 השפעת נוזל הזירמה על השינויים בהטלה ובפוריות של להקת עופות המוזרעים באופן מלאכותי

 16

 01/01/1974

הלפרין כרמל

 המרד במחנה ההשמדה סוביבור; הסירות לפריצתו והערכת תוצאותיו

 202

 01/01/1994

המל טל

 אידה נודל שלנו, תל אביב, נשות ישראל למען אידה נודל

 58

 01/01/1981

הקטר דורון

 שעון אלקטרוני מעורר

 49

 01/01/1980

הקטר ענבל

 השתלבות החרש בחברה השומעת

 140

 01/01/1986

הקלמן חנה

 פיתוח מערכת סלקציה ובידוד מוטנטים עמידים בחומר אנטיביוטי Q 418

 81

 01/01/1982

הקשר ענבל

 המעבר מרודגס ליבנה

 29

 01/01/1976

הראל כנרת

 ילדים עיוורים ופגועי ראיה

 114

 01/01/1987

הראל עינת

 בעיות נפשיות וחברתיות של חולה דיאליזה

 26

 01/01/1982

הרטום הילה

 על שלוש נשים

 150

 01/01/1987

הרטום נועה

 הגרים סן-ניקנדרו

 108

 01/01/1984

הרלבן איריס

 השפעת ריסוס באגרו ליזר על התפתחות יבול כותנה

 144

 01/01/1986

הרמן דני

 השואת תחלואת סרטן בין תושבי בית שאן לתושבי הקיבוצים המטופלים ע"י אותו הרופא

 120

 01/01/1985

הרצל ראובן

 קהילת ואץ

 45

 01/01/1979

וינטר חגית

 מעשה של הקב"ה לחינוך הנביא

 48

 01/01/1977

ויסמן חנה

 חיים וחורבן משפחתי על רקע העיירה סאקאלט

 138

 01/01/1984

ורטהים דליה

 הישוב היהודי בבית שאן בתקופת המנדט

 64

 01/01/1982

זהבי חיים

 השם במקרא

 23

 01/01/1975

זליגמן רבקיב

 חיים דתיים בקיבוץ חילוני

 9

 01/01/1974

זלקינד ישראל

 ריסוס באנטיטרנספיריט "פולקוט" לצמצום השקית והגדלת,הפרי בתפוח מזן יונתן

 63

 01/01/1981

זקס מרדכי

 ניסויים בתגובת התפוח למשטרי מים שונים

 18

 01/01/1974

חלמיש יעקב

 השפעת הזרחן על החיטה בשלבי הגידול הראשונים

 32

 01/01/1976

חן אבנר

 תקופת ההשכלה ומלחמת אמיתות ספר הזהר בתימן

 181

 01/01/1989

יבנה עבודה משותפת כתה י'

 ראיונות עם ניצולי השואה

 40

 01/01/1978

יהושע מרים

 השפעת משך זמן ההדגרה על איכות האפרוח

 164

 01/01/1988

יורב יכין

 מעקב צמיחה אחר אבטיח מזן טריפלואידי (331)  ללא גרעינים

 134

 01/01/1986

יורב שפרה

 מעקב אחר מחלות עלים בחיטה

 69

 01/01/1982

ימיני עופר

 לוח תוצאות אלקטרוני

 94

 01/01/1983

ימיני רנה

 תפיחה, נביטה ושלבי גידול ראשוניים של כותנה, תירס ושעורה, בתמיסות ששמה (4NH) 2 504  ו- .KCE

 226

 01/01/1998

יעקבס גלילה

 שמשון - שופטים פרק י"ד- ט"ו

 67

 01/01/1982

יעקבס נפתלי

 השפעת גיזום כותנה על התפתחות הצמח והיבול

 171

 01/01/1988

יערי דרורית

 התפתחות הילד בגיל הרך

 153

 01/01/1987

כנעני נעמה

 בית דסברג 1948-1945

 51

 01/01/1980

לובסקי אלימלך

 בדיקת האפשרות לשיווק דקל נור על שרביטים מפרי העמקים הצפוניים

 75

 01/01/1988

לוי מרים

 אימון כלבים

 30

 01/01/1976

ליברמן רמי

 ניסוי להדברת נמטודות בחיטה ע"י ציפוי הזרעים בקוטל נמטודות

 180

 01/01/1989

לייטנר זהבה

 אשמה וסבל בשני מחזור של ארתור מילד

 26

 01/01/1975

מאור דפנה

 מנהיגות בחברת הילדים

 39

 01/01/1978

מבצרי גילי (זליגמן זיון)

 חינוכם של ילדים ונוער ניצולי השואה בדרכם ארצה

 8

 01/01/1973

מבצרי זאב

 קיבוץ עין צורים בגוש עציון תשרי תש"ז-אייר תש"ח

 165

 01/01/1988

מבצרי שני

 יהושע שטמפר, חלקו ביסודו בראשיתה של פתח תקוה (ביוגרפיה הסטורית ישובית)

 60

 01/01/1981

מובסוביץ גינה

 הגטים של שוני ושויון בסיפור HARNIZON BERGIZON

 169

 01/01/1988

מובסוביץ שמעון

 הסרת קדקדים ראשיים בכותנה כה== לנזק של מציק הנקרא "זיפית" והשפעתה על ההתפתחות הצמח והיבול.

 83

 01/01/1982

מונצרר גלית

 בדיקת השפעת האינטרפירון על הגנים המבקרים את התאמת הרקמות בתאים סרטניים של עכברים (גנים

 187

 01/01/1990

מונצרר נירית

 השפעת הגרייה תחושתית על ההתפתחות והתנהגות של תינוקות עד גיל שנה.

 162

 01/01/1988

מושקוביץ זהר

 שימוש בטכניקות אינפרא - אדום לאיתור בעיות למחלות בלול

 177

 

מילטיד עידית

 מעמד האשה בקיבוץ חילוני ובקיבוץ הדתי

 222

 01/01/1998

מילר אורלי

 תופעת ההחזרה בתשובה של בני קיבוץ: השוואה וניתוח עםמקורות יהודיים וע"פ הבטים חברתיים ואישיים

 207

 

מלכה יחיאל

 השואת קצב צבירת חומר יבש וגורמי צמיחה ליבול גרעינים בצמח החיטה משני זנים בתנאי מחיר שונים.

 135

 01/01/1986

מלכה יעל

 מופע הצבע הצהוב באיריסי השושן והורשתו וכן תורשת הקווקוו, הניקוד והכתם.

 197

 01/01/1991

מלר נחום

 השפעת תוספת ניאצין למנות פרות חולבות (לפני ואחרי ההמלטה) על תנובת החלב ומרכיבים בדם

 125

 01/01/1988

משען, מונטיפיורי חי

 הלכות עבודה בהגותם של אנשי תורה ועבודה (הלכות עבודה בשביעית ובשבת)

 130

 01/01/1986

נורוק מיכל

 הויכוח הפוליטי והציבורי סביב הסכם "השילומים"

 161

 01/01/1988

נוריק אביתר

 בדיקת כדאיות השימוש במזונות משקיים עתירי אנרגיה להזנת פרות גבוהות תנובה

 98

 01/01/1983

ניר רפי

 מידת הברירנותצ של מספר קוטלי עשבים המקובלים בגזר ובתפוחי אדמה

 20

 01/01/1984

נעמן אליאב

 השפעת קוטלי עשבים שונים על הדברת הדטורה ומעקב אחריגדילתה

 126

 

סיגורה נורית

 הקיבוץ הדתי

 199

 01/01/1992

סימון אורי

 תגובת תירס לפופקורן - למנת המים העונתית

 104

 01/01/1984

סעד כתה ח' ט'

 המחתרת לח"י בישראל

 41

 01/01/1978

ספראי נעמה

 כיסוי הראש לנשים בתקופת המשנה והתלמוד במסגרת עבודתגאטוטפ בלימודי ארץ ישראל

 214

 01/01/1996

ספראי עדי

 רודגס

 223

 01/01/1998

סתו לאה

 תגובת עשב רודוס לביקטור בחיידקים קשרי חנקן מהסוג אזופירילום

 86

 01/01/1983

עברון יואל

 התנאים המשפיעים על חדירות הפטריה "קשרון הפטטה" בזני תירס-פופקורן שונים.

 95

 01/01/1983

עברון מרים

 דמותו של הפרופסור משה דוד קאסוטו

 142

 01/01/1986

עברון נתן

 העופות הטמאים בתורה וזהוים

 21

 01/01/1975

עובדיה טובה

 תפקידם ההגנתי של המקרופיג'ים בפני התפשטות גרורות סרטן בגוף

 100

 01/01/1983

עוזרי יוכבד

 על התבגרות במשקפי הספרות על שלשה הבטים בגיל ההתבגרות והופעתם בשלוש יצירות ספרותיות

 168

 01/01/1988

עמיר נדב

 הגמעת בני בקר במינקת אוטומטית בשני מועדי גמילה שונים

 156

 01/01/1987

עמית טל

 דפונות מן העבר בנבי דניאל; אתר התישבות רב תקופתי בהרי יהודה

 215

 01/01/1996

ענברי שאול

 חוקיות בסדרות פיבונצ'י

 122

 01/01/1988

פארן תמי

 בני דרום; מקיבוץ למושב שיתופי: מניעים, ביצוע, תוצאות.

 220

 01/01/1995

פולבין מוטי

 בחינת משטרי השקיה ודישון בטיפטוף אינטרסיבי בכותנה

 146

 01/01/1988

פוני דינה

 התנהגות ופעילות תאים נורמליים בהשואה לתאים מותמרים

 183

 01/01/1973

פוקס מאיר

 הכנת תכנית פרולוג בעברית עבור מחשבי האפל - II

 173

 01/01/1988

פורת אורי

 השפעת פריחת ההדרים על ביקורי דבורים באבוקדו

 217

 01/01/1997

פורת עמית

 השפעת מרווחי שורות על יבולי נר לילה סתוי ואביבי

 160

 01/01/1987

פז חיה

 פרקים בתולדות עמק בית שאן ערב ההתישבות היהודית

 209

 01/01/1983

פז ליאת

 שילוב ילדי המושבים בית יוסף וירדנה בבית הספר המשותף בשדה אליהו

 65

 01/01/1981

פינרי כלנית

 גרעין משימתי-דתי בירוחם; חזון מול מציאות

 195

 01/01/1990

פלד אלון

 מחנות המעפילים בקפריסין

 2

 01/01/1974

פלנצר, שרת צביה

 שינויים חברתיים ותרבותיים בעולם היהודי והשפעתם על תולדות משפחתי

 116

 01/01/1986

פרטוש מזל

 קסטנר שטן או מושיע

 203

 01/01/1987

פרידמן דרור

 שילוב חומרים ברירניים ובלתי ברירניים בהדברת עשבים קשי הדברה בכותנה

 158

 01/01/1987

פרלמן נתנאל

 הקהילה היהודית במצרים לאור שו"ת הרמב"ם

 5

 01/01/1972

פשחור יפתח

 תכנון ענף המדגה לאור חידושים טכנולוגיים בניצול קרקע ומים.

 68

 01/01/1983

צונץ רוני

 חסידי אומות העולם - המניעים לפעולתם

 193

 01/01/1991

צור עוזי

 הערכת אמינותה ורגישותה של שיטת רמת החנקן בקרקע בגידול תפוחי אדמה בעזרת שואבי חמיסה

 112

 01/01/1984

צינור זהר

 הקיבוץ הדתי - זרם יהודי בציונות הדתית

 136

 01/01/1986

צ'מבליסטה אורנה

 אריגה בדואית

 149

 01/01/1987

קובלינר דגנית,

 הדברת מכרסמים באמצעות תנשמות

 102

 01/01/1984

קול אורנה

 ילדי הדיאליזה - מחלתם והשלכותיה

 184

 01/01/1987

קום חיה

 ואלה שמות ... שמות פרטיים, בחינתם, מובנם והשפעתם על נושאיהם.

 91

 01/01/1983

קורן זאב

 גידול כותנה בשיטת הגבלת נפח בית השורשים באדמה חולית לאחר גידול חיטה לתחמיץ

 105

 01/01/1984

קיזר ורדית

 התגובה החיסונית בזקנה: נסיונות לברור הבסיס התאי לשינויים בתגובת השתל נגד המאכסן בעכברים זקנים

 13

 01/01/1974

קייזר גידי

 פרשת אניות המעפילים

 33

 01/01/1977

קלין יעקב

 חיי הסיקסק והתנהגותו בעונת הרביה

 139

 01/01/1986

קלין שמואל

 מחשבות שהתחפשו לשירים

 212

 01/01/1975

קסוטו חנה

 אדום עולם אשר נברא (סרט אנימציה)

123

 01/01/1985

קסטרו מלכה

 מחנה הילדים היהודי בטהרן

 47

 01/01/1977

קסלר אלון

 ההבדל בין הסידנית והסיד ככופרים והשפעתו על ביצועי פרות חולבות

 109

 01/01/1982

קפלר ניר

 פיתוח יריעות פוליפרופילן מתכווצות לאריזת בעלות תכונות משופרות

 145

 01/01/1986

קרול שאולה

 השפעת יישום קוטל בנמטיבות אדברום על גדול הגזר

 78

 01/01/1982

קריק שרון

 ההתמודדות עם מחלת ה ;C.F  תאור מקרה של חולה ומשפחתה

 186

 01/01/1989

רבלין אלי

 יחסי ברית המועצות - ישראל

 24

 01/01/1975

רבלין אסף

 חליבה בשבת

 12

 01/01/1974

רגב צופית

 השוואתם יעילותם של חומרי חיטוי שונים על השמדת גורמי זיהום שעל קליפות ביצי הרביה ועל איכות הבקיעה

 216

 01/01/1996

רובינשטיין אורית

 הבשמים והכופר במקורות זיהויים ושימושם

 80

 01/01/1982

רובינשטיין יאיר

 הדברת עשבים בגידול אגוזי אדמה בדיונות

 141

 01/01/1986

רוזמן מירב

 השפעת פלורפלובנול על חנטת פרות לריכוז היבול במלון

 111

 01/01/1984

רוזנטל גלי

 תורה ועבודה כפי שהוא משתקף בתקופת חז"ל ימי תחיה הציונות והקמת המדינה בימינו אנו

 205

 01/01/1990

רוזנטלר יעל

 שיקום הילד החרש בארץ

 35

 01/01/1977

רותם יפתח

 השפעת קוטלי עשבים שונים על הדברת הדטורה והתפתחות הכותנה.

 93

 01/01/1983

ריין צפורה

 "תמול שלשום" של עגנון מול "תמונתו של דוריאל גריי" של א. וילד

 74

 01/01/1980

רייס גולן

 השוואה בין שיטות חיסון שונות למחלות ניו-קסל

 213

 01/01/1996

רפאל מרים

 השפעת גידולים קודמים במחזור על התפתחות ויבול הכותנה

 189

 01/01/1991

רפל בנימין

 מעקב אחר התפתחות שורש הכותנה בתנאים שונים

 19

 01/01/1974

שגיא שילה

 השוואה בהתפתחות זני החיטה: שפיר, לכיש, ברקעי ו-ו551בכושר ההנבה שלהם בתנאי משק עין הנציב בעמק בית שאן

 AVS 119

 01/01/1985

שדיאל יהושע

 יהושע כהן; פעולותו בלח"י בשנים 1948-1936

 178

 01/01/1989

שולב ישורון

 שעון עצר ספרתי

 50

 01/01/1980

שור דן

 "המשחק במקרא"

 44

 01/01/1972

שור יפעת

 הדברת גומא - הפקעים בציפרל בשדות כותנה המושקים בהמטרה

 191

 01/01/1991

שחק אורית

 ההתישבות בקיבוץ הדתי עם מלחמת העצמאות (מרודגס - שלוחות)

 59

 01/01/1982

שחק רונית

 יחסי שיתוף בין קיבוצים חילונים וקיבוצים דתיים בעמקבית שאן

 46

 01/01/1980

שטינמץ נדב

 שימוש באנטיטרנספירנט "פוטקוט" במטע תפוחי עץ ענה ובתפוחי אדמה אפטודייט

 53

 01/01/1980

שלה אשד

 לכידת מירבית של אש זרת של זיפית כעזר להדברת מזיקים

 176

 01/01/1989

שלוי רמה

 השפעת האבקת דבורי הדבש על אירוח סיבי צמח הכותנה

 224

 01/01/1997

שלומי רונית

 מחלת הכרסמת (צליאק): מהותה והשלכותיה

 96

 01/01/1983

שמאי יפה

 בין שואה והמילה הכתובה... על פי כמות סיפורים הקצרים של א. אפלפלד וסביון ליבריכט

 204

 01/01/1995

שמעון גלית

 מערכות טהור מים, ביוב וברכות דגים

 196

 01/01/1991

שמעוני רחל

 השפעות ביקור בישראל על שינוי בדעות, עמדות והתיחסותשל קבוצת בני נוער בתכנית "בני אמונה" במשק ניר גלים

 27

 01/01/1976

שמר יום טוב

 השפעת יחוד הדבורית על תנובת הדבש

 107

 01/01/1984

שניאור בנימין

 מטרד עופות בנמל תעופה בן גוריון ודרכי המלחמה בהם

 206

 01/01/1982

שניאור יואל

 גיוס מתנדבים מוגבלים לצה"ל

 179

 01/01/1989

שפירא יחיעם

 התפתחות הסוס הערבי בארץ

 133

 01/01/1986

שפירא יעקב

 מעקב אחרי טיפול אנטיביוטי ביובש בנגיעות תת-קלינית בפרות

 99

 01/01/1983

שפירא מירב

 משמעות הזקנה בתהליך התפתחותי אישי וחברתי בחיי חברי הקיבוץ

 62

 01/01/1981

שפר חנוך

 יחסו של הנוער הישראלי אל הפרט הערבי

 56

 01/01/1974

שפר חנוך

 שירים

 542

 01/01/1980

שריד ברק

 מחלת האסטמה מזוית ראיה אישית

 200

 01/01/1987

שריד דגנית

 הקשר בין דלקת מעיים דמית למצב הכללי ומערכת החיסון של ההודי

 192

 01/01/1991

שריד רמי

 בדיקת יעילותם על מספר קוטלי עשבים בגינת פרחי הנוי

 34

 01/01/1977

תגרי אבישג

 קבוצת בארות יצחק בנגב כפי שהיא משתקפת בזכרונות בני הדור השני

 101

 01/01/1983

תגרי צביה

 הפרוכת

 152

 01/01/1987

תגרי רעות

 שמות משפחה ומשמעותם

 124

 01/01/1988חסר רכיב