תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ארכיון הקיבוץ הדתי - רשימת עבודות מחקר

20/01/2006
ארכיון הקיבוץ הדתי - רשימת עבודות מחקר

עבודות המחקר בארכיוננו כוללות עבודות אקדמאיות  או עבודות חקר אישי שנעשו מחוץ לאקדמיה


 

 תנועות הנוער היהודיות בגמניה בין שתי המלחמות קמרדן ועזרא - גרמניות מול יהודיות, לאומיות וציונות

 

 01/01/2004

בן יעקב יוחנן

 מחלקת ההר - פרשת ה-ל"ה

 196

 01/05/2004

אדלר בנימין

 עזרא. RUZ SEDNUBDNEGUJ NEHCSIDEUJ XODOHTRO SENIE THCUHCSEG EID.KILBUPER RERAMIEW RED TIEZ

 98

 01/01/1992

אדלר יורם

 ברכה על:"הרואה מקום שנעשה בו נס"

 116

 01/01/1985

אדמנית גדעון

 עקרונות בישותו ההלכתית של צוריאל אדמנית ויישומם בבעיות חברתיות וצבוריות.

 67

 01/01/1989

אולמן חוה

 מרודגס עד טירת צבי;מאבקים להגשמה ולקיום בשנות מאבקו של הישוב .1939-1936

 121

 01/01/1985

אופיר נחמה

 מעבר מקיבוץ למושב שיתופי ניר עציון בשנים תש"י - תשי"ג 1953-1950

 47

 

אזולאי משה

 הגנת ה"חזקה" במשפט העברי

 147

 01/01/2000

אזולאי משה

 ההפלה המלאכותית במשפט העברי

 148

 01/01/2000

אחיטוב יפה

 תהליכי הזדקנות בקבוצת יבנה

 34

 01/01/1984

אחיטוב סיגל

 מוסיקה בתנועה הקיבוצית

 64

 01/01/1989

אילון יהודה

 בעיות אידיולוגיות ארגוניות ומבניות בציונות הגרמניתמראשיתה עד מלחמת העולם הראשונה.

 69

 01/01/1981

אילן נחם

 היחס להלכה בהגותו של צוריאל אדמנית

 1

 01/01/1979

איתן יואב

 טיפוח גזע אם של פטמי עופות, לפי דגם אופטימלי גנטי כלכלי

 27

 01/01/1982

אלעד צבי

 התארגנות ציבורית בגטו לודז'

 164

 01/01/1984

אמיד יעקב

 זהותם הדתית של מתבגרים בתנועת "הקיבוץ הדתי"

 95

 01/01/1993

אניקסטר שיפרה

 תחושת המצב בשליטת פרקי הגפה העליונה, כתף, מרפק, שורש כף היד

 81

 01/01/1989

אסולין אילן

 מיקומה של ההלכה בהתישבות הדתית

 82

 01/01/1990

אקרט תמר

 הציונות החלוצית באיטליה בין שתי מלחמות העולם

 1

 01/01/1970

ארד אריה

 ההתישבות הקיבוצית החרדית בארץ ישראל וייסוד קבוץ חפץ חיים

 77

 

אריאב חיה

 הנשים של קבוץ יבנה - הסיפור שלא סופר

 143

 01/01/1999

אריאב חיה

 שדה תעופה של עזה "מנחת קרני"

 144

 01/01/1999

אריאל ברונשטיין שרה

 משה אונא בשדה החינוך הדתי

 178

 01/01/2003

אריכא אודי

 תוצר וצריכה בקיבוץ הדתי השוואת נתוני התוצר הצריכה ההכנסה הפנויה והחיסכון בקיבוץ הדתי לפני נתוני הקיבוצים והמדינה

 112

 01/01/1985

ארליך יעל

 רכישת קרקע והקמת ישובים באיזור "יבנה"

 41

 01/01/1986

ארנון ישי

 תנועת "החלוץ" בטריפולי וקשריה עם הקיבוץ הדתי

 

 01/01/1990

ארנון ישי

 התנועה הציונית הדתית - פעילותה בצפון אפריקה ולמען העלייה של יהדות זו לישראל (1956-1943)

 166

 01/01/1997

אש יוסי

 הרב בקיבוץ הדתי

 70

 01/01/1990

באואר זאב

 החזית הדתית המאוחדת וההיערכות הרעיונית והפוליטית של הציבור הדתי עם הקמת המדינה

 186

 01/01/2004

באומל אסתר יהודית

 הילדים הפליטים היהודים בבריטניה

 16

 01/01/1981

באלף מיכה

 המצא מנוחה נכונה לזעקה ולתקוה

 174

 01/01/2002

בן גל יוסי

 בין תורה ועבודה לתורה עם דרך ארץ

 51

 01/01/1986

בן טולילה יוסי

 כופין על מידת סדום: באור מושג הלכתי עין צורים, ישיבת הקיבוץ הדתי

 75

 01/01/1987

בן שמואל צבי

 אפקט הכולסטרול בקיבוץ טירת צבי

 179

 

בר דרומא מנחם

 צמחי תבלין מרפא ובושם, משרד החקלאות

 55

 01/01/1988

בר לב מרדכי

 בוגרי הישיבות התיכוניות בארץ ישראל בין מסורת וחידוש

 11

 01/01/1977

ברוכי נחום

 רמת השומרון ראשיתה של קב' בארות יצחק

 109

 01/01/1994

ברוכי נחום

 בארות יצחק בנגב

 119

 01/01/1995

ברוכי נחום

 פעילות הקיבוץ הדתי בתחום הבטחון בתקופת המנדט

 130

 01/01/1997

גדיש יעקב

 קריטריונים לפתוח שרותים יצרניים להשקעות במשק בקיבוצי

 2

 01/01/1967

גדיש יעקב

 עיונים בבעיות הצריכה בקיבוץ (היבטים כלכליים ומנהליים) היחידה הבין קיבוצית להדרכה כלכלית 1971

 26

 01/01/1971

גדסי חגית

 זמן תגובה לגיבוי חזותי כפונקציה של החימוספריה מקבלת הגירוי של גיל, מין והיד המגיבה אצל אוכלוסיה קיבוצית ומוגנית

 56

 01/01/1988

גדסי חגית

 זמן תגובה לגירוי חזותי כפונקציה של ההימוספריה מקבלת הגירוי של גיל, מין והיד המגיבה אצל אוכלוסיה קיבוצית הומוגנית

 56

 01/01/1988

גדעון לוי

 הקרב על טירת צבי, אדר א' תש"ח 16  פברואר 1948

 73

 01/01/1990

גודשמיט יונתן

 תנועת המזרחי - מפד"ל בין השנים 1983-1948

 150

 

גולדמן אליעזר

 חובות מידות פרגמטיסטיות; עיון משווה בתורת המידות של צ.ס. פירס, י. ג'ימס, ג. דיואי וק. לואיס

 20

 01/01/1980

גיל ורדה

 תנועת בח"ד בגרמניה

 8

 01/01/1978

גימלשטין ענת

 ההבדלים בתפיסת ההלכה מבחינת התיחסותם לקיום משק עצמאי במסגרת החיים הקיבוציים הלכה למעשה.

 33

 01/01/1984

גרוס-רום שלוית

 האידיאל החינוכי של מייסדי הקיבוץ הדתי במבחן הימים.

 80

 01/01/1989

גרינבוים רחל

 מעמד האישה בקרב הציבור הדתי לאומי במדינת ישראל היום, והשינויים שחלו במעמדה במשך הדורות.

 45

 01/01/1987

גרינברג צפורה

 ההתישבות הגושית של ישובי הפועל המזרחי הלכה למעשה

 22

 01/01/1979

גרינברג צפורה

 התקבצות גאוגרפית של ישובים דתיים בישראל

 96

 01/01/1986

גרינהוט זאב

 הקיבוץ הדתי - שורשים, מטרות, ובעיות פלמחים

 4

 01/01/1980

גרינהוט זאב

 ישובים במערכה כפר דרום פלמחים

 12

 01/01/1981

גרנק רות

 קווים לפרשת חייו של חלוץ מכפר עציון. פרשת חייו של חמי שלום גרנק הי"כ

 10

 01/01/1991

דאלק דינה

 שליחים ושליחות של התנועה הקיבוצית בטוניס

 83

 

דנגור נירה

 מעקב ארוך טווח אחר חברי קיבוץ בעלי נכות גופנית שהיו בקשר עם התחנה לייעוץ ושיקום של ברית התנועה הקיבוצית בשנים .1980-1971

 61

 01/01/1983

דנגור נירה

 מעקב ארוך טווח אחר חברי קיבוץ בעלי נכות גופנית שהיו בקשר עם התחנה ליעוץ ושיקום של ברית התנועה הקיבוצית

 61

 01/01/1983

דסברג אלי

 זכרונות: הכשרת המזרחי בהולנד 1943-1918  ובהולנדיה המרכז לחקר יהדות הולנד, 1979-1978

 39

 

המל שרה

 שלום לך מאיר אחי היקר והחביב

 

 01/01/2005

המל שרה

 שלמה שכטר ז"ל

 157

 01/01/2005

המל שרה

 חברי עלומים מתגייסים למלחמת העולם השניה

 161

 01/01/2002

המל שרה

 סבא שַמו

 167

 01/01/2002

המל שרה

 קבוצת הכשרה כפר גדעון תרצ"ח ת"ש, לקט מקורות

 184

 01/01/2004

הרטום-גרין יפה

 סיפורה של מכורה

 129

 01/01/1997

הרטמן דוד

 השמחה שבתורה AROHT FO YOJ EHT

 44

 

הרץ חגית

 קליטת עליה בקבוצת יבנה העשור הראשון למדינה

 140

 01/01/1998

ובר שאול

 יחסן של תנועת הנוער של ארץ ישראל העובדת לגולה בתקופת השואה

 97

 01/01/1988

וולקן אורית

 גוש הקיבוץ התי בעמק בית שאן בשנים 1948-1960

 

 01/09/2001

ויס משה

 סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא

 3

 01/01/1978

ויצמן רחל

 חינוך ונוער בחברה אידיאלוגית

 94

 01/01/1992

ויצמן רחל

 תרבות הפנאי והנופש בחברה החרדית

 94

 01/01/1993

ון-דיק דינה

 גיוס בנות לצה"ל - דילמת הקיבוץ הדתי

 86

 01/01/1991

זיידין נורית

 החבֵרה בתנועת הנוער הציונית בין שתי מלחמות עולם

 153

 01/09/2000

זלוור אורבך שרה

 פרקי בני עקיבא בלוד'ז פולין בשנות הכליון וההשמדה

 187

 

זליגמן אברהם

 שנה ראשונה להתנחלות בשנת פרסום הספר הלבן של מקנולנד. מקרה שדה אליהו.

 118

 01/01/1988

זלקינד ישראל

 גן מרפאת קבוצת יבנה

 117

 01/01/1995

חגבי מרים

 אורח החיים במחנה העולים פרדס חנה וזיקת הגומלין בינו לבין המושבה פרדס חנה מהקמתו עד הפיכתו למחנה עבודה.

 124

 01/01/1997

חגבי מרים

 אורח החיים במחנה העולים פרדס חנה וזיקת הגומלין בינו לבין המושבת פרדס חנה והקמתו עד הפיכתו למחנה עבודה

 124

 01/01/1997

חג'בי מרים

 נפילתם ושיקומם של הקיבוצים הדתיים במלחמת השחרור

 145

 01/01/2000

חייקן פרץ

 חלקה משפחתית מדרשת רופין

 17

 01/01/1975

יגר מיכל

 אליהו קראוזה מנהל מקוה ישראל בשנים 1914-1954

 175

 01/01/2002

ילניק צבי

 המפד"ל משבר והתחדשות

 135

 01/01/1988

ימיני לאה

 עמדותיהם והתנהגותם של בני הקיבוץ הדתי כפונקציה של "מושג עצמי - ואידיולוגיה אפיסטמית"

 78

 01/01/1990

יעיר עקיבא

 אימוץ מוסדות איל"ן ע"י ילדי הקיבוץ וקיום קיטנות לילדי איל"ן בחופש הגדול בתור פעולה רצופה בשנה החינוכית

 177

 01/01/1998

ישר לאה סידר עידית

 תפיסות משפחה זוגיות ואינטימיות בקיבוץ בשנותיו הראשונות

 163

 01/01/2002

כ"ץ יונה

 תגובות הקיבוץ הדתי עם תגיע הידיעה על רצח העם היהודי באירופה.

 60

 01/01/1989

כ"ץ יונה

 הקיבוץ הדתי ומטרות שליחותו בקפריסין

 66

 01/01/1989

כ"ץ יונה

 הקיבוץ הדתי: סקירה מהתחלתו משנות ה- 20ועד לאחר מלחמת העצמאות

 88

 01/01/1991

כ"ץ יוסי

 רכישת הקרקעות בגוש עציון ומדרום לבית לחם.

 72

 01/01/1990

כהן טובה

 חפלת יום העצמאות (נוסח הקיבוץ הדתי)

 14

 01/01/1990

כהן ידידיה

 תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני הזוג

 18

 01/01/1980

כהן יואב

 התנהגות כלכלית של קיבוצים בתקופת משבר

 74

 01/01/1990

כהן רחל

 מנהיגותה של הבריגדה בקרב שארית הפליטה

125

 01/01/1996

כהן רחל

 מוסדות פנימיתיים באטליה לילדים ובני נוער פליטי שואה 1948-1943

 139

 01/01/1998

כלס חים

 ההתישבות הדתית בארץ ישראל בשנות ה- 20וה-30

 54

 01/01/1986

כרמון יוסף

 הבט על הדמוגרפיה הקיבוצית: בנים חוזרים

 42

 01/01/1985

לב ארי בתיה

 המכתב

 176

 19/01/2004

לבל חנה

 הבטים ספרותיים וגאוגרפיים מפרשת דוד אצל אכיש מלך גת.

 89

 

לבל חנה

 הילד היהודי בשואה - עיון בספרות ילדים

 89

 

לבל חנה

 שיבת דוד המלך לירושלים - לאחר מרד אבשלום

 89

 

לוי דני

 ההתישבות הגושית בעמק בית שאן במבחן המעשה קיבוצי הקיבוץ הדתי 1955-1948

 134

 01/01/1998

לזר רבקה

 הקיבוץ הדתי כמכשיר התישבותי

 58

 01/01/1989

לסלוי יאיר

"השחר" עולה!?

193

01/01/2004

לנדאו יסכה

 סקירת תהליך שינוי בביה"ס המשותף בקב' יבנה

 142

 01/01/1999

מאיר אהרון

 השפעותיהם של תהליכים פוליטיים חברתיים כלכליים ודתיים בקביעת דרכה של "עלית הנוער הדתי" בשנותיה הראשונות

 49

 01/01/1986

מאיר יצחק

 היסטוריה של מחזור שלם (מקווה ישראל מחזור ג')

 156

 

מטיביץ רותי

 תנועת בני עקיבא במצרים.

 132

 01/01/1998

מיזליש יוכה

 תולדות עין צורים בגוש עציון

 52

 01/01/1989

מיזליש פנינה

 הרב יצחק ניסבוים ויצחק ליגוש פרץ שני מאפייניים מרכזיים בפובליציסטיקה הספרותית במזרח אירופה בראשית המאה.

 87

 01/01/1988

מכון ליאו בק

 זכרונות, תעודות, יומנים מ 1850-1933

 

 01/01/2003

מכון ליאו בק

 זכרונות, תעודות, יומנים המאה העשרים

 195

 01/05/1994

נהלוני צבי (בס)

 מיומנו של מגויס

 151

 

נוימן ציפי

 חנוך למצווה בגיל הרך

 59

 01/01/1985

נוימן רוני

 הקיבוץ הדתי: צעדים ראשונים

 43

 01/01/1986

נוסבוים ברוך

 מעמד החבֵרה בקיבוץ הדתי בראשית דרכו, טירת צבי 1937-1940

 160

 01/01/2001

ניצן מלכה

 מקומה של ההלכה בהתישבות הקיבוץ הדתי בתחילת המאה ה-20

 90

 01/01/1992

ניר רחל

 שלבים ראשונים בהתארגנות "החלוץ המזרחי בפולין" בשנים 1927-1917

 

 

נעמן תמר

 כיצד נתכונן בקיבוץ לקראת "הגל השלישי"

 31

 01/01/1981

סטון לילו

 ציוני גרמניה בארץ ישראל לפני .3391 EROFEB ENITSELAP NI TSINOIZ NAMREG 1933

 120

 01/01/1955

סילברמן מרק

 החינוך בקיבוץ הדתי מראשיתו עד ימינו:הסטוריה ואידאולוגיה

 92

 01/01/1994

סלייטר אברהם

 ראשית של התנועה הקונסרבטיבית באמריקה מ"כלל ישראל לייחוד זרמי"

 122

 01/01/1984

סלייטר אברהם

 מסורת ושינוי - התנועה הקונסרבטיבית והקיבוץ הדתי בראשיתם

 136

 01/01/1998

סלע אברהם

 ערכי עבודה ביחסי עבודה ומיסודם על פי מקורות היהדות(התורה שבעל פה)

 37

 01/01/1984

סעדון חיים

 הציונות בתוניסיה

 131

 01/01/1992

ספראי אסנת

 שרה שטרן קטן, כלת פרס ישראל 1998 - על מפעל חייה

 173

 01/01/1998

ספראי דינה

 קריאה בתורה לנשים בשבת בת מצווה

 158

 01/01/2001

ספראי דינה

 יחסם של הוגי הציונות הדתית אל החילון

 270

 01/01/1998

עזיזוליוף בנימין

 תנועת הקיבוץ הדתי המפלגה הדתית הלאומית מאי בייניהו

 36

 01/01/1984

עמר גיא

 השפעתו של רב בית הספר על הכוון בוגרי כיתות יב' - הבדלים בין מרכז הרב והקיבוץ הדתי

 128

 01/01/1997

ענבל הקשר

 תכנית "השילוב" בישיבת הקיבוץ הדתי (מאת: ענבל הקשר, עידית אינגרס, מירי מרקוזה)

 111

 01/01/1994

פווה מלכה

 הדילמות הדתיות בבית הספר שק"ד בקיבוץ שדה אליהו, תשי"ב תש"ס

 183

 01/01/2004

פולק עינת

 דלמה בין ערכי הדת והסוציאליזם -שינויים בבית הספר הקיבוצי

 137

 01/01/1988

פוקס יצחק

 תנועת נוער ציונית בני עקיבא של אמריקה צפונית נתוח סוציולוגי

 35

 01/01/1960

פורת חנינא

 התגבשות הדרכים לרכישת קרקע בנגב ורישומה בספרי האחוזה

 71

 01/01/1990

פישבין שמחה

 מחניים מפתח לגליונות

 123

 01/01/1983

פלג גדעון

 השפעת האידיולוגיה והעקרונות על אורח החיים בקיבוץ הדתי

 15

 01/01/1981

פלס חיים

 בעיות החליבה בשבת בהתישבות הדתית בין שתי מלחמות העולם.

 82

 

פלס חיים

 פרשת העליה לביריה יא' - יד' אדר ב' תש"ו. 17-14  למרס .1946

 127

 01/01/1970

פלס חיים

 היחסים בין הקק"ל לבין יהדות הולנד תרס"ב-תש"א 1941-1902

 159

 01/01/2001

פלס חנה

 ש.ש.ש בקיבוץ הדתי: תופעת שנת השרות השלישית

 63

 01/01/1988

פניאל שרית

 הדת להלכה ולמעשה בברודרהוף ובקיבוץ הדתי - השוואה

 138

 01/01/1997

פרג יעל

 מוות ארגוני - קיבוצים שהתפרקו,מחקר באקולוגיה ארגונית

 141

 01/01/1999

פרידמן יעקב

 עבודותיו של יעקוב. פרוש למורה נירורוים מאת ר' זכריה בן שאלתיאל חן: המקום והחלל אצל אריסטו

 19

 01/01/1974

פרידמן עפרה

 הכתובה כראי חברתי

 172

 01/01/1999

פרייליך בן ציון

 למזכרת

 189

 01/01/2004

פרנק דבורה

 שמונה שניצלו על פי עדויות שהוקלטו

 99

 01/01/1991

פשחור חגית

 נשים בקיבוץ הדתי

 113

 01/01/1994

צבי צמרת

 התנועה הציונית בפולין - על הדוקטוראט

1B

 01/01/1995

צור יעקב

 האורתודוכסיה היהודית בגרמניה ויחסה להתארגנות יהודית וציונית.

 28

 01/01/1982

צור יעקב

 תנועות הנוער הדתיות בגרמניה

 46

 

צור רונית

 הקיבוץ הדתי א. התגבשות האידיאולוגיה בשלבים שונים להתפתחות ב. עמדות ומעשים בתחום הדתי בקיבוץ הדתי

 24 25

 01/01/1980

צוריאל אילת

 התפתחות המבנים וענפי המשק בקיבוץ יבנה והגורמים לכך

 53

 

צרורית אילה

 נוסח התפילות בתלמודיה

 126

 01/01/1997

קדם בן ציון

 הגורמים שהשפיעו על התפתחותו של הקיבוץ הדתי

 23

 01/01/1965

קולא טובה

 מקומה של הטלויזיה בפנאי של הקיבוץ הדתי

 82

 01/01/1990

קולא טובה

 חגיגת בת מצוה ולימוד גמרא לנשים בדפוסי חנוך ותרבותייחודיים של הנערה בקיבוץ הדתי

 107

 01/01/1994

קטוביץ דב

 קיבוץ סלבקוב כביטוי קוטבי לקולקטיב נפשי בקיבוץ הדתי

 13

 01/01/1971

קליבנסקי חגית

 קשר בין תכניות עתיד ובין השתייכות תנועתית גיל ומיןשל מתבגרים בקיבוץ

 114

 01/01/1993

קנולר רבקה

 הפעילות של קבוצות נוער ציונית דתית באירופה בתקופת השואה .1945-1939  סיכום סקר של מקורות ארכיונים מוגבלים בידי ר. קנולר תשמ"ז-תשמ"ח.

 62

 01/01/1989

רביד צפורת

 המעבר מהלנה משותפת להלנה משפחתית בקיבוץ יבנה

 48

 01/01/1987

רוזנברג לילך

 הפועלות הדתיות בארץ ישראל; בנין ארגון ומשקי פועלות-1920.1939

 133

 01/01/1989

רוזנברג לילך

 נשים ומגדר בציונות הדתית: ארגון, התיישבות וביטחון 1918-1948

 165

 01/01/2002

רוטשטין מנחם

 מושב העובדים הדתי של הפפועל המזרחי רעיון ומעשה בשנים תרפ"ה-תרצ"ה

 38

 01/01/1985

רז עמר

 מדיניות התישבות בקיבוץ הדתי אחרי 67

 79

 01/01/1991

רינמן ציפי

 שינויים בתפילה בהתאם לשינויים במציאות

 201

 01/01/1993

רכטשפנר אסתר

 התפתחות הספריה בקיבוץ יבנה.

 91

 01/01/1992

רפל חגית

 על דעת המקום

 155

 01/09/1998

שחק אריה

 אפיון ותדירות רב-עוברית בזרעי התמר מדרשת רופין, מגמת מטעים

 21

 01/01/1981

שטיין מרדכי

 עדותה של העדה: מכיסה הסטורית בקיבוץ הדתי על הקרבותתש,ח בקיבוצים הדתיים.

 106

 01/01/1993

שיפמן יאיר

 הפולמוס בין החרדים ובין הציונים מהקונגרס הציוני הראשון עד הופעת ה"פלס"

 105

 01/01/1980

שכטר ליאורה

 עמדה של תנועת הקיבוץ הדתי בשאלת גיוס הבנות לצה"ל

 110

 01/01/1994

שמי גליה

 הארעות אוטם בשריר הלב ומוות במחלות לב כליליים בקרב חברי הקיבוצים הדתיים לעומת קיבוצי התק"מ בשנים 1985-1970

 101

 01/01/1987

שמיר מיכה

 ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה: הסיגור להקמתה ודרך יסודה.

 85

 01/01/1981

שמלבק אילת

 שילוב המשפט העברי בחוקי מדינת ישראל

 146

 01/01/2000

שפט יעל

 גיוס בנות בקיבוץ הדתי

 57

 01/01/1988

שפירא חובב

 המעבר מרודגס ליבנה, הבטים בצורות ההתישבות

 149

 01/01/1994

שפירא יוסף

 הגות והלכה בתפיסתו של הרב ריינס

 168

 01/01/1997

שפר עם אסתר

 יציבות ושינוי בבית הספר התיכון של הקיבוץ הדתי

 68

 01/01/1988

שפר עם אסתר

 המערכת החינוכית של קבוצי הקיבוץ הדתי וקבוצי בארץ ישראל, מימד משווה.

 108

 01/01/1994

שריד יצחק

 מקפהן לשריד: ספוריסבא לזכרכם ולמענכם נכתבו השורות הללו קבוצת יבנה תשנ"ג

 93

 01/01/1993

שריד רמי

 על זכותם של בני ישמעאל לשבת בארץ ישראל עין צורים, ישיבת הקיבוץ הדתי.

 115

 

ששון משה

 גוש עציון - אידיולוגיה ונסיבות הקמתו, מושבות ההתישבות העברית בגוש עציון בתקופת המנדט

 29

 01/01/1983

תאנה אריאלה

 ההתישבות הגושית בישובי גוש עציון תש"ג-תש"ח הלכה למעשה

 65

 01/01/1989

תורן אסתר

 קבוצי ההכשרה בגרמניה, הדומה והשונה

 76

 01/01/1990

תורן שלומית

 דרכי פעילות בהוראה

 154

 01/01/1963

חסר רכיב