תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צירי המועצה

23/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
רשימת הצירים למועצה
בארות יצחק

כפר עציון

סעד

עלומים
ברוכי נחום

בן-יעקב יוחנן

ברנע אורן

מייזל ג'רמי
ברוכי שמואל

וייס אבי

גולן חנן

מייזל דבי
מיור מילכה

מרקוביץ ורדית

לזר אליאב

מלר שמריהו
פארן יחיאל

פורת אמיתי

לזר דני

נוי יאיר
פורת-לובושיץ עדנה

קידר שמואל

עברון שושנה

שטרן שרה
שניאור יוסי
עברון שרה

שקלאר עדילביא

קסלר חנן


בית רימון

אוברמן גלעד

רוזנטלר מיכה

ראש צורים
דיטש דריה

בולביק רותי

שלומי עופר

דרורי שמוליק
קר אלחנן

גילה מרדכי
שבט מורדיליפניק לייבל

סעד (מוזמנים)


טירת צבי

מילוא יעל

חנן פינקלשטיין

שדה אליהו
ארליך מייק

סטרשנוב ציפי

מיכל אחיטוב

בשיא נעמי
אשל תמיר

פלנזר יצחק

כרמל הלפרין

בשיא שאול
בן דוד גבי

רובינשטיין מאיר

קרול אריה

גינזברג שאול
דולב אבשלום

ריינמן יאיר
גלבוע רבקה
זיו כרמל

שטרן דני

עין הנצי"ב

טרופר מרים 2
כהן רעיה
אביישר יהודה

ליפשיץ מאיר
כספי יזרעאלה

מגדל עוז

איילי מדי

צונץ איתי
פוה מלכה

אינפלד עמי

וישניה אפרים

צרפתי רפאל
צביאלי עמוס

גיאת זוהר

צור ידידיה

רותם משהללוש עפרה

קרן גדליה

שורק שמעון
יבנה
קרן רחל


איתן יואב

מירב

רינות אורה

שדה אליהו (מוזמן)
אפרתי שמעון

בית-אריה גורי

שלו יעדו

תמרי דני
גדיש יניב

בן-נון רן

גלס משה

שפיר ירון

עין צורים

שלוחות
הראל דוד
אילן טובה

בן אבי רפי
חיות נח

מעלה גלבוע

אלכסנדר ללי

בן זאב טוביה
חפץ עמית

ביגמן אריאלה

בן-דב חגי

חרובי אילן
יהושע נחמה

לכר משה

דיאור יצחק

כהן גידי
נעמן מייק
סלייטר אברהם

ערמון מוני
פלק רפי
קריצ'מר יואל

פולסטר ג'ודי
רפל נחמיה
רייז משה

תורן דליה
חסר רכיב