תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ועדות הקבה"ד

23/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
ועדות הקיבוץ הדתי
(עידכון : א' בטבת תשס"ה, 13 דצמבר 2004 )
קרן הקבה"ד,קד"מ וקדח"ת
הנהלת שיבולת
ועדת השקעות שיבולת
צוות כלכלי
ועדת משק וכלכלה
מזכ"ל
מזכ"ל
יעקב גדיש
מזכ"ל
מזכ"ל
מנהל הקרן
מנהל הקרן
מישאל חיות
מנהל הקרן
מנהל הקרן
מרכז ו' משק
מרכז ו' משק
צביקי פורת
מרכז ו' משק
מרכז ו' משק
גזבר הקבה"ד
ג'ינג'י לנג


גזבר הקבה"ד
גזבר הקבה"ד
ידידיה צור
יעקב גדיש
יונתן בשיא
חנן קסלר
גדליה מלר
מישאל חיות
אבינועם מליק
יהודה אפרתי
אליעזר שפיר
צבי וגנר
שמשון כספי
גרשון שליסל
מיכל חן
צביקי פורת
הנהלת ארכיון

ועדת ביקורת קרנות מוסדות ומזכירות

ועדה מדינית-רעיונית
מזכ"ל

חנן קסלר

יו"ר-נחום ברוכי
מנהל הקרן

אבינועם מליק

מזכ"ל
עורכת עמודים

ידידיה צור

יוחנן בן-יעקב
יוחנן בן יעקב

צבי וגנר

הרב עודד ישראלי
שרה המל
עמוס צביאלי
נציג קב' יבנה
משה גלס


דב וולפה


משה ברוך


שי שטרן


חנן גולן


גרשון שפט


שרה עברון


תחיה תמרי


שרית שניר-חפץ


נציג מרכז יעקב הרצוג
הנהלת מרכז יעקב הרצוג

הנהלת מדרשת הבנות

הנהלת ישיבת מעג"ל

הנהלת ישיבת עי"צ
מזכ"ל

מזכ"ל

מזכ"ל

מזכ"ל
מנהל הקרן

מנהל הקרן

מנהל הקרן

מנהל הקרן
אנשי צוות מרכז הרצוג: גילי זיוון, טובה אילן, דוכי, יוסי וולוך

גזבר הקבה"ד

גזבר הקבה"ד

גזבר הקבה"ד
נציג ציבור: צביקי פורת

מרכז אגף משימתיות

מרכז אגף משימתיות

מרכז אגף משימתיות
נציג ישיבת עי"צ: הרב אלישיב קנוהל

אנשי צוות המדרשה: הרב אלי כאהן, רחל קרן, עוזי פז, רינה ראבינסאן

אנשי צוות הישיבה: מוטי תורן

אנשי צוות הישיבה: יכין אפשטיין. הרבנים יואל בן-נון, אלישיב קנוהלנציגי עיה"נ: מזכ"פ, מרכז משק

הרבנים: יהודה גלעד, שמואל ריינר,דוד ביגמן

נציגי עי"צ: מזכ"פ, מרכז משקנציגי ציבור: בריג'יט מילוא, אבשלום דולב

נציג מעג"ל: דובי מילר

נציגי ציבור: נח חיות, משה רזניק


נציג ציבור: דני תמרי

נציג מרכז יעקב הרצוג: דוכי
חסר רכיב