תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

החלטות - חזון

22/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
חזון הקיבוץ הדתי - ערכי ליבה

י"ז טבת, תשס"ה
‏‏29 דצמבר, 2004


ערכי ליבה
תנועת הקיבוץ הדתי במעגלים מתרחבים

תנועת הקיבוץ הדתי הוקמה כתנועה המאגדת קיבוצים דתיים המתנהלים כחברה דתית שיתופית שוויונית ברוח תורה ועבודה.
מתוך דבקות בערכי היסוד שהנחו אותנו עד כה ונוכח שינויים עמוקים המתחוללים כיום בחברה בכלל, ובקיבוצים רבים בפרט, רואה התנועה אפשרות שיתקיימו בתוכה זה לצד זה במעגלים מתרחבים, קיבוצים וקהילות דתיות ציוניות השואפים להגשים באורח חייהם בפועל את מכלול הערכים והעקרונות הבאים, כמקשה אחת:

ציונות דתית בארץ ישראל:
· חיים המבוססים על אמונה בתורה שניתנה לישראל ועל קיום מצוות;
· שילוב ערכים מהתרבות המודרנית בתוך בסיס הקיום התורני, מלכתחילה;
· הגשמת ציונות ביישובה ובבניינה החומרי והרוחני של ארץ ישראל.

צדק חברתי :
· מחויבות של הכלל והפרט, הקבוצה והחבר לערבות הדדית כוללת וממוסדת, המעוגנת בבסיס הקיום החברתי;
· שותפות בערכים ובנכסים כבסיס לעשייה תורמת לקהילה ולחברה;
· חברה החותרת לצמצום פערים כלכליים, וחבריה מקפידים על מניעת היווצרות פערים כלכליים עמוקים בינם לבין עצמם;
· חברה החיה מיגיע כפיה ורואה בכך ערך מחייב;
· חברה המחויבת לשוויון ערך האדם, לקידום מעמד האישה, ולהוגנות כלפי כל אדם;
· חברה המכבדת כל עבודה התורמת לבניינו של העולם;
· חברה המקיימת אורח חיים דמוקרטי.

עולם יהודי:
· מעורבות ואחריות לחברה היהודית ולמדינת ישראל;
· מעורבות ואחריות לעם היהודי.

תנועת הקיבוץ הדתי תמשיך ותבסס פעילותה תוך חתירה להגשמת ערכים אלו, אשר ישמשו נר לרגלי חברי התנועה ואלה המובילים אותה בכל הרמות;
ערכים אלה יבואו לידי ביטוי במעגל הפרט, ובמעגלי הקיבוץ/קהילה, והתנועה ברמות שונות. הן בפעולתם כלפי פנים, לחברי התנועה, ליישוביה ולקהילותיה, והן בעשייתם כלפי חוץ, למדינת ישראל ולעם היהודי;
בתוך מכלול ערכים אלו ממשיכה התנועה לראות בחברה המבוססת על שיתוף ושוויון ואי קשר בין תרומה לתמורה, דרך מועדפת להבטחת צדק חברתי, וכלי מוביל לביצוע משימותינו הלאומיות;
המועצה רואה בקיבוץ השיתופי את ליבת התנועה, מקור להשפעה ולחיזוק שאר התנועה .חסר רכיב