תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

החלטות כלליות

22/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
החלטות כלליות
ב"ה ג' טבת תשס"ה
(דצמבר 04)

1. המועצה הארצית הכ"ז של תנועת הקיבוץ הדתי, מתכנסת במעלה גלבוע ביום ג' בטבת תשס"ה – במלאת 75 שנים לתנועתנו. 75 שנים של בניין ויצירה, של התיישבות ועלייה, של טיפוח אדם וחברה ברוח ערכי "תורה-ועבודה".

2. נוכח סדקים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ודתיים, הנפערים ביסודות הקיום שלנו כאומה בארצה, אנו רואים עצמנו חיל חלוץ החותר לתרום לקיום הלאומי המשותף, מתוך הידברות של אמת ומתן ביטוי נאמן לכל הקבוצות, הגוונים והדעות המרכיבים יחדיו את הפסיפס האנושי של העם ושל המדינה.
התנועה תנקוט עמדה ותגלה מעורבות אקטיבית בשאלות ציבוריות - חברתיות ולאומיות העולות על סדר היום של מדינת ישראל.

3. תנועת הקיבוץ הדתי אשר קמה וקיימת על בסיס נאמנות לערכי הצדק החברתי וכבוד האדם – היונקים מתורת ישראל – מביעה דאגה עמוקה ממדיניות המובילה ליצירת פערים כלכליים-חברתיים עמוקים ביותר, מתופעת העוני המתרחבת והולכת בקרב שכבות רחבות ולעומתה העושר המופלג, הנצבר בידי מעטים. מציאות זו מערערת את דמותה היהודית של מדינת ישראל ומפוררת את הרקמה החברתית, שהיא מצע הקיום המשותף לכולנו.
הקיבוץ הדתי ייטול חלק פעיל במאבק למען מדיניות חברתית-כלכלית סולידרית, המושתתת על יסודות הצדק החברתי והערבות ההדדית.

4. אנו מחזקים את ידי חיילי צה"ל ומפקדיהם בעמידתם הנחושה במלחמה רוויית הדמים, אותה מנהלים אויבינו הקמים עלינו.
מתוקף תפיסתנו הלאומית-ממלכתית אנו שוללים כל ביטוי של סרבנות בשורות צה"ל, כמתחייב מערכי הדמוקרטיה המהווים בסיס משותף לנו, ומכורח המאבק הקיומי בו נתונה מדינת ישראל.

5. הקיבוץ הדתי שולח יד-אחים מוקירה ואוהבת למתיישבי חבל קטיף, המקיימים בגופם לאורך שנים את ערך ההתיישבות החלוצית בשליחות מדינת ישראל וממשלות ישראל. מכאן אנו תובעים מממשלת ישראל לנהוג באחינו אלה, בכל תכנית מדינית, כבציבור חלוצים נאמנים לעם ולמדינה.

6. מתוקף תפיסתנו היהודית והשקפת עולמנו הציונית, אנו רואים בעבודת אדמה בארץ ישראל ערך יהודי ציוני חשוב ומרכזי בחיינו. גם בעולמנו המודרני, המתועש והטכנולוגי, נותר על כנו הקשר העמוק בין האדם והעם לאדמתו, כברכה האמורה בתורה: "ונתתי מטר ארצכם בעתו... ואספת דגנך תירושך ויצהרך".חסר רכיב