תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

סדר יום

22/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
סדר יום –לוח זמנים
א. התכנסות והתארגנות - 8:30 – 9:15 ( חדר אוכל אירוח )

ב. מליאה חגיגית ( חדר אוכל )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
9:15 9:35 ברכות + קטע אמנותי קיבוץ, מועצה, תק"צ
9:35 9:55 מזכ"ל
. . בחירת נשיאות
. . בחירת ועדה מתמדת
ג. מליאת פתיחה : ( חדר אוכל )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
10:00 10:40 הרצאת פתיחה נח חיות
10:40 11:00 הצגת ניירות עבודה מרכזי צוותי עבודה
11:00 11:10 צעירים ונוער סיכום מרחב פתוח
11:10 11:35 תגובות הקהל
ד. הפסקה והתארגנות 11:35 - 11:45

ה. קבוצות דיון : 11:45 – 13:15

ו. ארוחת צהריים : 13:15 – 14:00 ( חדר אוכל )

ז. מנחה : 14:00

ח. מליאת דיון : ( חדר אוכל )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
14:15 15:30 ערכי ליבה
15:30 16:30 מעגל השותפים
16:30 17:30 הקבה"ד והחברה
17:30 18:00 זמן גלישה + הפסקה
ט. אירוח בישיבה : ( אולם מרכזי ישיבה )
שעת התחלה שעת סיום פעילות הערות
18:10 18:15 ברכת הישיבה ראש הישיבה
18:15 19:00 הרצאה - זבולון אורלב אתגרי הציונות הדתית
י. ארוחת ערב + ערבית: 19:00 – 20:00

יא. מליאת סיכום והחלטות. 20:00 – 22:00 ( חדר אוכל )
חסר רכיב