תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מה נשמע בניר עציון?

02/08/2006
עמודים תמוז - אב תשס"ו (705) 8
מה נשמע בניר עציון?
(מעובד מתוך המצגת שהוצגה בפני המזמו"ר)

בתוך חורש טבעי, על השלוחה המערבית של הכרמל, צופה אל הים ועל מבצר עתלית ההיסטורי, שוכן משק ניר עציון. בשנת תש"י (1950) עלו לכרמל היפה שרידי כפר עציון וחברי הקבוצות "אחדות" ו"מכורה", גופים חלוציים דתיים משרידי השואה. הבחירה בשלוחות הכרמל נעשתה לאור דמיונו להרי חברון. טקס העלייה לקרקע נחוג ביום השנה השני לנפילת כפר עציון,
בחמישים ושש שנותיו עבר ניר עציון משברים חברתיים וכלכליים ומאבק עם איתני הטבע ויכול להם. השם שנבחר לישוב החדש, ניר עציון, מבטא זכרון והמשכיות לכפר עציון שחרב וכן את ההיאחזות המחודשת באדמה.

בהיותו ישוב דתי בודד באזור חוף הכרמל, התעקשו בניר עציון על הקמת בית ספר ממ"ד אשר ממוקם בסמוך ליישוב ומהווה מענה לילדי היסודי. חברת הילדים והנוער פעילה ותוססת. הפעילות מתקיימת בסניף בני עקיבא וכן בחוגים ביישוב ובמרכז האזורי מיר"ב. הנוער נהנה מטיולים, קייטנות ומחנות המאורגנים על ידי המשק. במשק פינת חי מושקעת ואורוות סוסים מטופחת, המושכים אליהם קטנים וגדולים.
בני הנוער מחויבים לעבוד במשק בחופשות ומתגייסים ברצון לעזרה בשעת הצורך.
בתום שירותם עומדת בפני הבנים והבנות אפשרות לקליטה כחברים במשק או להצטרף למסלול "הסדר צעירים" המאפשר להם לעבוד, לטייל, ללמוד וכל אשר ירצו, כאשר זכויותיהם כבני משק לאחר צבא נשמרות עד גיל 28.
בגיל 28 עליהם להחליט אם ברצונם להצטרף לחברות למשק.


ניר עציון נכון להיום
אורח החיים בניר עציון הוא שיתופי מסורתי ודומה מאוד לקיבוץ של פעם. שכר החברים והחברות העובדים במשק ובחוץ נכנס לקופה המשותפת וכל משפחה זכאית לתקציב קיום.
חברות זכאיות לתגמול סמלי עבור כל שעת עבודה ללא קשר למקום עבודתן וגובה הכנסתן. עבודת החברים איננה מתוגמלת.
בניר עציון חברה רב דורית וכשליש ממנה מעל גיל הפנסיה, עובדה המצריכה חשיבה רבה על מסלולי הקליטה.
לניר עציון שלושה תאגידים מרכזיים: בית הארחה, מפעל מזון ורפת (מאוחד עם קיבוץ עין כרמל). לפני כשמונה שנים התחוללה באזור ניר עציון שריפה עזה אשר הסבה נזק כבד ליישוב ובעיקר לבית ההארחה, ופגעה בנוף הירוק מסביב. בעקבותיה הוקם המלון מחדש.
שנת 2004 היתה שנה משברית מבחינה כלכלית, בעקבותיה נערכו צעדי ייעול וחיסכון בתאגידים וצמצום ההוצאות בקהילה, ומאז ניכרת מגמת שיפור משמעותית ,חיזוק מגמת הרווחיות ואיזון בהוצאות ובהכנסות הקהילה. לפני חודש נכנסו לניהול המשק יושב ראש חיצוני מחברת ק.מ.ה ומרכז משק חיצוני, אומץ מודל ארגוני חדש, ונבחרה מזכירות חדשה שעל סדר יומה נושאים כמו – שיוך דירות, קליטת חברים ותושבים, הפרדת התאגידים מהקהילה ובחינה מחודשת של אורחות החיים השיתופיים.
אנו מקווים שההצטרפות לתנועת הקיבוץ הדתי תהיה עוד נדבך בדרך לתחושת יציבות וחוסן ביישוב שנעים וטוב לחיות בו.


חסר רכיב