תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פוליטיקה עכשיו

23/03/2006
עמודים אדר תשס"ו (702) 5
פוליטיקה עכשיו

"אז למה לי פוליטיקה עכשיו?" כתב שלומי ברכה ללהקת משינה ובכך התחבר לנטיית הלב של רבים. בימים אלו, כשהבחירות בפתח, אין מנוס ומוטל עלינו לעשות חושבים.
אם קשה לכם ואתם מתלבטים לכאן או לכאן, אולי תֵיעזרו, אולי תתבלבלו .
פוליטיקה עכשיו
חסר רכיב