תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מחנה זבונשיין

19/01/2006
עמודים טבת תשס"ו (700) 3
מחנה זבונשיין
טל"ח

סיפור הארכיון שסופר בגיליון כסלו, הוכתר בכותרת המטעה "הכשרת זבונשיין", ולא כך הוא. זבונשיין היה מחנה ענק של פליטים יהודיים. אליו הועברו, בין היתר, חניכי הכשרת גרינסהוף, ילידי פולין.
כמו כן, בתמונה המצורפת לכתבת הארכיון מופיע דוד הישראלי (ולא כפי שפורסם).

המערכת.
חסר רכיב