תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תפילת נשים

19/01/2006
עמודים טבת תשס"ו (700) 3
תפילת נשים
דר' עליזה לביא
הוצאה לאור: ידיעות אחרונות

"מודית אני לפני אלקי
על כל החסד אשר עשית עמדי
ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בריותיך..."

קטע זה, הלקוח מתוך סדר תפילת נשים של שרה אשת כ' חזקיה לוי- כתב יד מאיטליה 1814, פותח את ספרה החדש של ד"ר עליזה לביא תפילת נשים, פסיפס נשי של תפילות וסיפורים.
בספר תפילת נשים ישנו אוסף גדול מאד של תפילות. אסופת תפילותיהן של תלמידות חכמים, מנהיגות, אמהות, של נשים. הספר ערוך כמעין סידור תפילה. המחברת בחרה, שלא להוציא את הספר בהוצאה אקדמית מתוך רצון, שיהיה נגיש לכולם. כפי, שסידור תפילה נגיש לכולם. יחד עם זאת לא הסתפקה המחברת בליקוט תפילות בלבד, אלא הביאה מידע על כל תפילה, כגון על תקופת חיבורה, על זהות מחברה ועוד...
דפדוף בדפי הספר, ועיון בתפלות הנשים, מהווה מסע מרתק אל עולמן של נשים מתקופות שונות, ומאיזורים שונים.

הפרק הפותח את הספר הוא רגעים בחיי האישה והוא מלווה את מעגל חייה של האישה החל מההתבגרות, קבלת עול מצוות, מציאת בן זוג, ותפילה לכלה, כאשר לכל נושא ישנן תפילות, שלוקטו מארצות שונות, מתקופות שונות, חלקן נכתבו על ידי נשים חלקן על ידי גברים וכולן לנשים. בפרק זה ניתן למצוא תפילות כמו מודית אני לפניך, ותפילת האישה שתתקבל תפילתה, תפילות שמקורן באיטליה, החל מהמאה ה- 16 ולצידן תפילתה של משוררת בת זמננו, חוה פנחס כהן תפילה לאם בטרם שחרית. גם לברכות השחר מתייחסת המחברת. תחת הכותרת "שלוש ברכות חילופיות לברכת שעשני כרצונו", מביאה המחברת שלוש הצעות חלופיות שונות לברכת "שעשני כרצונו". ובהערה בתחתית העמוד, מסכמת המחברת את הגרסאות השונות וההיבטים ההלכתיים השונים, שנדונו במהלך הדורות בעניין זה, גם מעל דפי עיתון זה, עמודים.
כפרק בפני עצמו, מופיע הנושא עקרות ופוריות, ובו תפילות לפוריות, תפילות לתקופת ההריון, תפילת היולדת ותפילת המיילדת ביום הלידה, הודיית היולדת, זבד האם, זבד הבת ותפילות לזמן המילה.
ישנו פרק של תפילות אם, ובו מלווה האם את גידול ילדיה, החל מהבאת הבן אל המלמד, דרך תפילה לכניסתו לעול מצוות, לגיוסו לצבא ועד לנישואי הבן או הבת.
שלוש מצוות מיוחדות לנשים מהתורה, הדלקת הנר, הפרשת חלה ומצוות הנידה, למצוות אלה מוקדש הפרק תפילות נשים למצוות מהתורה. בפרק זה נוכל למצוא תפילות, שתורגמו מאידיש ומלדינו, תפילות מתימן, מאנוסי פורטוגל ועוד...
האישה שותפה לחיי היום יום של הקהילה, ולכך מיוחד הפרק מעגל השנה, בו נוכל למצוא תפילות ליום השבת לראש חודש ולכל שאר מועדי השנה. גם כאן נמצא גיוון גדול בזמני חיבורי התפילות. לתפילות חג פורים הובאה תפילתה של אסתר בבואה לפני אחשוורוש, כפי שניסחו אותה חז"ל בתרגום שני, ולשמיני עצרת, שמחת תורה, הובאה תפילת הגשם שחיברה לאה שקדיאל, לתפילת נשים המתנהלת בעיירתה ירוחם. ובהערות, שבצד התפילה מצוטטים דברים מפיה של שקדיאל: "... והיום במקביל לגברים בבית הכנסת הנושאים תפילת גשם ובה הם מזכירים לפני הקב"ה את זכות אבותינו, אנו הנשים מזכירות בתפילתנו לפני המקום את זכות אמותינו. כך וגם כך לו יהי גשם..."
לאחר מעגל השנה, ישנו שער של תפילות נשים לשעת משבר. למשברים כמו עגינות וקבלת גט, מחלה במשפחה, אובדן ושכול, ישנן תפילות שונות.
את הספר נועל השער של תפילות נשים לשלום ולגאולה.

חייה של האישה מהווים מעגל בתוך מעגל, מעגלים המכילים זה את זה, בצד מעגלים להם נקודות השקה אך אינם משותפים ממש. את המעגלים השונים, אפיינה המחברת בפרקי הספר. החלוקה לפרקים לא תמיד הייתה ברורה לי. עקרות ופוריות, עדיין שייך לרגעים בחיי אישה, אך כנראה בגלל מרכזיותו הרבה בחייה של האישה, ישנן לכך תפילות רבות, ולכן ערכה המחברת תפילות אלה כפרק בפני עצמו.
הפרק של תפילות נשים לשעת משבר, היה צריך לדעתי, להופיע בתוך מעגל חייה של האישה. המשברים בחייה של האישה אינם נפרדים מהווייתה הכוללנית, במסגרת תפילות על נישואין, ניתן להכניס, ל"ע, גם את הגירושין ובמסגרת הלידה של הבנים צריך היה להכליל גם את המוות.
ובפרק החותם מעגל העם והמדינה, מופיעה "תפילה לאשה עקרה בקברי צדיקים לזכות בן זכר" , מדוע תפילה זו אינה מופיעה בפרק העוסק במעגל חייה של האשה ונקרא "עקרות ופריון "?
ספרה זה של ד"ר עליזה לביא, הוא ספר מעניין וחשוב. התפילות המלוקטות בו הן תפילות מתקופת התנ"ך ועד ימינו. רוב התפילות חוברו כתפילות אישיות, ובכל זאת הן נשמרו דורות ארוכים, שכן הן מתאימות מעבר לזמן ולמקום שחוברו. הן מתאימות לכל אישה ולכל איש המעוניינים לשאת תפילה.
בשנים האחרונות תחת הכותרת "יהדות כאן ועכשיו", הוציאה מהדורת "ידיעות אחרונות" סדרה של ספרים טובים וחשובים המקרבים את ארון הספרים היהודי לדורותיו לבתיהם של המוני ישראל. בסדרה זו ניתן למצוא ספרים כמו "קוראות מבראשית", "פרקי אמהות", "פותחים שבוע", "הפילוסופים הגדולים שלנו", "סיפורי ראשית" ועוד עשרות ספרים טובים וחשובים. ספר זה תפילת נשים, שייך לסגנון ספרים זה, למפעל החשוב של "ידיעות אחרונות", אף על פי שאינו מופיע בסדרת יהדות כאן ועכשיו.

איילה צרויה - קב' יבנה
חסר רכיב